ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Циклова комісія фізичної підготовки, БЖД та Захисту Вітчизни

 

Потрібно обов’язково бадьорити себе фізично, щоб бути здоровим морально

Л.М. Толстой

 

До складу циклової комісії входить дев’ять викладачів і один керівник спортивного гуртка. Серед них чотири викладачі вищої категорії: Прокопчук П.В., Яремчук І.В., Ренжин В.В., Ільчишин Л.І., яка є здобувачем наукового ступеня доктора філософії з педагогіки на кафедрі технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім..Івана Франка з темою дослідження «Формування безпекознавчих компетенцій у майбутніх інженерів-педагогів»; старший викладач Тарасюк О.С., два викладачі першої категорії Ільницька Н.Д., Вовденко В.І., два викладачі другої категорії Яцуляк Т.М. і Шишка М.Т.

Основними напрямками роботи комісії є:

 • впровадження інноваційних технологій навчання;
 • активізація рухової діяльності студентів шляхом використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхніх здібностей;
 • підготовка молоді до служби у Збройних Силах України;
 • підвищення рівня кваліфікації викладачів;
 • навчання способам і методам захисту людини у надзвичайних ситуаціях;
 • виховання у студентів прагнення до занять фізичною культурою, оволодівання знаннями по безпеці поведінки і надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Для покращання якості навчання студентів викладачами циклової комісії поповнюється методична база предметів. Розроблено і видано такі методичні матеріали:

Ільницькою Н.Д. – «Безпека життєдіяльності» – навчальний посібник – у друкарській фірмі «Посвіт», Навчальний посібник для самостійного опрацювання студентами предмету «Охорона праці,  Тестові завдання з предмету «Безпека життєдіяльності», Тестові завдання з предмету «Охорона праці», Методичні вказівки для виконання студентами практичних робіт з предмету «Безпека життєдіяльності», Методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту спеціалізації 5.05020101 «Обслуговування систем управління і автоматики» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегральні технології», Методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту спеціалізації 5.02020701 «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн»; Збірник статей з безпеки життєдіяльності та охорони праці; екзаменаційні білети з предмету «Охорона праці»;

Ільчишин Л.І. – тестові завдання з предмету БЖД, навчальний посібник для самостійного опрацювання студентами предмету БЖД;

Яремчуком І.В. і Тарасюк О.С. – методичні посібники «Основи методики викладання гімнастики», «Фізичне виховання, теоретична підготовка»;

Прокопчуком П.В. – навчальний посібник  «Методика самостійних занять фізичними вправами»,«Основи техніки і тактики гри з волейболу».

Шишкою М.С. – «Основи техніки спортивної ходьби».

Яцуляком Т.М. – «Методика гри у волейбол».

Ренжин В.В. – «Переломи та їх лікування».

Викладачі циклової комісії підвищують свій професійний рівень та збільшують досвід роботи, беручи участь в інтернет-конференціях, публікуючи статті у різних виданнях. Зокрема,

Ільницька Н.Д. – наукові праці:

«Навчальний заклад на сторожі безпеки», опубліковано у №10 за 2012 рік журналу «Охорона праці;

«Психологія тероризму», опубліковано у збірнику матеріалів XVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», яка відбулася 30-31 жовтня 2013 р. у м. Переяслав-Хмельницький;

«Безпека підростаючого покоління на першому місці», опубліковано у №6 за 2015 рік журналу «Безпека життєдіяльності»;

«Проблеми екологічного виховання молоді», опубліковано у збірнику матеріалів XVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», яка відбулася 29-30 вересня 2015 р. у м. Переяслав-Хмельницький;

«Сурогатне материнство», опубліковано у №4 за 2016 рік журналу «Безпека життєдіяльності»;

«Вимерла мова в устах народу – вимер і народ», опубліковано у збірнику №22 матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», яка відбулася 28 лютого 2017 р. у м. Переяслав-Хмельницький, підтверджено отриманим Сертифікатом;

«Самогубство як соціальне явище та втеча від небажаної реальності», опубліковано у збірнику №28 матеріалів XXVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 29 вересня 2017 р. у м. Переяслав-Хмельницький, підтверджено отриманим Сертифікатом;

Ільчишин Л.І. брала участь у Міжнародних науково-практичних конференціях на базі ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди» та Ужгородського Національного університету з науковими працями «Інформаційні небезпеки в напрямку життєдіяльності людини», «Психологія праці», «Основи психологічних і моральних принципів безпеки людини». Отримала Сертифікати з даних конференцій.

