ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія спецдисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях»

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» Дрогобицького механіко – технологічного коледжу запрошує на навчання випускників  9-х класів шкіл України на денну форму навчання.Навчання на денній формі  здійснюється за рахунок державного замовлення (безкоштовне).

Умови вступу в наш навчальний заклад висвітлені на сайті коледжу.

Термін навчання – 4-ри роки. Випускники коледжу даної спеціальності, після закінчення навчання, отримають диплом молодшого спеціаліста та атестат про загальну середню освіту. Крім цього, студенти ІІІ курсу, після проходження навчальної практики, отримають посвідчення однієї із  професій – токар, фрезерувальник, оператор на верстатах із числовим програмним керуванням (ЧПК). Випускників нашого коледжу запрошують на роботу машинобудівні підприємства України з гарантуванням хороших умов праці та зарплати. Багато наших випускників працюють за кордоном. Це технічно і технологічно грамотні спеціалісти машинобудівної галузі. Для випускника коледжу немає проблеми у вирішенні задач конструювання, виготовлення різного виду деталей машин і механізмів, проведення їх ремонту і відновлення роботоспосібності. Програма навчання передбачає навчання молодого спеціаліста конструюванню різного виду пристроїв і оснастки, виконанню їх креслення в зборі і подетально, вибору відповідного матеріалу для виготовлення деталей машин та механізмів, необхідного технологічного обладнання для механічної обробки, а також – вибору для нього необхідної оснастки; складанню технологічного процесу послідовності виготовлення різного виду деталей.

Машинобудівна галузь – це ведуча галузь народного господарства.

У кожній галузі машини і механізми визначають її рівень розвитку і продуктивності. Конструюванням і виготовленням цих машин і механізмів займаються випускники нашого коледжу. Для них створені пріоритетні умови для вступу у вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації (інститути, університети), за скороченою програмою. Знання, вміння і практичні навички випускників коледжу дозволяють їм швидко адаптуватися до будь-якого виробництва, вивчити будову і принцип його роботи і обслуговувати технологічне обладнання і оснастку.  Випускники коледжу вивчають різні системи керування технологічним обладнанням – механічні, механогідравлічні, електричні та сучасні системи числового програмного керування. Технічна грамотність і професійні навички здобуті в коледжі допоможуть Вам в майбутньому  і в особистому житті. Ви з легкістю вирішите побутові проблеми електрики, сантехніки, замків. Уміючи конструювати пристрої, деталі і різні вироби з металу, Ви з легкістю сконструюєте необхідні речі з іншого матеріалу, наприклад, з дерева.

До складу циклової комісії належать викладачі з виробничим інженерним досвідом роботи:

 • Буряк М.В.–  голова циклової комісії, старший викладач.
 • Стебельський Ю.М. – викладач 1-ї категорії.
 • Федина М.І. – майстер виробничого навчання 12-го розряду.
 • Кравець П.С. – майстер виробничого навчання 12-го розряду.
 • Маршалок І.М. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи

З цикловою комісією спецдисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» співпрацюють викладачі спеціальності 5.05050301  «Інструментальне виробництво» :  Борис Л.Я., Михаць О.Й., Квас М.І., Ренжин П.М., Баглай Є.В., Винницька О.Й

У кінці 2015 року спеціальність 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» пройшла планову акредитацію і підтвердила право на підготовку і випуск молодших спеціалістів денного і заочного відділень. Варто зауважити, що викладачі циклової комісії спецдисциплін представили на вимогу експертів якісні методичні напрацювання для виконання практичних і лабораторних робіт, а також самостійного опрацювання тем студентами. Особливо відмічено якість виконання і оформлення курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення» та його методичне забезпечення.

У вересні – жовтні  студенти  групи ОР-31 успішно пройшли навчальну практику в навчальних майстернях коледжу і отримали одну з виробничих професій 2-3-го розряду за власним бажанням – токар, фрезерувальник, оператор на верстатах з ЧПК.

З 09.11.2015р. 24 студенти групи ОР-41 приступили до проходження виробничої технологічної практики. Їх скеровано на регіональні машинобудівні підприємства:

ТзОВ «Сереус-Захід» – 5-ть студентів;

ТзОВ «Універсальна бурова техніка» – 4-ри студенти;

ГТзОВ «Майстер Клим» –1 –н студент;

ГРТП «Еврика» – 1-н студент;

ТзОВ «Спільно – українсько – німецьке підприємство «Електронтранс» – 5-ть студентів;

ВП «Самбірська дистанція колії» – 1-н студент;

ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» -3 -ри студенти;

ФОП «Самбірський Ю.М. – 1-н студент;

ТзОВ «Екватор» –1-н студент;

ФОП Ждан ОЙ –1-н студент.

