ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія спецдисциплін спеціальсті «Інструментальне виробництво»

Навчати по-новому!

Важливим інструментом піднесення вітчизняної економіки є навчання українських студентів.

Сьогодні професійна підготовка студентів має відповідати ринку праці. Україні потрібні ініціативні фахівці, готові швидко оновлювати знання, освоювати нові  сфери діяльності, розширювати арсенал навичок та вмінь і творчо їх застосовувати.

Більшість викладачів циклової комісії спецдисциплін спеціальності «Інструментальне виробництво» підготували методичні розробки за системою МЕТУК   (методика –> економіка + техніка + управління –> конкурентоспроможність):

Ренжин П.М. – навчальний посібник «Основи охорони праці» та методичну розробку «Пожежна безпека»;

Михаць О.Й. – методичну розробку «Методика призначення режимів різання на одношпіндельних автоматах»;

Винницька О.Й. – розробила ділову гру (виробничу ситуацію) “Вибір форми організації бізнесу”.

Викладачі циклової комісії беруть участь в інтернет-конференції ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» ДПУ  ім. Григорія Сковороди:

  • Винницька О.Й. «Розвиток економіки України в конкурентному середовищі», 2014 р.,
  • Ренжин П.М. «Конфлікти та шляхи їх вирішення», 2016 р.

Окрім того, під керівництвом Винницької О.Й. у коледжі було проведено студентську конференцію на тему «Підприємницька діяльність як сучасна форма господарювання», 2015 р.

На даному етапі роботодавці вимагають від нашого коледжу якісної підготовки фахівців, швидкого реагування на виклики ринку праці, впровадження нових професій, виробничих технологій та оновлення матеріальної бази. Проте, зараз молодь обирає професії престижні та популярні – і має на це право, а технологічно складні – неохоче. Зрозуміло, що основною причиною невисокого попиту на спеціальність напряму «Машинобудування» є стійкий спад виробництва. Тому, з об’єктивних причин у цьому навчальному році наш коледж вручав дипломи  студентам – випускникам спеціальності «Інструментальне виробництво» з надією, що дана спеціальність має право на існування у майбутньому.

Випускники