На щорічних тижнях циклової комісії викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, спортивні змагання. Зокрема із предмету «Безпека життєдіяльності»  Ільницькою Н.Д. проведено показові заняття із застосуванням сучасних методів ведення занять та комп’ютерної техніки на теми «Безпека в умовах криміногенної ситуації». «Світоглядні основи безпеки» та «Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини», де такими навчальними прийомами як дискусія, моделювання ситуації, дебати студенти опановували моделі поведінки та необхідні знання у певних надзвичайних ситуаціях, моделі поведінки чоловіків і жінок як наслідок їх різних психологічних властивостей; розглядали питання наявності негативних явищ у суспільстві – алкоголізму, куріння тютюну, наркоманії, проституції, шахрайства, самогубства та спірні дискусійні питання – аборти, евтаназію, сурогатне материнство; значення рідної мови у житті людини та єдиної державної мови для нашої держави;

Ільчишин Л.І. проведено показове заняття із застосуванням сучасних методів ведення занять та комп’ютерної техніки на тему «Середовище життєдіяльності людини», на якому звернено увагу на екологічну та політичну обстановку в Україні, закладено знання безпеки життя і здоров’я підростаючого покоління.

Викладачем Ільницькою Н.Д. було організовано оформлення експозиції студентами групи БО-31 та ДЗ-31 на тему «Правила поведінки на вкритих льодом водоймах».

Також викладач Ільницька Н.Д. веде контроль за якісним виконанням розділу «Охорона праці» у дипломних роботах студентів, в якому поряд із іншими положеннями висвітлюються питання пожежної безпеки. Викладачі подають тему пожежної безпеки при вивченні студентами предметів «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці», адже знання правил пожежної безпеки є важливим чинником життя суспільства не тільки на виробництві, але й в побуті та під час відпочинку: випалювання сухої трави, залишене незагашеним у лісі багаття, недбало кинутий недопалок цигарки часто стають причинами пожеж, що знищують будівлі, ліси, призводять не тільки до значних матеріальних втрат, але й до втрати здоров’я і життя. Законодавством України передбачено покарання у вигляді штрафів для винних у виникненні пожеж у лісах, у підпалах; осіб, котрі здійснюють випалювання сухої трави, куріння та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Також Кодексом про адміністративні правопорушення ненормативна лексика у громадських місцях трактується як дрібн6не хуліганство і карається накладенням штрафів на  правопорушників. З огляду на важливість питань пожежної безпеки викладач Ільницька Н.Д. організувала оформлення студентами групи ПК-22  у жовтні 2017 року експозиції на тему «Знання правил пожежної безпеки – запорука життя». А у квітні-травні 2018 року викладачами предмету «Безпека життєдіяльності» було організовано і проведено ряд заходів під час проходження у коледжі Тижня безпеки життєдіяльності згідно наказу Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації №09-01/145 від 19.04.2018 р. «Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти Львівської області» за підписом Директора Департаменту п. Мандзій Л.С. з 23 квітня по 4 травня 2018 року. Тиждень знань з безпеки життєдіяльності включав у себе також проведення Дня Цивільного Захисту та відзначення Дня охорони праці. Серед багатьох цікавих заходів, організованих і проведених у цей тиждень, особливої уваги заслуговують  такі заходи, як:

 • бесіда начальника відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Львівській області Проця І.Е. із студентами на тему «Правила поведінки при користуванні побутовими газовими приладами»;
 • проведення протипожежних тренувань працівників і студентів коледжу 5 державною пожежно-рятувальною частиною ГУ ДСНС України у Львівській області із залученням пожежної техніки та перевірка пожежних кранів-комплектів, в т.ч. евакуація з приміщень коледжу, гасіння імпровізованої пожежі та бесіда із студентами і працівниками;
 • проведення навчання і перевірки знань з охорони праці новоприйнятих на роботу працівників;
 • участь інженера з охорони праці коледжу Ільницької Н.Д. в Форумі з охорони праці у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • участь викладача предмету «Безпека життєдіяльності» Ільчишин Л.І. в конференції з безпеки життєдіяльності Ужгородському Національному університеті;
 • виготовлення стендів на тему безпечної поведінки на воді та вивчення правил пожежної безпеки; експозиції – «Дотримання правил безпечної поведінки молоді у природному середовищі – безпечний відпочинок»; книжково-ілюстрованої виставки – «Вчимося жити у безпеці»;
 • інструктажі з безпеки життєдіяльності  із студентами з безпечної поведінки під час грози; у лісі; на дорогах та залізничних коліях; на водоймах; про порядок надання домедичної допомоги при невідкладних станах та ряд інших заходів.