Керівниками практики призначено Стебельського Ю.М., Маршалка І.М., Гамківа В.М., Кваса М.І. (Наказ по ДМТК №313 від 10.11.2015р.)

Кінець практики 18.12.2015р. Усі студенти успішно пройшли  виробничу технологічну практику, оформили звітну документацію і здали екзамен із практики.

Викладачі циклової комісії спецдисциплін постійно поновлюють свій методичний доробок. Так, у 2015-2016 н.р. він поповнився такими розробками:

 • Буряк М.В. – розробка роздаткового матеріалу з предмету «Технологічне оснащення»;
 • Стебельський Ю.М. – методичні вказівки до виконання практичних робіт із предмету «Технічна механіка»;
 • Федина М.І. – методична розробка «Методика наладки універсальної поділової головки УДГ-250»;
 • Кравець П.С. – методична розробка «Методи обробки конічних поверхонь на токарних верстатах»;
 • Маршалок І.М. – методична розробка «принципи роботи орієнтуючих і бункерно-завантажувальних влаштувань».

Уже традиційно студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий за професією», де представляють наш коледж. Змагання проходять в два етапи (згідно жеребкування, яке відбувається після офіційного відкриття):

 • Теоретична частина проходить в комп’ютерному класі, де учасники змагань виконують тестові завдання із спецдисциплін. Максимальна кількість балів – 40.
 • Практична частина, переважно, проходить у навчальних майстернях, так це було у м. Кіровограді. Проте, у м. Черкаси змагання проходили на машинобудівному заводі, де студенти могли продемонструвати набуті у коледжі практичні навики. Максимальна кількість балів за виконання практичних завдань – 160. Журі звертає увагу на зовнішній вигляд, підготовку робочого місця до роботи, дотримання вимог з охорони праці, точність виконавчих розмірів, згідно, креслення. Час на виконання завдання – 1год. Якщо студент не виконав завдання вчасно – знімали бали.

Результати Всеукраїнського конкурсу «Кращий за професією» за 2013-2016 рр.:

2013 рік – Яворський Тарас – 4 місце, м. Кіровоград;

2014 рік – Гірчак Роман– 6 місце, м. Кіровоград;

2015 рік – Легкар Юра – 7 місце, м. Черкаси;

2016 рік – Пиль Олег – 12 місце та Легкар Юрій – 6 місце, м. Кіровоград.

Циклова комісія спец дисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях» спеціальності 5.05050302

(Короткий інформаційний звіт роботи циклової комісії за другий семестр 2017-2018 н.р.)

Планом роботи предметної (циклової) комісії на  2й семестр

2017 – 2018 навчального року було передбачено провести 6-ть засідань, на яких обговорили питання скеровані на:

Навчально – виховну роботу;

Контроль за навчальним процесом і успішністю;

Аналіз виконання та захисту курсових проектів в группах ОР31 і ОР41;

Аналіз організації  та проходження  виробничої  практики в групіОР41;

Аналіз організації  та здачі державних екзаменів в групіОР41;

Методичну роботу, обмін педагогічним досвідом, підвищення кваліфікації викладачів;

Позааудиторну роботу;

Роботу кабінетів і лабораторій;

Аналіз організації  та проходження  навчальної  практики в групіОР21.

П’яте засідання циклової комісії було проведено 22.01.2018р

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Борис Л.Я, ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

Порядок дня:

 1. Аналіз семестрової успішності (1-й семестр 2017- 2018 н.р.)
 2. Обговорення та затвердження роботи комісій на ІІ семестр:

2.1 Плану роботи циклової комісій на ІІ семестр.

2.2.Планів роботи кабінетів.

2.3. Екзаменаційної документації.

2.4. Тематики методичних розробок.

2.5. Інструкції по виконанню практичних та лабораторних робіт.

2.6. Тематики КП з предмету «Технологічне оснащення».

2.7. Календарно – тематичних планів.

