ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія спецдисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях»

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» Дрогобицького механіко – технологічного коледжу запрошує на навчання випускників  9-х класів шкіл України на денну форму навчання.

Навчання на денній формі  здійснюється за рахунок державного замовлення (безкоштовне).

Умови вступу в наш навчальний заклад висвітлені на сайті коледжу.

Термін навчання – 4-ри роки. Випускники коледжу даної спеціальності, після закінчення навчання, отримають диплом молодшого спеціаліста та атестат про загальну середню освіту. Крім цього, студенти ІІІ курсу, після проходження навчальної практики, отримають посвідчення однієї із  професій – токар, фрезерувальник, оператор на верстатах із числовим програмним керуванням (ЧПК). Випускників нашого коледжу запрошують на роботу машинобудівні підприємства України з гарантуванням хороших умов праці та зарплати. Багато наших випускників працюють за кордоном. Це технічно і технологічно грамотні спеціалісти машинобудівної галузі. Для випускника коледжу немає проблеми у вирішенні задач конструювання, виготовлення різного виду деталей машин і механізмів, проведення їх ремонту і відновлення роботоспосібності. Програма навчання передбачає навчання молодого спеціаліста конструюванню різного виду пристроїв і оснастки, виконанню їх креслення в зборі і подетально, вибору відповідного матеріалу для виготовлення деталей машин та механізмів, необхідного технологічного обладнання для механічної обробки, а також – вибору для нього необхідної оснастки; складанню технологічного процесу послідовності виготовлення різного виду деталей.

Машинобудівна галузь – це ведуча галузь народного господарства.

У кожній галузі машини і механізми визначають її рівень розвитку і продуктивності. Конструюванням і виготовленням цих машин і механізмів займаються випускники нашого коледжу. Для них створені пріоритетні умови для вступу у вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації (інститути, університети), за скороченою програмою. Знання, вміння і практичні навички випускників коледжу дозволяють їм швидко адаптуватися до будь-якого виробництва, вивчити будову і принцип його роботи і обслуговувати технологічне обладнання і оснастку.  Випускники коледжу вивчають різні системи керування технологічним обладнанням – механічні, механогідравлічні, електричні та сучасні системи числового програмного керування. Технічна грамотність і професійні навички здобуті в коледжі допоможуть Вам в майбутньому  і в особистому житті. Ви з легкістю вирішите побутові проблеми електрики, сантехніки, замків. Уміючи конструювати пристрої, деталі і різні вироби з металу, Ви з легкістю сконструюєте необхідні речі з іншого матеріалу, наприклад, з дерева.

До складу циклової комісії належать викладачі з виробничим інженерним досвідом роботи.

У кінці 2015 року спеціальність 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» пройшла планову акредитацію і підтвердила право на підготовку і випуск молодших спеціалістів денного і заочного відділень. Варто зауважити, що викладачі циклової комісії спец дисциплін представили на вимогу експертів якісні методичні напрацювання для виконання практичних і лабораторних робіт, а також самостійного опрацювання тем студентами. Особливо відмічено якість виконання і оформлення курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення» та його методичне забезпечення.

Під час навчання студенти  групи ОР-31 проходять навчальну практику в навчальних майстернях коледжу, яка продовжується на четвертому курсі і отримують одну з виробничих професій 2-3-го розряду за власним бажанням – токар, фрезерувальник, оператор на верстатах з ЧПК.

Вкінці навчального процесу, перед здачею державних іспитів, студенти групи ОР-41 проходять  виробничу технологічну практику на базових регіональних машинобудівних підприємствах.

Викладачі циклової комісії спецдисциплін постійно поновлюють свій методичний доробок.

Уже традиційно студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий за професією», де представляють наш коледж. Змагання проходять в два етапи (згідно жеребкування, яке відбувається після офіційного відкриття):

 Циклова комісія спец дисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях» спеціальності 5.05050302

(Короткий інформаційний звіт роботи циклової комісії за перший семестр 2018-2019 н.р.)

Планом роботи предметної (циклової) комісії на  1 семестр 2018 –                   2019 навчального року було передбачено провести 4-ри засідання, на яких обговорили питання скеровані на:

Навчально – виховну роботу;

Контроль за навчальним процесом і успішністю;

Методичну роботу, обмін педагогічним досвідом, підвищення кваліфікації викладачів;

Позааудиторну роботу;

Роботу кабінетів і лабораторій;

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Баглай Є.В.,

Михаць О.Й., Гамків В.М., Зубко М.О., Винницька О.Й.

