ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Обслуговування систем управління і автоматики»

Основним напрямком діяльності циклової комісії  спецдисциплін є підготовка молодших спеціалістів напряму5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”.
Спеціальність 5.05020101  “Обслуговування систем управління і автоматики” відкрита у нашому коледжі з 2000 року. Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які повинні вміти користуватися вимірювальними приладами електричних і не електричних величин. Вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі. Володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури. Вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.

Студенти отримують якісні знання та хороші професійні практичні навики у області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, а також реалізовувати свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Лабораторія “Електроніки та мікроелектроніки”. Зав. лабораторією – Щупляк Н.М.

Лабораторія “Цифрової схемотехніки”. Зав. лабораторією – Баглай Р.Є.

Лабораторія “Електротехніки та електричних машин”. Зав. лабораторією – Каріоті А.І.

Лабораторія “Основ метрології та засобів технічного контролю”. Зав. лабораторією – Щуцька М.І.

Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”. Зав. лабораторією – Андибур П.Д.

Лабораторія “Електромонтажної практики”в навчально-виробничих майстернях коледжу.

Практику проводять викладачі  Щуцька М.І.  та Андибур М.П.

На останньому етапі навчання студенти нашої спеціальності виконують дипломний проект. При виконанні дипломних проектів студенти мають можливість реалізувати свої конструкторські ідеї, що виявляється в їх  технічному підтвердженні.Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

 

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії – Базилевич Л.О. — викладач “Обчислювальної техніки” та “Цифрової схемотехніки”.

Баглай Р.Є. – викладач “Обчислювальної техніки”, “Цифрової схемотехніки”  та “Програмування мікроконтролерів”.

Щупляк Н.М. – викладач “Основ електроніки та мікроелектроніки”.

Каріоті А.І. – викладач “Теорії автоматизованого управління”, “Електро-конструкційних матеріалів”.

Лазарів М.М. – зав. денним відділенням, викладач “Основ метрології та засобів контролю”, “Автоматизації виробничих процесів”.

Андибур П.Д. – викладач “Технічних засобів автоматизованих систем”.

Андибур М.П. – викладач “Основ автоматики і телемеханіки”.

Щуцька М.І. – викладач “Основ метрології та засобів контролю”.

Винницький М.Т. – викладач “Економіки”.

Вітаємо  Всіх  небайдужих  до  ДМТК  

з ювілейним  20-им  набором  на  спеціальність  ЕК

 (інформація для спогадів та роздумів)

 

Рік випуску

         Кількість       випускників

на  відділеннях

 

Разом

 

З них

 

Куратори груп стаціонару

денному заочному з відзнакою дівчат
2001 31 31 4 2 Котович Віра Василівна

 

2002 44 44 4 4 Прокопів Роман Васильович

Лемак Оксана Станіславівна

2003 48 16 64 8 9 Куц Алла Олександрівна

Місоченко Марія Михайлівна

2004 52 14 66 11 6 Берегуляк  Оксана  Романівна

Кононюк Григорій Сидорович

2005 27 9 36 4 4 Каріоті  Анатолій  Іванович

 

2006 20 12 32 4 4 Яремчук Василь Іванович

 

2007 27 22 49 1 3 Лазарів Михайло Миколайович

 

2008 23 11 34 2 1 Височанський Іван Федорович

 

2009 26 16 42 2 Каріоті Анатолій Іванович

 

2010 44 12 56 4 Кузнєцова Мар’яна Богданівна

Лазарів Михайло Миколайович

2011 39 13 52 2 Винницький Мар’ян Теодорович

Берегуляк Оксана Романівна

2012 37 18 55 2 2 Місоченко Марія Михайлівна

Бандрівська Наталія Михайлівна

2013 42 19 61 1 1 Ключник Орися Володимирівна

Зазуля Леся Михайлівна

2014 41 23 64 8 2 Каріоті Анатолій Іванович

Бенько Ірина Петрівна

2015 43 21 64 5 5 Баглай Ростислав Євгенович

Лазарів Михайло Миколайович

2016 45 33 78 4 9 Височанський Іван Федорович

Медвідь Христина Миколаївна

2017 44 17 61 ? 3 Ключник Орися Володимирівна

Яремчук Галина Миколаївна

2018 45 16 61 ? 1 Бандрівська Наталія Михайлівна

Кузнєцова Мар’яна Богданівна

2019 42 ? 42 ? ? Каріоті Анатолій Іванович

Андибур Микола Петрович

2020 44 ? 44 ? ? Мачишин Ольга Василівна

Медвідь Христина Миколаївна

Всього за

20 наборів

764 272 1036 66 63  

Випускники