 1. Аналіз методичної роботи за І семестр.
 2. Аналіз взаємовідвідування уроків.
 3. Різне

У результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Затвердити план роботи циклової комісії
 2. Затвердити плани роботи кабінетів, лабораторій, екзаменаційної документації, тематику методичних розробок, інструкцій по виконанню практичних і лабораторних робіт, графік взаємо відвідувань уроків на ІІ семестр.
 3. Викладачам циклу Буряку М.В., Михацю О.Й., Борису Л.Я. Зубку М.О., Гамківу В.М, Винницькі О.Й. посилити вимоги і не допускати порушення графіків здачі практичних, лабораторних та модульних контрольних робіт. Строго дотримуватись 2-х тижневих термінів здачі.

4.Викладачам циклу завершити роботу пов’язану з написанням та друкуванням запланованих методичних розробок до наступного , 6-го засідання циклової комісії.

 1. Борису Л.Я., Зубку М.О. взяти під особливий індивідуальний контроль роботу невстигаючих студентів групи ОР41 з метою забезпечення дотримання графіків виконання пунктів курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування» і пунктів «Лабораторного практикуму».
 2. Викладачам циклової комісії постійно інформувати кураторів гр..ОР31 І ОР41та зав. денним відділенням ЯциничО.Б. про стан успішності в групах
 3. Наступне засідання циклової комісії провести 27.02.17 р.

 

Шосте засідання циклової комісії проведено 27.02.2018 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Борис Л.Я, ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

Порядок дня :

 1. Обговорення стану виконання програмного матеріалу.
 2. Обговорення результатів МК та успішності студентів групи ОР31.
 3. Аналіз якості виконання курсових проектів з предмету « Технологія машинобудування».
 4. Аналіз якості виконання курсової роботи з предмету «ЕО та планування виробництва».

5.Стан підготовки студентів групи ОР41 до складання державних іспитів.

6.Різне.

 

 

У результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Завідуючій денним відділення О.Б.Яцинич забезпечити, шляхом замін, виконання програмного матеріалу по всіх предметах.
 2. Викладачам циклу запрошувати невстигаючих студентів групи ОР41 на засідання циклової комісії для з’ясування причин невстигання і прийняття відповідних мір.
 3. Викладачам Буряку М.В., Зубку М.О, Михацю О.Й., Борису Л.Я.,

Гамківу В.М., Баглаю Є.В. Винницькій О.Й. постійно проводити необхідні професійно виховні, консультаційні, інформаційні заходи з метою покращання якісних показників навчання.

 1. Викладачам циклу постійно вимагати від студентів дотримання вимог 2х тижневих термінів здачі практичних, лабораторних та модульних контрольних робіт. До порушників ініціювати вплив виховних заходів куратора, батьків, адміністрації коледжу.
 2. Викладачам МихацюО.Й., Буряку М.В., Зубку М.О. укомплектувати, перезатвердити екзаменаційну документацію, запланувати проведення консультацій по складанню державних іспитів в групі ОР41.
 3. Наступне засідання циклової комісії 27.03.18 р.

Сьоме засідання циклової комісії проведено 27.03.18 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Борис Л.Я, ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

Порядок дня:

 1. Заслухати стан викладання програмного матеріалу на денному та заочному відділенні.

2.Обговорення результатів МК та успішності.

2.Рецензування контрольних робіт на заочному відділенні.

3.Стан курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення».

4.Запрошення на засідання невстигаючих студентів.

5.Різне

У результаті обговорення циклова комісія постановила:

1.Завідуючій денним відділення О.Б.Яцинич забезпечити, шляхом коректування розкладу занять, виконання програмного матеріалу по всіх предметах.

 1. Викладачам Буряку М.В., Зубку М.О, Михацю О.Й., Гамківу В.М. посилити вимоги, застосувати педагогічно роз’яснювальні методи до невстигаючих студентів, навести контакти з батьками студентів і не допускати порушення двох тижневих термінів здачі та захисту практичних, лабораторних та модульних контрольних робіт.
 2. Викладачам предметникам прийняти необхідні міри, використати передові педагогічні навички, запланувати додаткові консультації в позаурочний час з метою покращання якісних показників навчання.
 3. Викладачам циклу, організувати додаткові заняття після уроків, забезпечити відробку і захист практичних і лабораторних робіт з відстаючими студентами.

5.Запрошених на засідання ЦК невстигаючих студентів Козороза, Куприча, Лагдана, КіріченкаВ., КіріченкаС., Грушецького, Карпова, Іваника попередити про недопустимість безвідповідального відношення до навчання і довести до їх відома, що до них в дальнійшому при такому відношенні до навчання  будуть застосовані більш радикальні адміністративні міри впливу.