Російська агресія на сході нашої держави вимагає особливого ставлення  викладачів зазначених дисциплін до роботи по інформуванню та навчанню студентів правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. В руслі сучасних подій викладачами-предметниками Ільницькою Н.Д. та Вовденком В.І. організовано зустріч представників військової частини А-1108, котрі поінформували студентів про службу в лавах Збройних Сил України та були залучені до проведення інструктажу по правилах поведінки при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, уникнення ураження мінами та вибухонебезпечними предметами.

Викладачем Ільницькою Н.Д. було організовано та проведено зустріч студентів із представником другого спеціального центру швидкого реагування державної служби надзвичайних ситуацій України. Капітан служби цивільного захисту Чапля Микола Тарасович розповів студентам про надзвичайні ситуації, зокрема: ДТП, повені, зсуви ґрунту, снігові замети, вибухонебезпечні предмети, піротехнічні засоби, психологічний стан людини в цих ситуаціях та дії, які потрібно вчинити, щоб зберегти своє здоров’я і життя, навів приклади ліквідації надзвичайних ситуацій в повсякденному житті та в зоні АТО,  в яких брав участь особисто. Бесіда супроводжувалася демонстрацією слайдів.

Також Ільницька Н.Д. організувала та провела 24 травня 2018 року зустріч студентів із інспектором ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Дрогобицького ВП капралом поліції Мроць Віталією Миколаївною, котра провела бесіду «Безпека дорожнього руху – безпека життя» із використанням слайдів. Бесіда отримала схвальні відгуки серед студентів та викладачів. Студенти задавали актуальні запитання та отримали практичні поради з дотримання правил дорожнього руху для учасників дорожнього руху – пішоходів, водіїв, велосипедистів, мотоциклістів. Цей захід відбувся в рамках Тижня безпеки дорожнього руху, організованого згідно листа Міністерства освіти і науки України №46-15-1099-18 від 18.05.2018 року в коледжі  з 21 по 27 травня 2018 року. В цей період Ільницька Н.Д. організувала також конкурс малюнків по безпеці руху на дорогах і залізничних коліях.

Протягом 2018/2019 навчального року викладачі предмету «Безпека життєдіяльності» Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. вкладали » у своїх вихованців задля збереження їхнього здоров’я і життя багато праці зокрема, проведено показові заняття з цих предметів із застосуванням сучасних методів ведення занять та комп’ютерної техніки. Викладач першої категорії Ільницька Н.Д. при викладанні предмету «Безпека життєдіяльності» застосовує інноваційні технології: ділові ігри, метод малих груп, тестування студентів;використання аудіовізуальних технічних засобів тощо, спонукаючи студентів знаходити правильний вихід при моделюванні надзвичайних ситуацій, подаючи їм для розв’язання ситуаційні задачі, проводячи гру «Дебати» та обговорення навчального матеріалу, де студенти висловлюють своє бачення ситуації, побажання, які теми і питання їм найбільше сподобались і запам’ятались при вивченні предмету. При поясненні студентам  тем «Шкідливі звички» та «Негативні явища у суспільстві» на заняттях з предмету «Безпека життєдіяльності» викладач застосовує  такі інноваційні технології, прийоми  як дискусія, обговорення відповідей, моделювання ситуації, а також проведення екскурсій з метою кращого розуміння та засвоєння студентами навчального матеріалу. З цією метою періодично викладач Ільницька Н.Д. разом з практичним психологом Баган Н.Б. протягом 2018/2019 навчального року проводила відвідування групами студентів реабілітаційного центру «Назарет» для алко-  наркозалежних  для формування у студентів стійкої моральної поведінки та запобігання психологічним  травмам, профілактики наркоманії та алкоголізму, запобіганню суїциду та булінгу.

