ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія фізичного виховання, БЖД та Захисту Вітчизни

 

Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально

Л.М. Толстой

 

До складу циклової комісії входить 9 викладачів і 1 керівник спортивного гуртка. Серед них 4 викладачі вищої категорії: Прокопчук П.В., Яремчук І.В., Ренжин В.В., Ільчишин Л.І., яка є здобувачем наукового ступеня доктора філософії з педагогіки на кафедрі технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім..Івана Франка з темою дослідження «Формування безпекознавчих компетенцій у майбутніх інженерів-педагогів»; старший викладач Тарасюк О.С., 2 викладачі першої категорії Ільницька Н.Д., Вовденко В.І., викладач 2 категорії Яцуляк Т.М., викладач спеціаліст Шишка М.Т.

Основними напрямками роботи комісії є:

 • впровадження інноваційних технологій навчання;
 • активізація рухової діяльності студентів шляхом використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхніх здібностей;
 • підготовка молоді до служби у Збройних Силах України;
 • підвищення рівня кваліфікації викладачів;
 • навчання способам і методам захисту людини у надзвичайних ситуаціях;
 • виховання у студентів прагнення до занять фізичною культурою, оволодівання знаннями по безпеці поведінки і надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Для покращання якості навчання студентів викладачами циклової комісії поповнюється методична база предметів. Розроблено і видано такі методичні матеріали:

Ільницькою Н.Д. – «Безпека життєдіяльності» – навчальний посібник – у друкарській фірмі «Посвіт», Навчальний посібник для самостійного опрацювання студентами предмету «Охорона праці,  Тестові завдання з предмету «Безпека життєдіяльності», Тестові завдання з предмету «Охорона праці», Методичні вказівки для виконання студентами практичних робіт з предмету «Безпека життєдіяльності», Методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту спеціалізації 5.05020101 «Обслуговування систем управління і автоматики» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегральні технології», Методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту спеціалізації 5.02020701 «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн»; Збірник статей з безпеки життєдіяльності та охорони праці; екзаменаційні білети з предмету «Охорона праці»;

Ільчишин Л.І. – тестові завдання з предмету БЖД, навчальний посібник для самостійного опрацювання студентами предмету БЖД;

Яремчуком І.В. і Тарасюк О.С. – методичні посібники «Основи методики викладання гімнастики», «Фізичне виховання, теоретична підготовка»;

Прокопчуком П.В. – навчальний посібник  «Методика самостійних занять фізичними вправами».

Викладачі циклової комісії підвищують свій професійний рівень та збільшують досвід роботи, беручи участь в інтернет-конференціях, публікуючи статті у різних виданнях. Зокрема,

Ільницька Н.Д. – наукові праці:

«Навчальний заклад на сторожі безпеки», опубліковано у №10 за 2012 рік журналу «Охорона праці;

«Психологія тероризму», опубліковано у збірнику матеріалів XVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», яка відбулася 30-31 жовтня 2013 р. у м. Переяслав-Хмельницький;

«Безпека підростаючого покоління на першому місці», опубліковано у №6 за 2015 рік журналу «Безпека життєдіяльності»;

«Проблеми екологічного виховання молоді», опубліковано у збірнику матеріалів XVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», яка відбулася 29-30 вересня 2015 р. у м. Переяслав-Хмельницький;

«Сурогатне материнство», опубліковано у №4 за 2016 рік журналу «Безпека життєдіяльності»;

«Вимерла мова в устах народу – вимер і народ», опубліковано у збірнику №22 матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», яка відбулася 28 лютого 2017 р. у м. Переяслав-Хмельницький, підтверджено отриманим Сертифікатом;

«Самогубство як соціальне явище та втеча від небажаної реальності», опубліковано у збірнику №28 матеріалів XXVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 29 вересня 2017 р. у м. Переяслав-Хмельницький, підтверджено отриманим Сертифікатом;

Ільчишин Л.І. брала участь у Міжнародних науково-практичних конференціях на базі ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди» та Ужгородського Національного університету з науковими працями «Інформаційні небезпеки в напрямку життєдіяльності людини», «Психологія праці», «Основи психологічних і моральних принципів безпеки людини». Отримала Сертифікати з даних конференцій.

