ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Основним напрямком діяльності циклової комісії  загальнотехнічних дисциплін є підготовка студентів до:

  • виконання стандартів освіти із загальнотехнічних дисциплін;
  • формування конструкторських умінь студентів технічних напрямів у процесі навчання нарисної геометрії, інженерної графіки, креслення;
  • методичне забезпечення практичних, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів;
  • удосконалення тестових завдань для проведення контролю знань студентів;
  • методичне забезпечення проведення навчальних практик;
  • робота над упровадженням у навчальний процес дистанційної освіти;
  • удосконалення матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення дисциплін.​

Циклова комісія об’єднує загальнотехнічні дисципліни спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”.​

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних аудиторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії – Бабчій А.В. — викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

Квас М.І. – зав. денним відділенням, викладач «Технічної механіки», «Взаємозамінності», «Деталей і вузлів», «Металорізальних верстатів».

Місоченко М.М.  – викладач «Теоретичних основ електротехніки», «Фізики», «Астрономії».

Стебельський М.С. – викладач «Технічної механіки».

Середницький Р.М. – викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

Яремчук В.І. – викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

Котович Н.І. – викладач «Креслення».

Кравець П.С. – викладач «Креслення, «Лабораторного практикуму».

Комарницький В.П. – викладач.

Випускники