Друкувати ДрукуватиЗахист курсових проєктів з навчальної дисципліни “Основи програмування мікроконтролерів”.


Захист курсових проєктів з навчальної дисципліни “Основи програмування мікроконтролерів”.

З 20 по 27 січня 2022р. у коледжі відбувся захист курсових проєктів з навчальної дисципліни “Основи програмування мікроконтролерів” студентами груп ЕК-41 та ЕК-42, які  навчаються за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Мікроконтролери, як мікроелектронні компоненти, широко використовуються в автоматиці, в вимірювальних приладах, мережних  давачах, блоках телеметрії та сигналізації, системах “розумний дім”.

Завданням курсового проєкту було розробка програми керування пристроєм з використанням мікроконтролерів фірми Atmel Corporation. Керуючу програму студенти розробляли на мові Сі з допомогою сучасних  систем автоматизованого проєктування Atmel Studio і Proteus.

Під час виконання курсового проєкту студенти вдосконалили свої навички по створенню програм керування для різного роду пристроїв та систем автоматизації.