З метою підвищення фахового рівня викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. беруть участь в інтернет-конференціях. Зокрема, 28 вересня 2018 році Ільницька Н.Д. була учасником Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і опублікувала наукову статтю «Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини» у збірнику матеріалів конференції №39 за 2018 рік, про що видано Сертифікат. 28 лютого 2019 р. у збірнику Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в країнах Європи та Азії» була опублікована стаття «Стрес на робочому місці», котра отримала сертифікат.

Викладач Ільницька Н.Д. активно співпрацює з журналом «Безпека життєдіяльності», де у №6 за 2018 рік надрукувала статтю «Від безпеки людини – до безпеки України», а також  здійснила у видавничій фірмі «Посвіт» третє видання  навчального посібника «Безпека життєдіяльності», в якому розкрито особливо актуальні теми і питання правил поведінки у становищі заручника, при перестрілці, при сходженні снігових  лавин, при зсувах, під час грози, дорожньо-транспортних пригодах тощо, надання домедичної допомоги при невідкладних станах немедичними працівниками та інші теми навчальної програми.

Викладач вищої категорії Ільчишин Л.І. є здобувачем наукового ступеня доктора філософії з педагогіки на кафедрі технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тема її дослідження: «Формування безпекознавчих компетенцій у майбутніх інженерів-педагогів», спеціальність 015- Професійна освіта, науковий керівник: к.тех.н. доц.. Лужецький В.С. Ільчишин Л.І. взяла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і опублікувала наукову статтю «Формування професійної спрямованості особистості – основа професійного самовизначення» у збірнику матеріалів конференції №39 за 2018 рік, про що видано Сертифікат;  у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» і опублікувала наукову статтю «Суспільство як система безпеки життєдіяльності людини» у збірнику матеріалів конференції №39 за 2018 рік, про що видано Сертифікат. Брала участь у третій Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми  безпеки життєдіяльності і журналістики» у ДВНЗ «Ужгородський національний університет», де виступала з доповіддю на тему «Аспекти вивчення сучасних комунікативних технологій».  А також доповідала про сучасні досягнення медіаосвіти, як шлях до убезпечення  реципієнтів як споживачів інформаційної продукції на безпековому форумі Львівського університету безпеки життєдіяльності.

Ільчишин Л.І. постійно підвищує свою фахову і педагогічну майстерність, проходячи навчання у Інституті державного управління у сфері цивільного захисту м. Києва, де опрацьовувала тему курсової роботи «Соціальні хвороби нашого сьогодення». Під час проведення лекцій викладач використовує нестандартні підходи і методи, тестування, роботу в групах, творчі роботи, реферати, моделювання нестандартних ситуацій і вихід з них. Особливу увагу приділяє елементам майбутнього професійного спрямування студентів, проводячи психодіагностику і соціально-психологічні установки на певний вид трудової діяльності у відповідності з потребами, інтересами, нахилами, здібностями, ціннісними уявленнями і намірами, які виражаються у готовності зробити правильний професійний вибір; проводить довідково-інформаційні профконсультації, профінформації.

05 березня 2019 р. викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. взяли участь у Першій регіональній науково-практичній конференції «Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді», організованій  Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка, із статтями «Вплив шкідливих звичок на рухову активність молоді» та «Валеологія», в конференції взяли участь також О.С.Тарасюк із статею «Стан та організація рухової активності студентів Дрогобицького механіко-технологічного коледжу», І.В.Яремчук – «Розвиток рухової активності під час самостійних занять фізичними вправами», М.С. Шишка –  «Розвиток рухової активності за допомогою футболу»  і отримали сертифікати.

З метою запобігання травматизму студентів викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І.  під час тижня знань з безпеки життєдіяльності 15 листопада 2018 року організували бесіду начальника відділу  нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Львівській області Проця І.Е., котрий провів бесіду на тему «Правила поведінки при користуванні побутовими газовими приладами» про основні положення Законодавства України з охорони праці;  працю молоді; небезпечні чинники при користуванні побутовими газовими приладами, які призводять до виникнення пожеж, вибухів, травмування та загибелі людей. Також провели захід «Безпека на дорозі – безпека життя» із студентами спеціальності «Дизайн» 18 листопада 2018 року. В кабінеті охорони праці була організована книжкова виставку та стенд з плакатами з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

При розгляді питань надзвичайних ситуацій на заняттях з предмету «Безпека життєдіяльності» наводяться приклади та розглядаються аварії на транспорті та ДТП. Під керівництвом викладача Ільницької Н.Д. в кабінеті охорони праці студентами оформлено стенд про надзвичайні ситуації, де поряд з іншими НС проілюстровано великі ДТП  в Україні, а також стенд «Від безпеки людини – до безпеки України» з рубриками «Вивчення правил пожежної безпеки – запорука життя» та «Правила безпеки на водоймах, вкритих льодом» .

Викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. для закріплення отриманих на заняттях знань та профілактики травматизму залучають студентів до участі у конкурсах малюнків. У  листопаді 2019 року конкурс малюнків проходив під гаслом «Мій кращий друг – безпечний рух», а також «Кращий пожежний – це ти обережний».

Викладач Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. 14 лютого 2019 року організували та провели зустріч студентів групи  ЕК-21 спеціальності «Обслуговування систем управління і автоматики» із начальником відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Львівській області Процем І.Е., котрий провів бесіду на тему «Правила поведінки при користуванні побутовими газовими приладами та небезпека чадного газу». В процесі бесіди студенти в кабінеті охорони праці оглянули індивідуальні засоби захисту працівників аварійної газової служби (104) та засоби безпеки, які використовуються при виконанні газонебезпечних робіт, на які видається наряд-допуск.

4 квітня 2019 р. викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. організували  та провели семінар-тренінг  «Домедична допомога при ДТП, НС і в зоні АТО» з участю представника волонтерського напрямку руху «Госпітальєри» п. Я. Регея  в рамках проекту «Безпечна школа». Учасники семінару-тренінгу прослухали доповіді, оглянули книжкову виставку, плакати і малюнки студентів про безпеку дорожнього руху, Студенти  та працівники практично виконали дії, необхідні при зупинці кровотечі, переглянули аматорські фільми з передової АТО в питанні надання домедичної допомоги, розглянули склад IFAK-аптечок.

14 травня 2019 року викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. взяди участь у другому Львівському форумі з охорони праці, організованому Головним Управлінням Держпраці у Львівській області та Національним університетом «Львівська політехніка» за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, ДП «Західний експертно-технічний центр», об’єднання профспілок у Національному університеті «Львівська політехніка». На Форумі оголошено переможців та нагороджено переможців І туру Всеукраїнського конкурсу «Дитячого малюнка» «Охорона праці очима дітей». Переможцем конкурсу стала також студентка групи БО – 21 коледжу Гавриляк  Дарія, методичним керівником котрої була викладач Ільницька Н.Д.

У травні 2019 р. викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. провели захід  «Безпечне та здорове майбутнє праці» з участю начальника відділу активної підтримки безробітних Дрогобицького міськрайонного центу зайнятості Шараневич С.Й. та заступника Кушнір І.Ф. Студенти отримали буклети з інформацією про задекларовану та незадекларовану працю, «Твій шлях у світ безпечної професії», «Працювати варто в Україні, відпочивати – де душа забажає» із контактами служб для отримання необхідної  інформації та консультацій

З метою ознайомлення студентів із новітніми технологіями пошуку роботи 16 травня 2019 р. викладачі Ільницька Н.Д. та Ільчишин Л.І. із студентами взяли участь у ярмарку кар’єри, організованому Дрогобицьким міськрайонним центром зайнятості населення.

Викладачі циклової комісії брали участь в роботі наукових конференцій: Вовденко В.І. і Прокопчук П. В.в конференції «Українська тіловиховна і спортивна традиція» з нагоди відзначення 125-річчя від заснування українського гімнастичного товариства «Сокіл» у Львові», 28 лютого 2019 року.

На базі коледжу 5 березня 2019 року було проведено першу регіональну науково-практичну конференцію «Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді». Доповідачі: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін інституту фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана  Франка – Кондрацька Галина та студент магістр Юрій Галан, аспірант Львівського державного університету фізичної культури – Людмила Драпінська, викладачі Дрогобицького механіко-технологічного коледжу – Оксана Тарасюк, Надія Ільницька, Леся Ільчишин.

Студенти всіх спеціальностей коледжу охоплені Державним патріотичним вихованням. Студентами коледжу вивчається предмет «Захист Вітчизни», а саме юнаки вивчають розділи:

 1. Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни.
 2. Загальновійськова підготовка.
 3. Вогнева підготовка.
 4. Тактична підготовка.
 5. Прикладна фізична підготовка.
 6. Основи цивільного захисту.
 7. Основи медико-санітарної підготовки.

