Циклова комісія спецдисциплін спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Додано: 22 Березень 2016

Оновленно: 11 Листопад 2022
Основним напрямком діяльності циклової комісії  спецдисциплін є підготовка фахових молодших бакалаврів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спеціалізації “Обслуговування систем управління і автоматики”.

Спеціальність “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” в Дрогобицькому механіко-технологічному фаховому коледжі була започаткована в 1997 році. Первинна назва спеціальності – “Обслуговування комп’ютеризованих систем управління та автоматики”. Згодом назва була змінена на  “Обслуговування систем управління і автоматики”, а з 2016 року спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  освітньо-професійної програми “Обслуговування систем управління і автоматики”, галузі знань 15 Автоматика та приладобудування.

Згідно навчального плану здійснюється підготовка фахівців, здатних  обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення.

Випускники спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” повинні:

 1. Проводити вимірювання технологічних параметрів процесів.
 2.  Знати призначення, принципи роботи і технічні характеристики засобів автоматизації, розуміти суть автоматичного керування систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
 3. Володіти методами та принципами технологічних та електричних вимірювань, особливостями використання технічних засобів автоматизації, керування типовими технічними об’єктами, інформаційними технологіями; методами та програмними засобами розрахунку, моделювання  технологічних процесів та елементів систем автоматизації; вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення для систем автоматизації.
 4. Вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки, програмування мікроконтролерів, робототехніки.
 5. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі.
 6. Володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури.
 7. Вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.

Студенти отримують якісні знання та високопрофесійні практичні навички в області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, робототехніки. Вони можуть втілити свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, які постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Лабораторія “Електроніки та мікроелектроніки”. Зав. лабораторією – Щупляк Н.М.

Лабораторія “Цифрової схемотехніки”. Зав. лабораторією – Баглай Р.Є.

Лабораторія “Електротехніки та електричних машин”. Зав. лабораторією – Каріоті А.І.

Лабораторія “Основ метрології та засобів технічного контролю”. Зав. лабораторією – Щуцька М.І.

Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”. Зав. лабораторією – Ворончак М.Р.

Лабораторія “Основ програмування мікроконтролерів”. Зав. лабораторією – Баклан Ю.В.

Лабораторія “ТОЕ”  – Зав. лабораторією – Волянський І.І.

Лабораторія “Електромонтажної практики” в навчально-виробничих майстернях коледжу.

На ІІІ курсі (шостий семестр) студенти проходять кваліфікаційні випробування на одержання робітничої професії “Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування”.

Під час навчання студенти відвідують екскурсії на підприємстві «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА» (м. Стрий), «Фуджікура аутомотів Україна-Львів. Fujikura Automotive Ukraine Lviv» (м. Львів),  “Кристал” (м. Дрогобич), де мають змогу ознайомитись з роботою сучасних підприємств та обладнанням.

2019 року декілька студентів спеціальності  проходили виробничу технологічну та виробничу переддипломну практику в Польщі в м. Свебодзіце на підприємстві «Masterform». Підприємство займається випуском продукції для автомобільної та насосно-компресорної промисловості, промисловості автоматики та робототехніки.

Кожного року в коледжі проводиться виставка технічної творчості, де студенти та викладачі представляють свої розробки.

Доброю традицією спеціальності стало проведення конкурсу “Кращий за професією”, під час якого студенти показують свої теоретичні знання та практичні навички.

На останньому етапі навчання, студенти спеціальності виконують дипломний проєкт. При виконанні дипломних проєктів є можливість реалізувати свої конструкторські ідеї, що виявляється в їх  технічному підтвердженні.

Спроектовані та реально втілені дипломні проєкти.

Один з кращих дипломних проєктів отримав патент.

Автори: викладач Нестор Щупляк, студенти Іван Васьків та Микола

Дутка.

Після захисту дипломних проектів  в коледжі відбувається урочисте вручення дипломів студентам.

Закінчивши коледж студент здобуває освітньо-професійний ступінь “Фаховий молодший бакалавр” та кваліфікацію  “Технік з автоматизації   виробничих процесів”.

