Друкувати ДрукуватиСтуденти денної форми навчання успішно захистили курсові роботи!


Студенти денної форми навчання успішно захистили курсові роботи!

14 грудня 2022 р. відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Системне управління базами даних» студентів групи ДВ-31 Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу спеціальності «029. Інформаційна, бібліотечна і архівна справа». 

Комісія у складі працівників коледжу Галини МОРОЗ, Галини МИХАЦЬ та керівника курсової роботи Лілії ФЕДИСІВ високо оцінили рівень сформованості загальних і професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу з предмету «Системного управління базами даних». У своїх курсових роботах студенти показали вміння аналізувати досліджувану проблему, логічно та грамотно викладати свої думки у науковому стилі та дотримуватись академічної доброчесності. 

Особливої уваги заслуговують роботи: Маркіяна ПРОДАНА «Проектування бази даних «Комп’ютерні аудиторії Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу»»,  Марти КРИСИ «Проектування бази даних кінотеатру» та Софії ДРАГАН «Проектування бази даних комерційного навчального центру».

Члени комісії вдячні за роботу, цікавий і змістовний матеріал баз даних, яскраві та технічно правильно оформлені презентації під час захисту курсової роботи.

Вітаємо студентів з позитивними результатами та обміном корисним матеріалом!