Друкувати ДрукуватиЗахист виробничої технологічної та переддипломної практикистудентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування.


Захист виробничої технологічної та переддипломної практикистудентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

14 травня 2024р. студенти групи ОР-41 спеціальності 133 Галузеве машинобудування склали залік по виробничій технологічній та переддипломній практиці.
Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки майбутнього фахового молодшого бакалавра з Галузевого машинобудування і опанування ним комплексу дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»
Під час виробничої технологічної та переддипломної практики студенти мали можливість розвинути свої індивідуальні здібності і закріпити навички професійної підготовки, здобуті впродовж вивчення дисциплін та проходження навчальної практики, зібрати матеріали необхідні для написання дипломного проєкту.
Під час проходження практики усі студенти показали добрі теоретичні знання та практичні навички, отримали позитивні відгуки від керівників українських та закордонних підприємств. Результатом такої праці, стала успішна здача заліку усіма студентами.
Щиро радіємо за наших студентів, які вибрали професію майбутнього. Вже зараз працюють над допомогою нашій армії для перемоги над агресором.
Бажаємо успіхів у написанні та захисті кваліфікаційної роботи!