Студентки-юнки вивчають такі розділи даного предмету:

 1. Основи цивільного захисту.
 2. Основи медико-санітарної підготовки.

Крім того, з студентами коледжу ведеться позааудиторна робота: працює гурток «Влучний стрілець», де студенти вдосконалюють свої навички з стрільби. Також, в квітні 2019 р. студенти брали участь в загально-міському польовому виході з стрільби АКМ організованому об’єднаним Дрогобицько-Бориславським РМ військовим комісаріатом. В квітні 2019 р. були проведені екскурсії у військові частини ЗСУ (Фото 1,2,3,4,5), ДСНСУ (Фото 6,7,8,9,10,11), де студенти практично ознайомилися з побутом, специфікою і тактикою дій військових підрозділів.

(Фото №1, стройова підготовка)

(Фото №2, заняття з ЗЗМЗ)

(Фото №3, вогнева підготовка)

(Фото №4, вогнева підготовка)

(Фото №5, вогнева підготовка)

(Фото №6, заняття з цивільного захисту)

(Фото №7, заняття з цивільного захисту)

(Фото №8, заняття з цивільного захисту)

(Фото №9, заняття з цивільного захисту)

(Фото №10, заняття з цивільного захисту)

(Фото №11, заняття з цивільного захисту)

 

Щоб бути спроможними захищати Батьківщину майбутні воїни повинні бути фізично підготовлені. А фізична підготовка в коледжі на належному рівні. Щорічно проводиться спартакіада коледжу, до якої входять 10 – 14 видів спорту. Особливо цікавим спортивним святом, в якому беруть учать усі студенти і куратори груп, є День українського спортовця, яке проводиться наприкінці вересня і присвячується Дню фізкультурника. Внаслідок хорошої фізичної підготовки студенти нашого коледжу часто стають призерами обласних та міських змагань.. у 2018/2019 навчальному році в коледжі працювали гуртки з таких видів спорту: міні-футболу (керівник Шишка М.С.), гирьового спорту (керівник Яремчук І.В.), волейболу (керівник Яцуляк Т.М.), баскетболу (керівник Прокопчук П.В.), настільного тенісу і шахів (керівник Піцко І.М.), бадмінтону (керівник Тарасюк О.С.). Вихованці гуртків взяли участь в ряді обласних і міських змагань, де зайняли призові місця. Юнаки і дівчата стали переможцями в першості Львівської області з гирьового спорту, у фестивалі з настільного тенісу (м. Львів, команда дівчат, третє місце), першості області з бадмінтону ( команда дівчат – переможець, юнаки – третє місце), в першості області з міні –футболу (в Дрогобицькій групі, юнаки третє місце), в першості області з баскетболу (в Дрогобицькій групі команди юнаків і дівчат – друге місце), в першості Львівської області з шахів ( Дрогобицька група, юнаки – переможці, дівчата – третє місце , у фіналі в м. Львові юнаки – 1  місце, дівчата – третє місце), в першості області  з волейболу серед дівчат (Дрогобицька група, друге місце, Самбірсько- Дрогобицька група – 4 місце юнаки,  3 місце – дівчати), з фут залу в Самбірсько- Дрогобицькій групі юнаки зайняли друге місце.

Протягом навчального року в коледжі проводились спартакіади з різних видів спорту. Переможці змагань були нагороджені грамотами та перехідними кубками.

В коледжі проводяться заходи до «Олімпійського тижня»:

Викладачі предмету «Безпека життєдіяльності» – Ільницька Н.Д. – викладач першої категорії, Ільчишин Л.І. – викладач другої категорії, здобувач наукового ступеня доктора філософії з педагогіки. 10 і 12 вересня провели вікторину «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у групах ОР-11, ПК-21. Переможцями вікторини стали студенти Лазебник Павло, Дробіняк Сергій – група ОР-11, Бандрівський Віталій група ПК-21. Викладач фізичного виховання Яцуляк Т.М. провів «Олімпійський урок» у групі ІВ/ДВ-21. Програма змагань «Олімпійського уроку» була така :

 1. Міні-марафон 1000м. (юн.)
 2. Біг на два стадія 384.(дів.)(1 стадій = 192м.)
 3. Біг з перешкодами.
 4. Стрибки в довжину будь-яким способом.
 5. Метання м’яча.
 6. Кидки на точність.

 

Випускники