ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія фізичного виховання, БЖД та Захисту Вітчизни

Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально

Л.М. Толстой

 

До складу циклової комісії входять 9 викладачів і 1 керівник спортивного гуртка, серед них 4 викладачі вищої категорії (Прокопчук П.В., Яремчук І.В., Ренжин В.В., старший викладач Тарасюк О.С.); 2 викладачі І категорії (Ільчишин Л.І., Вовденко В.І.); 2 викладачі – ІІ категорії ( Ільницька Н.Д., Яцуляк Т.М) і викладача спеціаліст – Шишка М.С.

Основними напрямками роботи комісії є :

– впровадження інноваційних технологій навчання;

–  активізація рухової діяльності студентів шляхом використання різноманітних форм і методів навчання;

– робота з обдарованими студентами, розвиток їхніх спортивних здібностей;

– підготовка молоді до служби в Збройних Силах України;

– підвищення рівня кваліфікації викладачів;

– навчання способам і методам захисту людини у надзвичайних ситуаціях;

– виховання у студентів прагнення до занять фізичною культурою.

Для покращання якості навчання студентів викладачами циклової комісії розроблено і видано навчальні посібники: Ільницькою Н.Д. – навчальні посібники для самостійного опрацювання студентами предметів «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»; Яремчуком І.В. і Тарасюк О.С. – методичні посібники «Основи методики викладання гімнастики», «Фізичне виховання, теоретична підготовки, а також Ільницька Н.Д. видала методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проектуванні та Прокопчук П.В – навчальний посібник “Методика самостійних занять фізичними вправами”.

Інформування і навчання молоді нормам та правилам поведінки у житті в сучасному світі небезпек має важливе значення для запобігання нещасним випадкам. Саме тому викладачем Ільницькою Н.Д. розроблено інструкції                     з безпеки життєдіяльності, за допомогою котрих куратори навчальних груп проводяться інструктажі із студентами.

Викладачі циклової комісії беруть участь в інтернет-конференціях, зокрема, Ільницька Н.Д. – у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття» у Державному вищому навчальному закладі                          «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» із статтею «Психологія тероризму».

На щорічних тижнях циклової комісії викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, спортивні змагання. Зокрема, із предмету «Безпека життєдіяльності» Ільницькою Н.Д. проведено показове заняття із застосуванням сучасних методів ведення занять та комп’ютерної техніки на тему «Безпека в умовах криміногенної обстановки та тероризму» і «Світоглядні основи безпеки», де такими навчальними прийомами як дискусія, моделювання ситуації при нападах та захисті, студенти опанували моделі поведінки та необхідні знання у певних надзвичайних ситуаціях. Також на цьому занятті розглянуто питання наявності негативних явищ у суспільстві – алкоголізму, куріння тютюну, наркоманії, проституції, шахрайства, самогубства, ігроманії та спірні, дискусійні питання – аборти, евтаназію, сурогатне материнство.

Викладач Ільницька Н.Д., при виконанні студентами дипломних робіт, веде контроль за якісним виконанням ними розділу «Охорона праці», в якому поряд із багатьма основними положеннями висвітлюються питання пожежної безпеки. Питання пожежної безпеки подає викладач при вивченні студентами предметів «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Безпека життєдіяльності», адже знання правил пожежної безпеки є важливим чинником життя суспільства не тільки на виробництві, але й у побуті та під час відпочинку: випалювання трави, залишене не загашеним у лісі багаття, кинутий недопалок часто стають причиною пожеж, які знищують будівлі, ліси, призводять не тільки до значних матеріальних втрат, але й до втрати здоров’я і життя. Законодавством України передбачено покарання у вигляді штрафів для винних у виникненні пожежі у лісах, у підпалах; осіб, що здійснюють випалювання сухої трави; за куріння та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Також Кодексом про адміністративні правопорушення ненормативна лексика у громадських місцях трактується як дрібне хуліганство і карається штрафами.

Російська агресія на сході нашої держави вимагає особливого ставлення викладачів зазначених дисциплін до роботи з інформування та навчання студентів правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. У руслі сучасних подій, викладачами-предметниками, Ільницькою Н.Д. та               Вовденком В.І., організовано зустріч представників військової частини                  А -1108, котрі поінформували студентів про службу в лавах Збройних Сил України та були залучені до проведення інструктажу щодо правил поведінки, при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, а також уникнення ураження мінами та вибухонебезпечними предметами (фото).

Майбутні воїни повинні бути фізично підготовленими, щоб бути спроможними захищати Батьківщину. Зауважу, що фізична підготовка в коледжі на належному рівні: щорічно проводиться спартакіада коледжу, до якої входять 14 видів спорту.    Особливо цікавим спортивним святом, в якому беруть учать усі студенти і куратори груп, є День українського спортовця, котрий проводиться в кінці вересня і присвячується Дню фізкультурника.

Для зміцнення здоров’я і пропагування здорового способу житття в коледжі працюють спортивні гуртки з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону настільного теніссу гирьового спорту, легкої атлетики та шахів. Щорічно з вересня і до травня проводиться спартакіада коледжу з різних видів спорту, також студенти беруть участь у спортивно масових заходах міста і області і внаслідок хорошої фізичної підготовки, студенти нашого коледжу часто стають призерами обласних та міських змагань, про що свідчать відеоматеріали, запропоновані вам для огляду.

Викладачі навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» Ільницька Надія Дмитрівна та Ільчишин Леся Іванівна постійно пцідвищують свій професійний рівень.
Вони пройшли стажування з 21.09 по 12.10.2015 р.на кафедрі машинознавства та основ технологій Дрогобицького державного унверситету імені Франка І. Я. Керував стажуваннням доктор технічних наук, доцент кафедри машинознавства та основ технологій Лужецький В.С. Викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. відвідали відкрите заняття цього викладача,. на тему «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії».
Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. опрацювали посібник доктора технічних наук, професора кафедри машинознавства та основ технологій Якима Р.С.«Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації і матеріали для самостійної роботи студентів: Методичні вказівки із організації самостійної роботи» (для студентів ВНЗ), програму інтегрованого курсу викладання предметів «Охорона праці» і «Безпека життєдіяльності» та інші наукові доробки кафедри.
Стажування в університеті дозволило викладачам глибше опанувати методику викладання предмету та збагатити практичний досвід роботи.
Після завершення стажування 20 жовтня 2015 року відбулося засідання кафедри машинознавства та основ технологій Дрогобицького державного унверситету імені Франка І. Я. під головуванням зав. кафедри, професора Вірта І.С. (протокол №9), на якому викладачі ДВНЗ «ДМТК» Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. доповіли про проведену роботу і подали звіти. Звіти обговорено і затверджено на засіданні кафедри.

Випускники