Друкувати ДрукуватиСтуденти спеціалізації Діловодство стаціонарної та заочної форм навчання успішно склали комплексний державний екзамен


Студенти спеціалізації Діловодство стаціонарної та заочної форм навчання успішно склали комплексний державний екзамен

24 червня 2022 р. відбувся комплексний державний екзамен студентів стаціонарної та заочної форм навчання Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціалізації Діловодство. 

Комісія у складі начальника відділу міського архіву Дрогобицького виконавчого комітету Ольги Гриньків, директора коледжу Богдана Звіра та викладачів Галини Мороз і Вікторії Черватюк високо оцінили рівень сформованості загальних і професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу з інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності. У своїх відповідях студенти показали вміння аналізувати досліджувану проблему, логічно та грамотно викладати свої думки у науковому стилі та дотримуватись академічної доброчесності. У процесі спілкування студенти відповідали на поставлені питання, демонстрували теоретичні знання та практичні навички з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Особливої уваги і похвали заслуговують студентки Буцяк Вікторія та Юзефович Марта.

Вітаємо студентів з позитивними результатами!