ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Основним напрямком діяльності циклової комісії  загальнотехнічних дисциплін є підготовка студентів до:

  • виконання стандартів освіти із загальнотехнічних дисциплін;
  • формування конструкторських умінь студентів технічних напрямів у процесі навчання нарисної геометрії, інженерної графіки, креслення;
  • методичне забезпечення практичних, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів;
  • удосконалення тестових завдань для проведення контролю знань студентів;
  • методичне забезпечення проведення навчальних практик;
  • робота над упровадженням у навчальний процес дистанційної освіти;
  • удосконалення матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення дисциплін.​

Циклова комісія об’єднує загальнотехнічні дисципліни спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”.​

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних аудиторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

До складу циклової комісії входять:

 

Голова комісії – Бабчій А.В.

викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

 

Квас М.І. 

викладач «Технічної механіки», «Взаємозамінності», «Деталей і вузлів», «Металорізальних верстатів».

Місоченко М.М. 

викладач «Теоретичних основ електротехніки», «Фізики», «Астрономії».

Держко Р.В.
Заступник директора з адміністративно господарської роботи.
Викладач креслення та інженерної графіки, охорони праці.

Бойчук І. Ю.

викладач “Креслелння” та “Технічної механіки”

Котович Н.І.

викладач «Креслення».

Кравець П.С.

викладач «Креслення”, «Лабораторного практикуму».

 

 

 

Теоретичний матеріал з предмету “Металорізальні верстати”, у викладача Кваса М.І.

Здобуття практичних навичок з “Металорізальних верстатів”

Здобуття практичних навичок з “Металорізальних верстатів”

 

Викладач Яремчук В.І. розпочав заняття з Креслення із перевірки присутніх студентів…

Заняття з Креслення у викладача Бабчія А.В., пояснення нового матеріалу із застосуванням мультимедійної системи.

Заняття з Креслення у викладача Бабчія А.В., пояснення нового матеріалу із застосуванням мультимедійної системи і наглядного приладдя.

Викладач Місоченко М.М. пояснює студентам теорію основ електротехніки

Заняття з Креслення, де викладач Середницький Р.М. пояснює студентам: Проектування прямої лінії.

Звіт про роботу циклової комісії загальнотехнічних дисциплін

за 2018-2019 н.р.

Вся робота циклової комісії загальнотехнічних дисциплін проводилася згідно плану, який скаладався щосеместрово. На засідання викладачі збиралися по три рази щосеместра. Там обмінювалися досвідом роботи, обговорювали наукові та методичні новинки, знайомилися з індивідуальним стилем роботи кожного викладача, особливостями професійної майстерності. На засідання циклової комісії постійно запрошували студентів, які не встигали з предметів загальнотехнічних дисциплін, проводили з ними  бесіди.

Викладачі Місоченко М.М. і Кравець П.С. проводили відкриті заняття із своїх предметів, де показали дуже хорошу методику виладання, індивідуальний підхід до кожного студента і лояльність що до оцінювання знань студентів. Відкриті заняття було проведено на високому рівні.

Протягом навчального року викладачі циклової комісії працювали над укладанням посібників, методичних матеріалів, навчальних програм, модульних контрольних робіт, вказівок для виконання графічних, практичних і курсових робіт. Розробки екзаменаційних білетів для проведення ДПА.

Цікаво проходив тиждень циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. Кожен викладач циклу показав свої досягнення, проводився конкурс кращих робіт між студентами, проведений аналіз доробок і недоробок аудиторій.

Дуже багато роботи проведено щодо матеріального забезпечення в аудиторіях викладачів циклової комісії загальнотехнічних дисциплін.

 

 

Випускники