Циклова комісія спецдисциплін спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка


Додано: 22 Березень 2016

Оновленно: 16 Квітень 2024
Анкета для здобувачів щодо якості освітніх програм  та якості освітнього процесу

Анкета для викладачів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти

Анкета для викладачів щодо якості освітнього процесу у коледжі

Основним напрямком діяльності циклової комісії спецдисциплін є підготовка фахових молодших бакалаврів спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка ОПП  “Обслуговування систем управління і автоматики”. У Дрогобицькому механіко-технологічному фаховому коледжі ця спеціальність започаткована у 1997 році. Первинна назва спеціальності – “Обслуговування комп’ютеризованих систем управління та автоматики”. Згодом назву змінили на  “Обслуговування систем управління і автоматики”, з 2016 року – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  освітньо-професійної програми “Обслуговування систем управління і автоматики”, галузі знань 15 Автоматика та приладобудування.

  З 2023 року  –  174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та  робототехніка ОПП “Обслуговування систем управління і автоматики”, галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації.

Склад циклової комісії:

Лазарів Михайло МиколайовичІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами,
інженер з автоматизації
вища категорія, викладач -методистВикладач Основ метрології та засобів технологічного контролю, Конструювання приладів та проектування друкованих плат
Баглай Ростислав ЄвгеновичДДПУ ім. І. Франка, спеціальність: математик-програміст, викладач інформатикивища категоріяВикладач Цифрової схемотехніки, Основ програмування мікроконтролерів 
Щупляк Нестор МихайловичНУ “Львівська політехніка”, спеціальність: інженер-електриквища категоріяВикладач Основ електроніки та мікроелектроніки, Функціональних перетворювачів
Волянський Іван ІгоровичНУ “Львівська політехніка”, ІКТА,
спеціальність: Автоматика та управління: комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами,
інженер з комп’ютерних систем
I категоріяВикладач Основ електроніки та мікроелектроніки, Основ комп’ютерно-інтегрованого управління
Щуцька Марія ІванівнаНУ “Львівська політехніка”, спеціальність: інженер-системотехнікI категоріяВикладач Основ метрології та засобів технологічного контролю, Технологічних процесів і устаткування галузі
Ворончак Микола РомановичІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 
Без категоріїВикладач Теорії автоматичного управління і регуляторів, Телекомунікаційних систем та мереж
 
Ворончак Віталій РомановичІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газуБез категоріїВикладач Електроконструкційних матеріалів, Теоретичних основ електротехніки
 
Баклан Юрій ВолодимировичНУ “Львівська політехніка”, спеціальність: Комп’ютеризовані системи управління та автоматики, інженер-дослідникIІ категоріяВикладач  Основ робототехніки, Основ програмування мікроконтролерів 
Винницький Мар’ян ТеодоровичНУ “Львівська політехніка,
спеціальність: Фінанси
вища категоріяВикладач Економіки, організації та планування виробництвом

Згідно навчального плану здійснюється підготовка фахівців, здатних  обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення.

Випускники спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка повинні:

 1. Проводити вимірювання технологічних параметрів процесів.
 2.  Знати призначення, принципи роботи і технічні характеристики засобів автоматизації, розуміти суть автоматичного керування систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
 3. Володіти методами та принципами технологічних та електричних вимірювань, особливостями використання технічних засобів автоматизації, керування типовими технічними об’єктами, інформаційними технологіями; методами та програмними засобами розрахунку, моделювання  технологічних процесів та елементів систем автоматизації; вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення для систем автоматизації.
 4. Вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки, програмування мікроконтролерів, робототехніки.
 5. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі.
 6. Володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури.
 7. Вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.

Студенти отримують якісні знання та високопрофесійні практичні навички в області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, робототехніки. Вони можуть втілити свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, які постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Лабораторія “Електроніки та мікроелектроніки”. Зав. лабораторією – Щупляк Н.М.

Лабораторія “Цифрової схемотехніки”. Зав. лабораторією – Баглай Р.Є.

