ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Основним напрямком діяльності циклової комісії  спецдисциплін є підготовка молодших спеціалістів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціалізації 5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”.
Спеціальність відкрита у нашому коледжі з 2000 року. Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які повинні вміти користуватися вимірювальними приладами електричних і не електричних величин. Вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі. Володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури. Вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.

Студенти отримують якісні знання та хороші професійні практичні навики у області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, а також реалізовувати свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Лабораторія “Електроніки та мікроелектроніки”. Зав. лабораторією – Щупляк Н.М.

Лабораторія “Цифрової схемотехніки”. Зав. лабораторією – Баглай Р.Є.

Лабораторія “Електротехніки та електричних машин”. Зав. лабораторією – Каріоті А.І.

Лабораторія “Основ метрології та засобів технічного контролю”. Зав. лабораторією – Щуцька М.І.

Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”. Зав. лабораторією – Андибур П.Д.

Лабораторія “Електромонтажної практики”в навчально-виробничих майстернях коледжу.

Практику проводять викладачі  Щуцька М.І.  та Андибур М.П.

На останньому етапі навчання студенти нашої спеціальності виконують дипломний проект. При виконанні дипломних проектів студенти мають можливість реалізувати свої конструкторські ідеї, що виявляється в їх  технічному підтвердженні.Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

 

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії – Баглай Р.Є. — викладач “Обчислювальної та мікропроцесорної техніки” та “Цифрової схемотехніки”.

Лазарів М.М. – зав. денним відділенням, викладач “Основ метрології та засобів контролю”, “Автоматизації виробничих процесів”.

Щупляк Н.М. – викладач “Основ електроніки та мікроелектроніки”.

Каріоті А.І. – викладач “Теорії автоматизованого управління”, “Електро-конструкційних матеріалів”.

Андибур П.Д. – викладач “Технічних засобів автоматизованих систем”.

Андибур М.П. – викладач “Основ автоматики і телемеханіки”.

Щуцька М.І. – викладач “Основ метрології та засобів контролю”.

Волянський І. І. – викладач “Основи електроніки і мікроелектроніки”, “Теоретичні основи електротехніки”,” Функціональні перетворювачі інформації”.

Сенюра М.Т. – викладач “Обчислювальної та мікропроцесорної техніки” та “Цифрової схемотехніки”.

Винницький М.Т. – викладач “Економіки”.

213 (Copy)

 

Випускники