 1. Викладачам циклу і надалі запрошувати невстигаючих студентів на засідання циклової комісії для з’ясування причин невстигання і прийняття відповідних мір.
 2. Наступне засідання циклової комісії провести 24.04.18р

 

Восьме засідання циклової комісії проведено 24.04.18 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Борис Л.Я, ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

ПОРЯДОК ДНЯ:

 1. Заслухати стан викладання програмного матеріалу на денному та заочному відділенні.

2.Про зміни в навчальному плані спеціальності. 5.05050302

 1. Стан курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення».

4.Стан самостійного опрацювання студентами програмного матеріалу.

5.Обговорення результатів МК та успішності.

6.Розгляд розкладу консультацій та державних екзаменів у випускних групах ОР41, ЗОР21 2017-2018 н.р.

6.Різне.

У результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Стан викладання програмного матеріалу на денному та заочному відділенні вважати задовільним.
 2. Буряку М.В. посилити контроль над дотриманням графіку виконання пунктів курсового проекту з предмету “технологічне оснащення” і систематично проводити відмітку в класному журналі.

3.Викладачам предметникам попередити невстигаючих студентів і студентів, які не дотримуються 2-х тижневих термінів здачі програмного матеріалу про недопустимість порушувати і недотримувати 2-х тижневих термінів. До студентів, які повторно і систематично не встигають і недотримуються термінів здачі програмного матеріалу приймати адміністративні міри впливу.

4.Викладачам циклу посилити позакласну роботу згідно з розкладом позакласної роботи а також назначити індивідуальні консультації і відробки практичних і лабораторних робіт.

 1. Куратору групи ОР31 Кобель Р.О. і групи ОР21 Романюк М.М. взяти під особистий контроль індивідуально кожного невстигаючого студента, посилити виховну роботу з невстигаючими студентами та їхніми батьками.
 2. Затвердити розклад консультацій та державних екзаменів у випускних групах ОР41, ЗОР21 2017-2018 н.р. відповідно в групах: ОР41 – «Різання матеріалів» – 4травня, «Технологічне оснащення» – 11 травня, «Комплексний» – 17 травня.

ЗОР21 «Різання матеріалів» – 30 травня, «Технологічне оснащення» – 06червня, «Комплексний» – 12 червня.

 1. Запропоновані зміни в навчальному плані спеціальності. 5.05050302 прийняти за основу для розробки програм з відповідною корекцією кількості годин для вивчення предметів.
 2. Наступне засідання циклової комісії провести 22.05. 2018р

 

Дев’яте засідання циклової комісії проведено 22.05.18 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Борис Л.Я, ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

ПОРЯДОК ДНЯ:

1.Заслухати стан викладання програмного матеріалу на денному і заочному відділені.

2.Стан курсового проектування з предмету “Технологічне оснащення”.

Затвердження графіку захисту курсового проекту

 1. Аналіз успішності та якості здачі державних іспитів в групі ОР41.
 2. Стан і аналіз взаємо відвідувань уроків викладачами циклу.

5.Стан матеріальної бази майстерень ДМТК. Підготовка матеріальної бази майстерень для проведення практики в групі ОР21.

 1. Обговорення питання роботи викладачів в позаурочний час з метою ліквідування заборгованості по виконанню практичних , лабораторних робіт і МК.
 2. Організаційні заходи для проведення «тижня циклової комісії».
 3. Різне.

 

У результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Попередити невстигаючих студентів і студентів, які не дотримуються 2-х тижневих графіків здачі програмного матеріалу про недопустимість порушувати і недотримувати 2-х тижневих графіків. До студентів, які повторно і систематично не встигають і недотримуються термінів здачі програмного матеріалу приймати адміністративні міри впливу.
 2. Буряку М.В. посилити контроль над дотриманням графіку виконання пунктів курсового проекту з предмету “технологічне оснащення” і систематично проводити відмітку в класному журналі. Захист КП провести відповідно з затвердженим графіком захисту.
 3. Викладачам циклу посилити позакласну роботу згідно з розкладом позакласної роботи а також назначити індивідуальні консультації і відробки практичних і лабораторних робіт.
 4. Куратору групи ОР31 Кобель Р.О. взяти під особистий контроль індивідуально кожного невстигаючого студента, посилити виховну роботу з невстигаючими студентами та їхніми батьками.
 5. Виконання та оформлення методичних розробок викладачів циклу завершити, роздрукувати в кількості не менше 3х екземплярів і відповідно передати по одному в методичний кабінет, бібліотеку та кабінет предмету.

