Друкувати ДрукуватиЗахист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Системне управління базами даних»


Захист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Системне управління базами даних»

27 грудня 2023 р. відбувся захист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Системне управління базами даних» студентів групи ДВ-31 Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу спеціальності «029. Інформаційна, бібліотечна і архівна справа».

Комісія у складі працівників коледжу Галини МОРОЗ, Лесі БОЙКО та керівника курсових проєктів Лілії ФЕДИСІВ високо оцінили рівень сформованості загальних і професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу з предмету «Системного управління базами даних». У своїх  роботах студенти показали добрі знання та навички в проєктуванні баз даних, правильно аналізували досліджувану проблему, логічно та грамотно викладали свої думки у науковому стилі та дотримувались академічної доброчесності.

Особливої уваги заслуговують роботи: Олександра БІЛИНСЬКОГО «Проєктування бази даних футбольного клубу»,  Христини Слободян «Проектування бази даних драматичного театру».

Члени комісії вдячні за роботу, цікавий і змістовний матеріал баз даних, яскраві та технічно правильно оформлені презентації під час захисту курсового проєктування.

Вітаємо студентів з успішним захистом!