ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Основним напрямком діяльності циклової комісії комп’ютерних дисциплін є підготовка молодших спеціалістів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” (спеціалізація: 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”).

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення” відкрита у нашому коледжі з 2001 року. Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які повинні досконало знати будову персонального комп’ютера, вільно володіти системним та прикладним програмним забезпеченням, професійно складати програми на кількох мовах програмування.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних комп’ютерних аудиторіях, використовувати ліцензоване програмне забезпечення, яке щороку поновлюється та адаптовується у відповідності до ринкових умов. Студенти отримують якісні знання та хороші професійні практичні навики у області веб-програмування, об’єктно-орієнтованого програмування, 3D-моделювання, програмування з використанням сучасних мов програмування, адміністрування баз даних. Студенти мають можливість активно реалізовувати свої креативні ідеї та здійснювати творчий підхід до своєї професійної діяльності.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, а також працювати в галузі ІТ-програмування та дизайну.

За роки своєї діяльності циклова комісія досягла значних успіхів. Студенти систематично здобувають призові місця у обласних олімпіадах з інформатики і комп’ютерних дисциплін серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації Львівської області:

 • Сорочак Андрій – I місце у 2004р. за спеціальністю 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. (готували викладачі Кононюк Г.С., Прокопів Р.В.);
 • Гриняк Андрій – III місце у 2004р. за спеціальністю 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. (готували викладачі Кононюк Г.С., Прокопів Р.В.);
 • Сорочак Андрій – I місце у 2005р. за спеціальністю 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. (готували викладачі Кононюк Г.С., Прокопів Р.В.);
 • Мураль Михайло – III місце у 2006р. за спеціальністю 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Мураль Михайло – I місце у 2007р. за спеціальністю 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Гриньків Ірина – I місце у 2007р. за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”. (готував викладач Федисів Т.Б.);
 • Яцинич Дмитро – III місце у 2008р. за спеціальністю 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. (готували викладачі Беца І.М, Торський П.О.);
 • Борис Віктор – I місце у 2009р. та участь у всеукраїнській олімпіаді з інформатики за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Швадчак Іванна – IIIмісце у 2009р. за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”. (готував викладач Федисів Т.Б.);
 • Борис Віктор – I місце у 2010р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Федьків Марія – IIмісце у 2010р. за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”. (готував викладач Федисів Т.Б.);
 • Борис Віктор – II місце у 2011р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Іршак Христина – IIIмісце у 2011р. за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В.);
 • Федів Мар’ян – II місце у 2012р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Кулик Марія – IIIмісце у 2012р. за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В.);
 • Федів Мар’ян – I місце у 2013р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Федик Наталія – Iмісце у 2013р. за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В., Прокопів Р.В.);
 • Федина Богдан – II місце у 2014р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Василенко Катерина – Iмісце у 2014р. за спеціальністю 5.02010501 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Прокопів Р.В.);
 • Брелик Андрій – I місце у 2015р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Мураль Катерина – II місце у 2015р. за спеціальністю 5.02010501 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В.);
 • Фляк Іванна – III місце у 2015р. за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”. (готував викладач Прокопів Р.В.)
 • Лемех Остап – I місце у 2016р. за спеціальністю 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. (готували викладачі Беца І.М, Бойко Л.М.);
 • Берещак Ксенія – I місце у 2016р. за спеціальністю 5.02010501 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В.);
 • Фляк Іванна – II місце у 2016р. за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”. (готував викладач Прокопів Р.В.);
 • Берещак Ксенія – III місце у 2017р. за спеціальністю 5.02010501 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В.);
 • Кісера Ірина – призове місце у номінації “Краща робота у системі управління базами даних” у 2018 році за спеціальністю 5.02010501 “Діловодство”. (готували викладачі Федисів Т.Б., Федисів Л.В.).

Команда ДМТК здобула II місце в Дрогобицькому регіональному комп’ютерному фестивалі у 2010р. (Готували викладачі Торський П.О., Андрушко З.В., Беца І.М., Федисів Т.Б., Прокопів Р.В.).

Веб-сайт ДМТК зайняв 3 місце в Україні у вебометричному рейтингу SumyWebRankсеред навчальних закладів 1-2 рів. акредитації у 2013р. (Відзначені викладачі Кожух І.В., Андрушко З.В., Беца І.М., Федисів Т.Б., Звір Б.І.).

Студент Годжик Олег зайняв I місце у загальноміському конкурсі на кращу мультимедійну презентацію “Західноукраїнська Народна Республіка” у 2014р. (готував викладач Торський П.О.).

