ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Обслуговування систем управління і автоматики»

Основним напрямком діяльності циклової комісії  спецдисциплін є підготовка молодших спеціалістів напряму5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”.
Спеціальність 5.05020101  “Обслуговування систем управління і автоматики” відкрита у нашому коледжі з 2000 року. Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які повинні вміти користуватися вимірювальними приладами електричних і не електричних величин. Вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі. Володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури. Вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.

Студенти отримують якісні знання та хороші професійні практичні навики у області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, а також реалізовувати свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Лабораторія “Електроніки та мікроелектроніки”. Зав. лабораторією – Щупляк Н.М.

Лабораторія “Цифрової схемотехніки”. Зав. лабораторією – Баглай Р.Є.

Лабораторія “Електротехніки та електричних машин”. Зав. лабораторією – Каріоті А.І.

Лабораторія “Основ метрології та засобів технічного контролю”. Зав. лабораторією – Щуцька М.І.

Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”. Зав. лабораторією – Андибур П.Д.

Лабораторія “Електромонтажної практики”в навчально-виробничих майстернях коледжу.

Практику проводять викладачі  Щуцька М.І.  та Андибур М.П.

На останньому етапі навчання студенти нашої спеціальності виконують дипломний проект. При виконанні дипломних проектів студенти мають можливість реалізувати свої конструкторські ідеї, що виявляється в їх  технічному підтвердженні.Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

 

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії – Базилевич Л.О. — викладач “Обчислювальної техніки” та “Цифрової схемотехніки”.

Баглай Р.Є. – викладач “Обчислювальної техніки”, “Цифрової схемотехніки”  та “Програмування мікроконтролерів”.

Щупляк Н.М. – викладач “Основ електроніки та мікроелектроніки”.

Каріоті А.І. – викладач “Теорії автоматизованого управління”, “Електро-конструкційних матеріалів”.

Лазарів М.М. – зав. денним відділенням, викладач “Основ метрології та засобів контролю”, “Автоматизації виробничих процесів”.

Андибур П.Д. – викладач “Технічних засобів автоматизованих систем”.

Андибур М.П. – викладач “Основ автоматики і телемеханіки”.

Щуцька М.І. – викладач “Основ метрології та засобів контролю”.

Волянський Іван Ігорович – викладач “Основи електроніки і мікроелектроніки”, “Теоретичні основи електротехніки”,” Функціональні перетворювачі інформації”.

Винницький М.Т. – викладач “Економіки”.

213 (Copy)

Рейтинг студентів ІIІ курсу спеціальності Обслуговування систем управління і автоматики” за 1 семестр 2017-2018 н.р.

Рейтинг студентів ІV курсу спеціальності “Обслуговування систем управління і автоматики” за 1 семестр 2017-2018 н.р.

Випускники