Лабораторія “Електротехніки та електричних машин”. Зав. лабораторією – Ворончак М.Р.

Лабораторія “Основ метрології та засобів технічного контролю”. Зав. лабораторією – Щуцька М.І.

Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”. Зав. лабораторією – Ворончак В.Р.

Лабораторія “Основ програмування мікроконтролерів”. Зав. лабораторією – Баклан Ю.В.

Лабораторія “ТОЕ”  – Зав. лабораторією – Волянський І.І.

Лабораторія “Електромонтажної практики” в навчально-виробничих майстернях коледжу.

На ІІІ курсі (шостий семестр) студенти проходять кваліфікаційні випробування на одержання робітничої професії “Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування”.

Робота циклової комісії  спецдисциплін спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Під час навчання студенти відвідують екскурсії на підприємстві “ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА” (м. Стрий), “Фуджікура аутомотів Україна-Львів. Fujikura Automotive Ukraine Lviv” (м. Львів),  “Кристал” (м. Дрогобич), де мають змогу ознайомитись з роботою сучасних підприємств та обладнанням..

2019 року декілька студентів спеціальності  проходили виробничу технологічну та виробничу переддипломну практику в Польщі в м. Свебодзіце на підприємстві “Masterform”. Підприємство займається випуском продукції для автомобільної та насосно-компресорної промисловості, промисловості автоматики та робототехніки.

Кожного року в коледжі проводиться виставка технічної творчості, де студенти та викладачі представляють свої розробки.

5 травня 2023 року у Львові відбувся фінал пілотного навчального проєкту «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО». Під час DemoDay 36 команд представили свої стартапи на розгляд інвесторам та представникам місцевих органів влади, серед яких 17 прототипів проєктів та 19 бізнес-ідей. Навчальний проєкт реалізували на базі Tech StartUp School НУ Львівська політехніка в рамках грантової співпраці з Проєктом USAID «ГОВЕРЛА».

Заявки на участь у програмі подали понад 1200 школярів та студентів Львівщини, 530 з них успішно завершили навчання. Кожен учасник проходив навчання на двох курсах: обов’язковому курсі «Креативне мислення» та одному з п’яти модулів на вибір: «Основи ІТ», «Біотехнології», «Робототехніка», «Управління дронами», «3D моделювання».

Студенти ДМТФК також долучились до цієї програми. Серед усіх представників коледжу, слід відзначити студента IV курсу спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – Богдана Когута, розроблений ним проєкт «Танцюючий робот» (керівник – Юрій Баклан, викладач дисципліни «Основи робототехніки»). Робота студента була високо оцінена менторами проєкту, відзначена почесною грамотою та грошовою премією.

8 березня 2024р. Львівська обласна МАН спільно з Львівською політехнікою провели ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у відділенні інженерії та матеріалознавства.

Учні представляли свої роботи у 9 секціях. 29 дослідницьких інженерних проектів учні презентували на постерному захисті та науковій конференції.

У складі журі працювали викладачі НУ “Львівська політехніка”, ЛНУ імені Івана Франка, а також представники компаній TechMagic, Renesas Electronics, ELEKS, SoftServe.

Студент нашого коледжу Гураль Назарій (група ЕК-21) представляв  спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Тема роботи: “Пристрій для  вимірювання температури, вологості та тиску повітря”.  На ІІ обласному етапі юних талантів Львівської області Назар Гураль  здобув ІІ місце. Студента підготував викладач циклової комісії спеціальності ЕК Ростислав Баглай. Учасники конкурсу отримали дипломи та цікаві подарунки.

Тиждень циклової комісії спецдисциплін спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Упродовж 7-9 червня  2023 року у Дрогобицькому механіко-технологічному фаховому коледжі пройшов Тиждень циклової комісії спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Програма тижня складалася таких заходів: виставка методичих посібників, які розроблені викладачами комісії, інтелектуально-розважальна гра “Брейн-ринг”, виставка технічної творчості, екскурсія на завод  “ЛЕОНІ”, конкурс “Кращий за професією”, які підготували викладачі комісії.

Тиждень циклової комісії розпочався з інтелектуально-розважальної гри “Брейн-ринг”, в якій брали участь чотири команди, представниками яких були студенти груп: ЕК-21, ЕК-22, ЕК-31 та ЕК-32.  

Гра складалась з конкурсів на швидкісну відповідь, кмітливість, відкриття чорного ящика (учасники команд  відповідали на цікаві питання зі спеціальності), а також пройшов конкурс для вболівальників, де за кожну правильну відповідь отримано в нагороду смаколики.

Правильність відповідей оцінювало журі, у складі заст. директора з виховної роботи  Ірини Юрчак та викладача Мар’яни Кузнєцової, ведучий брейн-рингу -завідувач денним відділенням спеціальності Михайло Лазарів.

Переможцями стала команда групи ЕК-31 (капітан команди – Руслан Салашник).  Учасники гри та вболівальники отримали багато позитивних емоцій. Директор коледжу Богдан Звір нагородив команди грамотами та призами!

У четвер, 8 червня, у фойє коледжу циклова комісія представила виставку технічної творчості, де було продемонстровано студентські роботи, виконані під час цьогорічного дипломного проєктування.

На виставці викладачі Юрій Баклан та Микола Ворончак показали роботу 3D-принтера та фрезерного верстату CNC3018. Відвідувачі виставки мали можливість спостерігати виготовлення різних деталей на 3D-принтері та фрезерування друкованих плат, для подальшого використання при виготовленні електронних пристроїв. Також студенти коледжу побачили використання роботів-автомобілів під управлінням мобільних пристроїв.

Також 8 червня студенти ІІІ курсів, які проходили практику в навчально-виробничих майстернях коледжу, відвідали одне із найбільших підприємств регіону «ЛЕОНІ» у  с. Нежухів Стрийського району. Студенти мали змогу ознайомитись з роботою підприємства, структурою, відділами та сучасним виробництвом кабельної продукції для автомобілів.

9 червня завершився Тиждень циклової комісії проведенням конкурсу “Кращий за професією” у лабораторії електро-монтажної практики. У конкурсі брали участь студенти ІІІ курсів спеціальності. Під  час конкурсу студенти відповідали на теоретичні питання та виконували практичне завдання. Переможцями конкурсу стали: І місце – Роман Мостюк (гр. ЕК-32), ІІ місце розділили між собою студенти Юрій Ільницький (гр. ЕК-31) та Андріій Лейнард (гр. ЕК-31), ІІІ місце – Тарас Іванчук (гр. ЕК-31). Студенти підтвердили свої добрі теоретичні знання та практичні навички. Вітаємо переможців конкурсу!

Бажаємо й надалі професійних успіхів та безліч перемог на різних теренах!

Заходи до Тижня циклової комісії спец. дисциплін спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка підготували викладачі комісії.

На останньому етапі навчання, студенти спеціальності виконують дипломний проєкт. При виконанні дипломних проєктів є можливість реалізувати свої конструкторські ідеї, що виявляється в їх  технічному підтвердженні.

Спроектовані та реально втілені дипломні проєкти.

Один з кращих дипломних проєктів отримав патент. Тема проєкту: “Багатоканальний пристрій для вимірювання рівня води та її температури”

Автори: викладач Нестор Щупляк, студенти Іван Васьків та Микола Дутка.

Після захисту дипломних проєктів  в коледжі відбувається урочисте вручення дипломів студентам.

Закінчивши коледж студент здобуває освітньо-професійний ступінь “Фаховий молодший бакалавр” та кваліфікацію  “Технік з автоматизації   виробничих процесів”.

Випускник  спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка може працювати в державних та приватних підприємствах машинобудування, енергетики,  літакобудування, хімічної і нафтогазової промисловості, на посадах:

 • технік-електрик; 
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • електрик дільниці;
 • електрик цеху;
 • електродиспетчер; 
 • електромеханік;
 • електромеханік дільниці;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-конструктор (електроніка);
 • технік-мехатронік;
 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; 
 • електромеханік з ремонту та обслуговування устаткування інформаційних систем; 
 • монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування; 
 • монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; 
 • електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування; 
 • електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; 
 • електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій;
 • налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики); 
 • електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування. 

Випускник здатний вирішувати типові спеціалізовані задачі в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість навчатися за бакалаврською програмою спеціальності  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за скороченим терміном у  Національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Перший випуск 2001 року. Куратор групи – Віра Василівна Котович. Диплом отримали 31 студент, серед яких було двоє дівчат. Четверо студентів отримали диплом з відзнакою.

Перший випуск 2001 року

Випускники спеціальності досягли неабияких успіхів у своїй професійній діяльності. Багато з них продовжили навчання в університетах, працюють інженерами на підприємствах, викладачами коледжів та університетів.

Гордістю спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка  спеціалізації “Обслуговування систем управління і автоматики” є наш випускник Юрій Ришковець (2001 року випуску), доцентом кафедри ІСМ Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат технічних наук. Протягом 2016-2017 років працював у компанії «EPAM Systems», з вересня 2017 р. працює в компанії «SoftServe».

З 2022 року є головою Державної екзаменаційної комісії в коледжі спеціальності  174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. 

Ришковець Юрій

Випускники спеціальності працюють провідними спеціалістами в радіоелектронній галузі над розробкою інтегральних мікросхем. Одним із них є Іван Васьків.

Васьків Іван

Навчався в ДМТФК протягом 2009-2013рр. за спеціальністю “Обслуговування систем управління і автоматики”. Після закінчення ДМТФК поступив на ІІ курс НУЛП за спеціальністю «Радіотехніка» (2013-2016рр.) та отримав ступінь бакалавра. 2016-2017рр. отримав ступінь магістра за спеціальністю «Апаратура радіомовлення і телебачення».

Навчаючись на магістратурі, пералельно, з жовтня 2016 р., почав працювати у компанії «Silego Technology Inc.» на посаді «Application engineer». Компанія займається розробкою інтегральних мікросхем. Український офіс компанії займається розробкою програмованих логічних матриць (Configurable mixed-signal ICs), контролерів живлення (PMIC)  і польових транзисторів (Integrated power switches). Неодноразово проходив стажування на провідних європейських та американських підприємствах, які є лідерами в створенні сучасних мікросхем.

Протягом 2001-2023 років диплом про закінчення Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка ОПП “Обслуговування систем управління і автоматики”, отримали 1213 студентів, серед яких 875 студентів денного відділення (56 дівчат)  та 338 студентів заочного відділення.

Диплом з відзнакою отримали 83 студентів.


Новини додані цикловою комісією у 2023 році


 • Екзамен з виробничої технологічної та виробничої переддипломної практики в групах ЕК-41 та ЕК-42
  Додано: 28 Квітня 2023

  27 квітня, в актовій залі коледжу, відбувся екзамен з виробничої технологічної та виробничої переддипломної практики в групах ЕК-41 та ЕК-42. 


 • Захист курсових проєктів з навчальноїдисципліни “Теорія автоматичногоуправління і регулятори”
  Додано: 12 Квітня 2023

  У коледжі, з 4 по 12 квітня 2023 року, відбувся захист курсових проєктів з
  навчальної дисципліни “Теорія автоматичного управління і регулятори”, а саме
  студентів груп: ЕК-31 та ЕК-32, котрі навчаються за спеціальністю 151
  “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.
  Дана дисципліна є однією з базових у навчальних планах підготовки
  студентів багатьох спеціальностей; вивчає загальні принципи будови
  автоматичних систем управління промисловими й електроенергетичними
  об’єктами та інженерними методами аналізу й синтезу таких систем. На
  сучасному етапі розвитку економіки автоматичні системи управління є
  важливою та невід’ємною частиною всіх галузей виробництва.
  Завданням курсового проєкту було дослідження основних характеристик
  типових ланок та їх роботи. При захисті курсових проєктів, студенти
  використали новітні технології, мультимедійний проєктор, що ефективно
  вплинули на дослідження.
  Вітаємо з успішним захистом наших студентів!


Новини додані цикловою комісією у 2022 році