На щорічних тижнях циклової комісії викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, спортивні змагання. Зокрема із предмету «Безпека життєдіяльності»  Ільницькою Н.Д. проведено показові заняття із застосуванням сучасних методів ведення занять та комп’ютерної техніки на теми «Безпека в умовах криміногенної ситуації». «Світоглядні основи безпеки» та «Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини», де такими навчальними прийомами як дискусія, моделювання ситуації, дебати студенти опановували моделі поведінки та необхідні знання у певних надзвичайних ситуаціях, моделі поведінки чоловіків і жінок як наслідок їх різних психологічних властивостей; розглядали питання наявності негативних явищ у суспільстві – алкоголізму, куріння тютюну, наркоманії, проституції, шахрайства, самогубства та спірні дискусійні питання – аборти, евтаназію, сурогатне материнство; значення рідної мови у житті людини та єдиної державної мови для нашої держави;

Ільчишин Л.І. проведено показове заняття із застосуванням сучасних методів ведення занять та комп’ютерної техніки на тему «Середовище життєдіяльності людини», на якому звернено увагу на екологічну та політичну обстановку в Україні, закладено знання безпеки життя і здоров’я підростаючого покоління.

Викладачем Ільницькою Н.Д. було організовано оформлення експозиції студентами групи БО-31 та ДЗ-31 на тему «Правила поведінки на вкритих льодом водоймах».

Також викладач Ільницька Н.Д. веде контроль за якісним виконанням розділу «Охорона праці» у дипломних роботах студентів, в якому поряд із іншими положеннями висвітлюються питання пожежної безпеки. Викладачі подають тему пожежної безпеки при вивченні студентами предметів «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці», адже знання правил пожежної безпеки є важливим чинником життя суспільства не тільки на виробництві, але й в побуті та під час відпочинку: випалювання сухої трави, залишене незагашеним у лісі багаття, недбало кинутий недопалок цигарки часто стають причинами пожеж, що знищують будівлі, ліси, призводять не тільки до значних матеріальних втрат, але й до втрати здоров’я і життя. Законодавством України передбачено покарання у вигляді штрафів для винних у виникненні пожеж у лісах, у підпалах; осіб, котрі здійснюють випалювання сухої трави, куріння та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Також Кодексом про адміністративні правопорушення ненормативна лексика у громадських місцях трактується як дрібн6не хуліганство і карається накладенням штрафів на  правопорушників. З огляду на важливість питань пожежної безпеки викладач Ільницька Н.Д. організувала оформлення студентами групи ПК-22  у жовтні 2017 року експозиції на тему «Знання правил пожежної безпеки – запорука життя». А у квітні-травні 2018 року викладачами предмету «Безпека життєдіяльності» було організовано і проведено ряд заходів під час проходження у коледжі Тижня безпеки життєдіяльності згідно наказу Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації №09-01/145 від 19.04.2018 р. «Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти Львівської області» за підписом Директора Департаменту п. Мандзій Л.С. з 23 квітня по 4 травня 2018 року. Тиждень знань з безпеки життєдіяльності включав у себе також проведення Дня Цивільного Захисту та відзначення Дня охорони праці. Серед багатьох цікавих заходів, організованих і проведених у цей тиждень, особливої уваги заслуговують  такі заходи, як:

 • бесіда начальника відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Львівській області Проця І.Е. із студентами на тему «Правила поведінки при користуванні побутовими газовими приладами»;
 • проведення протипожежних тренувань працівників і студентів коледжу 5 державною пожежно-рятувальною частиною ГУ ДСНС України у Львівській області із залученням пожежної техніки та перевірка пожежних кранів-комплектів, в т.ч. евакуація з приміщень коледжу, гасіння імпровізованої пожежі та бесіда із студентами і працівниками;
 • проведення навчання і перевірки знань з охорони праці новоприйнятих на роботу працівників;
 • участь інженера з охорони праці коледжу Ільницької Н.Д. в Форумі з охорони праці у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • участь викладача предмету «Безпека життєдіяльності» Ільчишин Л.І. в конференції з безпеки життєдіяльності Ужгородському Національному університеті;
 • виготовлення стендів на тему безпечної поведінки на воді та вивчення правил пожежної безпеки; експозиції – «Дотримання правил безпечної поведінки молоді у природному середовищі – безпечний відпочинок»; книжково-ілюстрованої виставки – «Вчимося жити у безпеці»;
 • інструктажі з безпеки життєдіяльності  із студентами з безпечної поведінки під час грози; у лісі; на дорогах та залізничних коліях; на водоймах; про порядок надання домедичної допомоги при невідкладних станах та ряд інших заходів.

