ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Основним напрямком діяльності циклової комісії  загальнотехнічних дисциплін є підготовка студентів до:

  • виконання стандартів освіти із загальнотехнічних дисциплін;
  • формування конструкторських умінь студентів технічних напрямів у процесі навчання нарисної геометрії, інженерної графіки, креслення;
  • методичне забезпечення практичних, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів;
  • удосконалення тестових завдань для проведення контролю знань студентів;
  • методичне забезпечення проведення навчальних практик;
  • робота над упровадженням у навчальний процес дистанційної освіти;
  • удосконалення матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення дисциплін.​

Циклова комісія об’єднує загальнотехнічні дисципліни спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”.​

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних аудиторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

До складу циклової комісії входять:

 

Голова комісії – Бабчій А.В.

викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

 

Квас М.І. 

викладач «Технічної механіки», «Взаємозамінності», «Деталей і вузлів», «Металорізальних верстатів».

Місоченко М.М. 

викладач «Теоретичних основ електротехніки», «Фізики», «Астрономії».

Середницький Р.М.

викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

 

Яремчук В.І. 

викладач «Креслення»,  «Нарисної геометрії», «Інженерної графіки».

 

Котович Н.І.

викладач «Креслення».

Кравець П.С.

викладач «Креслення”, «Лабораторного практикуму».

 

Бойчук І. Ю.

викладач “Креслелння” та “Технічної механіки”

 

Теоретичний матеріал з предмету “Металорізальні верстати”, у викладача Кваса М.І.

Здобуття практичних навичок з “Металорізальних верстатів”

Здобуття практичних навичок з “Металорізальних верстатів”

 

Викладач Яремчук В.І. розпочав заняття з Креслення із перевірки присутніх студентів…

Заняття з Креслення у викладача Бабчія А.В., пояснення нового матеріалу із застосуванням мультимедійної системи.

Заняття з Креслення у викладача Бабчія А.В., пояснення нового матеріалу із застосуванням мультимедійної системи і наглядного приладдя.

Викладач Місоченко М.М. пояснює студентам теорію основ електротехніки

Заняття з Креслення, де викладач Середницький Р.М. пояснює студентам: Проектування прямої лінії.

 

 

 

Випускники