Друкувати ДрукуватиМайбутня професіяНаші студенти здобувши професію можуть працевлаштуватись в таких галузях:

5.050505302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»
Кваліфікація: технік-технолог
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009; 2005 оброблення металів, інші операції з оброблення металу. Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2005:
3115 Технік-технолог (механіка);
3119 Технік з налагоджувань та випробувань металорізальних верстатів;
3119 Технік з нормування праці;
3119 Технік з підготовки виробництва;
3119 Технік з підготовки технічної документації;
3141 Технік-механік з ремонту технологічного устаткування;
І може займати первинні посади зазначенні у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників: майстер виробничої дільниці, майстер контрольний дільниці, начальний дільниці, технік-технолог, технолог, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, контролер верстатних і слюсарних робіт.

 

5.05010101 «Обслуговування управління і автоматики» Класифікація «Технік з автоматизації виробничих процесів»
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДВК 009:2005
72.30 Оброблення даних;
72.40 Робота з базами даних;
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:
-2131.2 Адміністратор бази даних;
-2131.2 Адміністратор доступу;
-2131.2 Адміністратор системи;
-2131.2 Програміст (баз даних);
– 3114 Технік з конфігурованою комп’ютерної системи;
– 3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру і займати відповідні первинні посади.

 

5.0501031 «Розробка програмного забезпечення» Кваліфікація: технік-програміст
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2005
– 72 Діяльність у сфері інформації;
– 72.20 Створення програмного забезпечення;
– 72.21 Розроблення стандартного програмного забезпечення.
– 72.22 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення;
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005
3114 Технік обчислювального (інформаційного-обчислювального) центру;
3121 Технік-програміст;
І займати посади за Довідником кваліфікаційних характеристик:
Технік-програміст, оператор електронно-обчислювальної техніки, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

 

5.02010501 «Діловодство» Кваліфікація: референт, секретар адміністративний, оператор з комп’ютерного набору, інспектор з відділу кадрів, архіваріус.
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК009:2005
75.50 Підбір та забезпечення персоналом;
75.14 Допоміжна діяльність у сфері державного управління;
92.5 Інша діяльність у сфері культури;
92.51.2 Діяльність архівів.
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005
3431 Інспектор з контролю за виконанням доручень;
3431 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
3431 Секретар адміністративний;
3434 Референт;
3434 Референт з основної діяльності;
3434.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації);
3434.2. Помічник керівника виробничого підрозділу;
3434.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
3435.1 Організатор діловодства (державної установи);
3435.2 Організатор діловодства за видом економічної діяльності.
І може займати відповідні первинні посади.