Студент Кірчей Андрій здобув ІІІ місце у зимовому Міжнародному бліц-конкурсі з Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів ВНЗ у номінації “Краща 3D-графіка” у 2018 році (готував викладач Прокопів Р.В.).

Викладачі циклової комісії беруть участь у інтернет-конференції ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький” ДПУ ім. Григорія Сковороди:

 • Яремчук Г.М. – “Сучасний менеджмент, його еволюція та сутність” 2011р.
 • Яремчук Г.М. – “Керувати без конфліктів” 2012р.
 • Бойко Л.М. – “Аналіз якості програмного забезпечення” 2012р.;
 • Прокопів Р.В., Федисів Л.В. – “Автоматизоване проектування керуючої програми при гравiруваннi на верстатах з ЧПК” 2012р.;
 • Беца І.М. – “Використання веб-технологій для перевірки знань студентів” 2012р.;
 • Беца І.М., Андрушко З.В. – “Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні функціонального аналізу ” 2013р.;
 • Прокопів Р.В. – “Автоматизована перевірка знань” 2013р;
 • Беца І.М., Бойко Л.М. – “Застосування графічних можливостей мови паскаль для побудови діаграм” 2016р.;
 • Медвідь Х.М. – “Використання баз даних в умовах глобальної інформатизації суспільства” 2016р.;
 • Беца І.М., Бойко Л.М. – “Переваги та недоліки використання гібридних моделей життєвого циклу програмного забезпечення ” 2017р.;
 • Беца І.М. – “Розробка навчальної програми “елементи мови програмування с++”” 2017р.;
 • Бойко Л.М. – “Організація самоперевірки знань при роботі з матрицями мовою програмування паскаль” 2017р.;
 • Прокопів Р.В. – “Автоматизація анкетування для оцінювання навиків” 2017р.

Викладач Медвідь Х.М. брала участь у обласній науково-пошуковій конференції “Світ навколо нас” 2012р.

Викладач Медвідь Х.М. надрукувала статтю “КВК “Міс Хімія та біологія”” у віснику Львівського обласного методичного об’єднання викладачів біології, хімії, екології (2015р.).

Кожного навчального року проводиться Тиждень циклової комісії комп’ютерних дисциплін. Викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, огляд-конкурс стінгазет “Комп’ютер у моєму житті”, виставку-конкурс розробленого програмного та мультимедійного забезпечення та конкурс рефератів студентів “Сучасні інформаційні технології у моїй професії”.

Викладачі циклової комісії беруть участь у виступах на засіданнях обласного методичного об’єднання, а саме:

 • Прокопів Р.В. – “Особливості кредитно-модульної системи вивчення інформатики та циклу комп’ютерних дисциплін” 26.09.2012р.;
 • Прокопів Р.В. – “Нормативна документація кабінету (лабораторії) інформатики і комп’ютерної техніки ВНЗ I-II рівнів акредитації” 20.11.2013р.
 • Яремчук Г.М. – “Методика проведення відкритого заняття з економічних дисциплін ” 2013р.
 • Яремчук Г.М. – “Використання міжпредметних зв’язків у підготовці до дипломного проектування та курсової роботи ” 2016р.

До складу циклової комісії належать викладачі:

Прокопів Роман Васильович – голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Електронна адреса: prokopivr@gmail.com.

Федисів Тарас Богданович – завідувач денного відділення комп’ютерних технологій і діловодства, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Електронна адреса: f_taras2006@ukr.net.

Федисів Лілія Володимирівна – викладач вищої категорії.

Електронна адреса: lilia_d2007@ukr.net.

Бойко Леся Михайлівна – викладач вищої категорії.

Електронна адреса: l_boyko@i.ua.

Беца Ірина Миколаївна – викладач вищої категорії.

Електронна адреса: betsaira15@gmail.com.

Андрушко Зоряна Володимирівна – викладач першої категорії.

Електронна адреса: zkolinko@gmail.com.

Торський Петро Орестович – викладач першої категорії.

Електронна адреса: x3mweb@gmail.com.

Медвідь Христина Миколаївна – викладач першої категорії.

Електронна адреса: medvid2011@gmail.com

Поліщук Тарас Олексійович – викладач без категорії.

Електронна адреса: polishchuck91@gmail.com.

Яремчук Галина Миколаївна – викладач вищої категорії

Електронна адреса: galiayar@ukr.net

 

pc-dmtc

Випускники