Російська агресія на сході нашої держави вимагає особливого ставлення  викладачів зазначених дисциплін до роботи по інформуванню та навчанню студентів правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. В руслі сучасних подій викладачами-предметниками Ільницькою Н.Д. та Вовденком В.І. організовано зустріч представників військової частини А-1108, котрі поінформували студентів про службу в лавах Збройних Сил України та були залучені до проведення інструктажу по правилах поведінки при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, уникнення ураження мінами та вибухонебезпечними предметами.

Викладачем Ільницькою Н.Д. було організовано та проведено зустріч студентів із представником другого спеціального центру швидкого реагування державної служби надзвичайних ситуацій України. Капітан служби цивільного захисту Чапля Микола Тарасович розповів студентам про надзвичайні ситуації, зокрема: ДТП, повені, зсуви ґрунту, снігові замети, вибухонебезпечні предмети, піротехнічні засоби, психологічний стан людини в цих ситуаціях та дії, які потрібно вчинити, щоб зберегти своє здоров’я і життя, навів приклади ліквідації надзвичайних ситуацій в повсякденному житті та в зоні АТО,  в яких брав участь особисто. Бесіда супроводжувалася демонстрацією слайдів.

Також Ільницька Н.Д. організувала та провела 24 травня 2018 року зустріч студентів із інспектором ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Дрогобицького ВП капралом поліції Мроць Віталією Миколаївною, котра провела бесіду «Безпека дорожнього руху – безпека життя» із використанням слайдів. Бесіда отримала схвальні відгуки серед студентів та викладачів. Студенти задавали актуальні запитання та отримали практичні поради з дотримання правил дорожнього руху для учасників дорожнього руху – пішоходів, водіїв, велосипедистів, мотоциклістів. Цей захід відбувся в рамках Тижня безпеки дорожнього руху, організованого згідно листа Міністерства освіти і науки України №46-15-1099-18 від 18.05.2018 року в коледжі  з 21 по 27 травня 2018 року. В цей період Ільницька Н.Д. організувала також конкурс малюнків по безпеці руху на дорогах і залізничних коліях.

Щоб бути спроможними захищати Батьківщину майбутні воїни повинні бути фізично підготовлені. А фізична підготовка в коледжі на належному рівні.Щорічно проводиться спартакіада коледжу, до якої входять 14 видів спорту. Особливо цікавим спортивним святом, в якому беруть учать усі студенти і куратори груп, є День українського спортовця, яке проводиться наприкінці вересня і присвячується Дню фізкультурника. Внаслідок хорошої фізичної підготовки студенти нашого коледжу часто стають призерами обласних та міських змагань.. у 2017/2018 навчальному році в коледжі працювали гуртки з таких видів спорту: міні-футболу (керівник Шишка М.С.), гирьового спорту (керівник Яремчук І.В.), волейболу (керівник Яцуляк Т.М.), баскетболу (керівник Прокопчук П.В.), настільного тенісу і шахів (керівник Піцко І.М.), бадмінтону (керівник Тарасюк О.С.). Вихованці гуртків взяли участь в ряді обласних і міських змагань, де зайняли призові місця. Юнаки і дівчата стали переможцями в першості Львівської області з гирьового спорту, у фестивалі з настільного тенісу (м. Львів, команда дівчат, третє місце), першості області з бадмінтону ( команда дівчат – переможець, юнаки – третє місце), в першості області з міні –футболу (в Дрогобицькій групі, юнаки третє місце), в першості області з баскетболу (в Дрогобицькій групі команди юнаків і дівчат – друге місце), в першості Львівської області з шахів ( Дрогобицька група, юнаки – переможці, дівчата – третє місце , у фіналі в м. Львові юнаки – четверте місце, дівчата – шосте місце), в першості області  з волейболу серед дівчат (Дрогобицька група, друге місце, Самбірсько- Дрогобицька група – 4 місце юнаки,  3 місце – дівчати), з фут залу в Самбірсько- Дрогобицькій групі юнаки зайняли друге місце.

Протягом навчального року в коледжі проводились спартакіади з різних видів спорту. Переможці змагань були нагороджені грамотами та перехідними кубками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускники