Спеціальності


022. Дизайн

Спеціалізація: Дизайн середовища

Студенти будуть оволодівати технікою рисунку, живопису, композиції і графіки. Вивчатимуть технологію макетування, художнє та комп’ютерне проектування, основи конструювання. Фаховий молодший бакалавр за кваліфікацією “художник-констрктор” (дизайнер) готуються до роботи у сфері образотворчого мистецтва, промислового дизайну, виробництва галантерейних виробів, оздоблювальної діяльності у будівельний сфері, видавничій та поліграфічній діяльності. Вони можуть займати посади: художника-констрктора (дизайнера), художника-оформлювача, декорувальника вітрин, фахівця комп’ютерної графіки, виконавця художньо-оформлювальних робіт.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 10 місяців, на базі середньої освіти – 1 рік і 10 місяців.

Циклова комісія мистецьких дисциплін

029. Інформаційна, бібліотечна і архівна справа

Спеціалізація: Діловодство

Коледж готує фахових молодших бакалаврів для роботи із забезпечення документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності на посадах: діловода, завідувача(заступника) одного з структурних підрозділів служби документаційного та інформаційного забезпечення управління (архіву, канцелярії, відділу кадрів), інспектора відділу кадрів, секретаря-референта.

Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 2 роки і 10 місяців, на базі середньої освіти 1рік і 10 місяців. На заочному відділенні: на базі середньої освіти – строк навчання 1 рік 10 місяців, на базі кваліфікованого робітника 10 місяців.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін і діловодства

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Бухгалтерський облік

Фаховий молодший бакалавр, за кваліфікацією «бухгалтер», підготовлений для облікової, економічної, контрольно-ревізійної та аналітичної аудиторської діяльності в бюджетних установах, банках, організаціях, підприємствах різних галузей діяльності всіх форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, економіста.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 2 роки і 10 місяців, на базі середньої освіти 1 рік 10 місяців. На заочному відділенні: на базі середньої освіти – строк навчання 1 рік 10 місяців, на базі кваліфікованого робітника 10 місяців.

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Облік і оподаткування»

121. Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація: Розробка програмного забезпечення

ЇЇ випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в установах, науково-дослідних організаціях, де використовуються засоби обчислювальної  техніки. Працюють на посадах техніка-програміста, техніка відділу програмування.

Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 9 місяців, на базі середньої освіти – 2 роки і 9 місяців (навчання за рахунок держ. замовлення). На заочному відділенні: на базі середньої освіти – строк навчання 2 роки і 9 місяців, на базі кваліфікованого робітника (навчання за рахунок держ. замовлення) – строк навчання 1 рік і 9 місяців.

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

133. Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Інструментальне виробництво

Фаховий молодший бакалавр за кваліфікацією «технік-технолог» працює на підприємствах машинобудівної галузі всіх форм власності, у проектних, пошукових і науково-дослідних організаціях на посадах майстра, помічника та заступника начальника цеху, начальника дільниці, технолога, оператором на верстатах ЧПК, молодшого спеціаліста-технолога.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 10 місяців, на базі середньої освіти – 2 роки і 10 місяців (навчання за рахунок держ. замовлення). На заочному відділенні: на базі середньої освіти – строк навчання 2 роки і 10 місяців, на базі кваліфікованого робітника (навчання за рахунок держ. замовлення) – строк навчання 1 рік і 10 місяців.

Циклова комісія спеціальності «Галузеве машинобудування»

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Спеціалізація: Обслуговування систем управління і автоматики

Фахові молодші бакалаври готуються для роботи в галузі машино- та приладобудування, нафтової та газової промисловості, харчової, хімічної промисловості тощо. Працють на посадах техніка з автоматизації виробницих процесів, техніка-електрика, техніка-електромеханіка, техніка-оператора.

Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 10 місяців, на базі середньої освіти – 2 роки і 10 місяців  (навчання за рахунок держ. замовлення). На заочному відділенні: на базі середньої освіти – строк навчання 2 роки і 10 місяців, на базі кваліфікованого робітника (навчання за рахунок держ. замовлення) – строк навчання 1 рік і 10 місяців.

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»