Випускник  спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології може працювати в державних та приватних підприємствах машинобудування, енергетики,  літакобудування, хімічної і нафтогазової промисловості, на посадах:

 • технік-технолог з обслуговування засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;
 • технік-технолог з обслуговування систем автоматики і телемеханіки;
 • електродиспетчер;
 • електромеханік;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік-електрик;
 • технік-конструктор (електроніка);
 • технік-технолог (електроніка).

Випускник здатний вирішувати типові спеціалізовані задачі в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість навчатися за бакалаврською програмою спеціальності  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за скороченим терміном у  Національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Перший випуск 2001 року. Куратор групи – Віра Василівна Котович. Диплом отримали 31 студент, серед яких було двоє дівчат. Четверо студентів отримали диплом з відзнакою.

Перший випуск 2001 року
Викладачі першого випуску спеціальності

 

Випускники спеціальності досягли неабияких успіхів у своїй професійній діяльності. Багато з них продовжили навчання в університетах, працюють інженерами на підприємствах, викладачами коледжів та університетів.

Гордістю спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спеціалізації “Обслуговування систем управління і автоматики” є наш випускник Юрій Ришковець (2001р.н.), доцентом кафедри ІСМ Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат технічних наук. Протягом 2016-2017 років працював у компанії «EPAM Systems», з вересня 2017 р. працює в компанії «SoftServe».

З 2022 року є головою Державної екзаменаційної комісії в коледжі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Ришковець Юрій Володимирович

Випускники спеціальності працюють провідними спеціалістами в радіоелектронній галузі над розробкою інтегральних мікросхем. Одним із них є Іван Васьків.

Іван Васьків

Навчався в ДМТК протягом 2009-2013рр. за спеціальністю “Обслуговування систем управління і автоматики”. Після закінчення ДМТК поступив на ІІ курс НУЛП за спеціальністю «Радіотехніка» (2013-2016рр.) та отримав ступінь бакалавра. 2016-2017рр. отримав ступінь магістра за спеціальністю «Апаратура радіомовлення і телебачення».

Навчаючись на магістратурі, пералельно, з жовтня 2016 р., почав працювати у компанії «Silego Technology Inc.» на посаді «Application engineer». Компанія займається розробкою інтегральних мікросхем. Український офіс компанії займається розробкою програмованих логічних матриць (Configurable mixed-signal ICs), контролерів живлення (PMIC)  і польових транзисторів (Integrated power switches). Неодноразово проходив стажування на провідних європейських та американських підприємствах, які є лідерами в створенні сучасних мікросхем.

Протягом 2001-2021 років диплом про закінчення Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спеціалізації “Обслуговування систем управління і автоматики” отримали 1166 студентів, серед яких 836 студентів денного відділення (56 дівчат)  та 330 студентів заочного відділення.

Диплом з відзнакою отримали 80 студентів.


Новини додані цикловою комісією у 2023 році


 • Екзамен з виробничої технологічної та виробничої переддипломної практики в групах ЕК-41 та ЕК-42
  Додано: 28 Квітня 2023

  27 квітня, в актовій залі коледжу, відбувся екзамен з виробничої технологічної та виробничої переддипломної практики в групах ЕК-41 та ЕК-42. 


 • Захист курсових проєктів з навчальноїдисципліни “Теорія автоматичногоуправління і регулятори”
  Додано: 12 Квітня 2023

  У коледжі, з 4 по 12 квітня 2023 року, відбувся захист курсових проєктів з
  навчальної дисципліни “Теорія автоматичного управління і регулятори”, а саме
  студентів груп: ЕК-31 та ЕК-32, котрі навчаються за спеціальністю 151
  “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.
  Дана дисципліна є однією з базових у навчальних планах підготовки
  студентів багатьох спеціальностей; вивчає загальні принципи будови
  автоматичних систем управління промисловими й електроенергетичними
  об’єктами та інженерними методами аналізу й синтезу таких систем. На
  сучасному етапі розвитку економіки автоматичні системи управління є
  важливою та невід’ємною частиною всіх галузей виробництва.
  Завданням курсового проєкту було дослідження основних характеристик
  типових ланок та їх роботи. При захисті курсових проєктів, студенти
  використали новітні технології, мультимедійний проєктор, що ефективно
  вплинули на дослідження.
  Вітаємо з успішним захистом наших студентів!


Новини додані цикловою комісією у 2022 році