Порядок дня:

 1. Обговорення стану успішності студентів по предметах за 2017-2018 н.р.
 2. Обговорення стану педагогічного навантаження викладачів циклу і основні напрямки покращення якісних показників навчання .
 3. Затвердження:

3.1. Плану роботи циклової комісії 1-й семестр.

3.2. Календарно-тематичних планів.

3.3. Планів роботи кабінетів та лабораторій.

3.4. Програм по предметах.

3.5. Тем методичних розробок.

3.6. Індивідуальних планів.

3.7. Графіку взаємовідвідування.

3.8. Впровадження в навчальний процес вивчення предметів інноваційних методів викладання. Програмне забезпечення мультимедійних систем та комп’ютеризованих робочих місць.

 1. Різне.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Затвердити план роботи циклової комісії з внесеними корективами і доповненнями.
 2. Викладачам циклу, використовуючи передові методи викладацької діяльності, приділяючи значну увагу між предметним зв’язкам, добиватись підвищення якості успішності.
 3. Затвердити календарно-тематичні плани викладачів циклу на 1-й семестр 2018-2019 н.р.
 4. Затвердити теми методичних розробок викладачів на 2018-2019 н.р.
 5. Затвердити індивідуальні плани викладачів на 2018-2019 н.р.
 6. Затвердити плани роботи кабінетів і лабораторій на 1-й семестр 2018-2019н.р.
 7. Затвердити графіки взаємовідвідування уроків, позакласної роботи викладачів циклу.
 8. Затвердити теми по виконанню курсових проектів предметів «ТМ» та «ЕОПВ»
 9. Наступне засідання циклової комісії провести 21.10.2018р. по затвердженому плану.
 10. Викладачам предметів «Технологічне оснащення» , «Технологія констр. матеріалів» , « Техн.маш.буд.», « Різання матеріалів», « Технологія констр. матеріалів» , «Охорона праці», внести в плани викладання своїх предметів використання інноваційних методів .

Друге засідання циклової комісії проведено 17.10.2018р.

На засідання були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Зубко М.О.,

Винницька О.Й., Баглай Є.В., Михаць О.Й., Гамків В.М.

Порядок дня:

1.Аналіз стану успішності в групах.

2.Затвердження екзаменаційної документації.

3.Аналіз роботи викладачів циклу з відстаючими студентами.

4.Аналіз контролю знань студентів по темах віднесених на самостійне опрацювання.

5.Аналіз наявності та стану підготовки викладачами методичного забезпечення предметів ( якісне і кількісне ).

6.РІЗНЕ.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Викладачам циклу не допускати порушення 2-х термінів здачі і захисту практичних, лабораторних і МК робіт. До студентів порушників 2-х тижневих термінів приймати адміністративні міри.
 2. Затвердити екзаменаційну документацію, яка відповідає програмі вивчення предмету, включаючи матеріали для самостійного опрацювання, які повинні бути відображені в екзаменаційних білетах.
 3. Викладачам циклу посилити роботу з відстаючими студентами, організувати студентів на консультації і перездачі в позаурочний час. Постійно дотримуватись розкладу додаткових позаурочних консультацій.
 4. Викладачі циклу повинні вимагати від студентів ведення ними

конспекту по підготовці матеріалу, який віднесений на самостійне опрацювання.

 1. Борису Л.Я., Стебельському Ю.М. підвищити вимоги і не допускати зриву студентами гр..ОР-41 термінів виконання пунктів «Лабораторного практикуму». Посилити індивідуальну роботу з студентами під час проходження ними виробничої практики.
 2. Адміністрації коледжу сприяти викладачам циклу у питаннях набору і розмноженню методичних матеріалів і фондових лекцій.
 3. Стан проходження навчальної практики в майстернях ДМТК вважати «задовільним».
 4. Стебельському Ю.М. прийняти всі необхідні організаційно-консультативні міри по покращенню стану виконання пунктів курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування» під час проходження ними виробничої практики.

9.Наступне засідання циклової комісії провести 20.11.2017р. по затвердженому плану.

Третє засідання циклової комісії проведено 21.11. 18 р.

На засідання були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Баглай Є.В., Михаць О.Й., Зубко М.О., Винницька О.Й.,  Гамків В.М.

Порядок дня:

1.Стан виконання програмного матеріалу. Успішність студентів.

2.Обговорення результатів МК та успішності.

3.Стан курсового проектування по технології машинобудування в гр..ОР41 .

