ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія суспільних дистиплін

Головною метою визначальних форм роботи циклової комісії суспільних дисциплін є творче, систематичне та практичне зорієнтування студентів на вивчення сфер суспільства, його історії, а також – формування у студентської молоді теоретичних і практичних знань, соціальної культури майбутнього спеціаліста, виховання його як активного громадянина і будівника демократично-правового суспільства.

До складу циклової комісії належать 8 викладачів. Серед них:

3 викладачі вищої категорії, котрим присвоєно звання «Викладач-методист»,  – Височанський І.Ф., Паращак О.О., Шрамко Т.І.,

3 викладачі  І категорії –  Зазуля Л.М., Бучинська Г.Й., Андрущакевич Г.І.

викладач ІІ категорії – Зазуля І.П.

Очолює циклову комісію  Шрамко Т.І.

Основні напрямки роботи циклової комісії суспільних дисциплін:

– впровадження інноваційних технологій навчання, а саме: вхідний (початковий) контроль проводиться у формі співбесіди із студентами, з метою визначення рівня їх підготовки з дисциплін, котрі, в певній мірі, впливають на ефективне засвоєння знань про важливі події  в країні, історичні дати, постаті;

– активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів як при подачі нового матеріалу, так і при здійсненні різних форм контролю засвоєних ними знань;

– робота із обдарованими студентами;

– підвищення рівня кваліфікації викладачів.

Викладачі циклової комісії активно працюють над виданням методичних посібників. Кожного навчального року проводиться тиждень циклової комісії суспільних дисциплін, де викладачі демонструють свої методичні напрацювання, методику проведення відкритих занять, проведення творчих зустрічей.

Про свою методичну роботу деякі викладачі циклової комісії повідомляють у періодичній  пресі та  радіо.

Випускники