6.Успішність і якість здачі державних іспитів в групі ОР41 вважати задовільною.

 1. Затвердити план проведення тижня циклової комісії спец дисциплін спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях»
 2. Стан підготовки матеріальної бази майстерень для проведення навчальної практики в майстернях коледжу вважати задовільним.
 3. Викладачам циклу завершити і здати звіти про результати взаємовідвідування уроків голові циклової комісії.

10.Затвердити план проведення тижня циклової комісії. Викладачам циклової комісії забезпечити виконання плану у вказані терміни.

 1. Наступне засідання ЦК провести 19.06.2018р.

 

Десяте засідання циклової комісії проведено 19.06.18 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Борис Л.Я, ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

ПОРЯДОК ДНЯ:

 1. Стан успішності на початок екзаменаційної сесії в групах ОР21 і ОР31.
 2. Стан проходження навчальної практики в майстернях ДМТК.
 3. Стан проведення заліково екзаменаційної сесії на заочному відділені.

4.Аналіз успішності та якісних показників здачі державних іспитів на заочному відділенні в групі ЗОР21.

 1. Підготовка і здача звітної документації викладачами циклу.
 2. Підготовка методично-навчальної документації до нового навчального року.

7.Підготовка кабінетів і лабораторій до нового навчального року.

8.Аналіз проведення  «тижня циклової комісії»

 

У результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Допуск до екзаменаційної сесії дає зав.денним відділенням О.Б.Яцинич про , що робить відмітку відповідним штампом в заліковій студента.
 2. До екзаменаційної сесії допускаються студенти, які не мають заборгованості з жодного предмету.
 3. Студенти, які мають заборгованість по предметах не допускаються до екзаменаційної сесії, їм дозволяється здати заборгованість під час екзаменаційної сесії.
 4. Зав.денним відділенням О.Б.Яцинич скласти графік перездачі заборгованостей по предметах.
 5. Викладачам циклу здати комплект звітної річної документації п.Ренжину П.М. (СеїЗ.І.) до 01.07.2017р.
 6. З метою якісної підготовки до нового навчального року зав.кабінетами повинні провести організаційну роботу і забезпечити проведення ремонтних робіт в закріплених за ними кабінетами і лабораторіях.
 7. Стан здачі і рецензування контрольних робіт на заочному відділені “задовільний”.
 8. Студентам, які не з’явились на сесію відправити повідомлення, вказавши терміни здачі заборгованостей. Відповідальність про відправу повідомлень положити на методиста заочного відділення Літвінову Т.В.
 9. Організацію проведення тижня циклової комісії вважати задовільною. Викладачам циклової комісії постійно напрацьовувати інноваційні матеріали для вивчення окремих тем спец предметів з можливістю демонстрації їх з допомогою мультимедійних систем.
 10. Адміністрації коледжу посприяти в придбанні і облаштуванні мультимедійної системи в кабінеті «Технологія машинобудування»

 

 

 

 

 

Статистичний звіт

про роботу циклової комісії за 2017 – 2018навчальний рік.

п/п

Зміст проведеної роботиКількість
1Проведено засідань10
2Розглянуто питань61
3Розроблено програм5
4Написання методичних розробок.9
5Написання рецензій30
6Надруковано навчально – методичних матеріалів3
7Участь в роботі методоб’єднань (кількість засідань)*1
8Зроблено методичних повідомлень
9Перевірено відкритих уроків
10Взаємна присутність уроків викладачів30
11Працювало предметних гуртків*5
12Виготовлено навчально – Виготовлено навчально – наглядних посібників, моделей, макетів, приладів.2
13Представлено експонатів на виставку1
14Виготовлено кінофільмів1
15Виготовлено діафільмів
16Виготовлено діапозитивів, слайдів
17Випущено бюлетенів
18Проведено технічних конференцій , олімпіад*
19Проведено предметних вечорів для студентів*
20Проведено екскурсій на підприємства, в музеї*1
21Проведено уроків на підприємстві1
22Виконано реальних дипломних ( курсових ) проектів
23Проведено уроків з застосуванням ТЗН4
24Розроблено карт програмного контролю знань30

 

Двері  Дрогобицького механіко – технологічного коледжу завжди відкриті для Вас! Ласкаво запрошуємо до нас на навчання!                               

Не пошкодуєте!!!

Випускники