 1. Стан виконання курсової роботи з предмету «Економіка, організація і планування виробництва» в гр..ОР41.

5.Заслухати невстигаючих студентів про причини невстигання

6.РІЗНЕ.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

1.Стан виконання програмного матеріалу вважати задовільним.

2.Викладачам циклу посилити індивідуальну роботу з студентами і направити її для покращання якісних показників навчання.

3.Завідуючому денного відділення Яцинич О.Б. прийняти адміністративні міри впливу до студентів, які постійно і демонстративно не готуються до занять.

4.Керівнику курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування», ЗубкуМ.О. в групі ОР41 посилити індивідуальну роботу з студентами, призначити додаткові позаурочні консультації і забезпечити сто відсоткову успішність виконання та захисту курсових проектів з предмету.

5.Керівнику курсової роботи з предмету «Економіка, організація і планування виробництва», ВинницькійО.Й. в групі ОР41 посилити індивідуальну роботу з студентами, призначити додаткові позаурочні консультації і забезпечити сто відсоткову успішність виконання та захисту курсової роботи з предмету.

 1. Викладачу БурякуМ.В. посилити індивідуальну роботу з студентами, призначити додаткові позаурочні консультації і не допускати порушення двох тижневих графіків.
 2. Викладачам циклової комісії постійно інформувати кураторів груп, зав відділенням Яцинич О.Б. про назрівання проблемних ситуацій в групах.
 3. Наступне засідання ЦК провести 28.12.2018р.

 

Четверте засідання циклова комісія провела 28.12.18 р.

На засідання були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Баглай Є.В.,

Зубко М.О., Винницька О.Й.,   Михаць О.Й., Гамків В.М., Сея З.І.

Порядок дня:

1.Стан успішності і допуск студентів 1 – 3 курсів до екзаменаційної сесії.

2.Аналіз взаємовідвідування уроків викладачами циклу.

3.Аналіз методичної роботи викладачів.

4.Аналіз позакласної роботи викладачів циклу.

5.РІЗНЕ.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Стан успішності навчання студентів 1-го і ІІІ-го курсів на початок заліково – екзаменаційної сесії задовільний.

2.Викладачам циклової комісії прийняти участь в педагогічних читаннях, які заплановані на 10.01.2019р. і 11.01.2019р.

 1. Викладачам циклу підготувати необхідні матеріали методичних розробок і подати заявку на їх друк та тиражування  директору коледжу Звіру Б.І.
 2. Викладачу Зубку М. завершити опрацювання фондових лекцій з предмету «САПР технологічних процесів» до 01.07.2019р.
 3. Всім викладачам циклової комісії підготовити комплекти методичного забезпечення предметів, які читають на курсах, в наочному і електронному варіантах для демонстрації їх під час «Тижня циклової комісії» в травні 2019 р.

6.Викладачам ЦК завершити підготовку навчально методичних матеріалів на 2-й семестр 2018-2019 н.р. до 21.01.2019р.

 

Викладачі спец дисциплін прозвітували про виконання запланованих ними індивідуальних планів, зокрема     написання методичних розробок і укомплектування методичного забезпечення предметів, участі у форумах, олімпіадах, конференціях та методичних об’єднаннях.

Обговорюючи питання «Аналіз методичної роботи викладачів», методист

Сея З.І. інформувала циклову комісію про стан виконання методичних розробок викладачами циклу, зокрема:

Баглай Є.В. розробив навчальну програму вивчення предмету «Основи гідро – пневмоавтоматики» відповідно до навчального плану спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Програма розроблена в повному об’ємі, розглянута і схвалена засіданні циклової комісії, затверджена директором коледжу.

Буряк М.В. розробив навчальні програми вивчення предметів «Технологічне оснащення»  і «Технологічні основи програмування обробки на верстатах з ЧПК» відповідно до змін в навчальному плані спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Програми схвалені на засіданні циклової комісії і затвердженні директором.

Винницька О.Й. розробила методичні вказівки до виконання практичних робіт з економічного аналізу. Методична розробка виконана в повному об’ємі і готова до друкування і тиражування.

Зубко М.О. опрацьовує фондові лекції з предмету «САПР технологічних процесів».Стан виконання – викінчуючий етап (70% – 80%).

Михаць О.Й. розробив методичні вказівки до виконання розрахунку режимів різання на верстатах з ЧПК.

В основному план виконання  методичних розробок викладачами виконано.  Окремі  знаходяться на  завершальному етапі і готується до друку та тиражування.

Випускники