Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


Додано: 22 Березень 2016

Оновленно: 12 Лютий 2020
Основним напрямком діяльності циклової комісії  спецдисциплін є підготовка молодших спеціалістів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціалізації 5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”.


Спеціальність відкрита у нашому коледжі з 2000 року. Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які повинні вміти користуватися вимірювальними приладами електричних і не електричних величин. Вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі. Володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури. Вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.

Студенти отримують якісні знання та хороші професійні практичні навики у області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, а також реалізовувати свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Спеціальність “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” в Дрогобицькому механіко-технологічному коледжі була започаткована в 1997 році. Спочатку вона називалася “Обслуговування комп’ютеризованих систем управління та автоматики”. Згодом назва спеціальності була змінена на 5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”. З 2016 року спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціалізації 5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”, галузі знань 15 Автоматика та приладобудування.


Студенти отримують якісні знання та хороші професійні практичні навички в області електроніки, мікроелектроніки, метрології та засобів контролю, програмування сучасних мікропроцесорних і мікроконтролерних систем, робототехніки. Вони можуть реалізовувати свої ідеї при реалізації різних технічних і технологічних завдань.


Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які повинні вміти користуватися вимірювальними приладами електричних і не електричних величин, вільно володіти знаннями і навичками електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки, робототехніки. Досконало орієнтуватися в технічній і довідниковій літературі, володіти навичками виготовлення і налагодження електронної та мікроелектронної апаратури, вміти розробляти та практично виготовляти електронні прилади середньої складності, налагоджувати та обслуговувати їх.
Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.
Для цього в коледжі діють такі лабораторії:

Для цього в коледжі діють наступні лабораторії:

Лабораторія “Електроніки та мікроелектроніки”. Зав. лабораторією – Щупляк Н.М.

Лабораторія “Цифрової схемотехніки”. Зав. лабораторією – Баглай Р.Є.

Лабораторія “Електротехніки та електричних машин”. Зав. лабораторією – Каріоті А.І.

Лабораторія “Основ метрології та засобів технічного контролю”. Зав. лабораторією – Щуцька М.І.

Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”. Зав. лабораторією – Андибур П.Д.

Лабораторія “Електромонтажної практики”в навчально-виробничих майстернях коледжу.

Об’єктом вивчення в коледжі на цій спеціальності є засоби вимірювання, системи управління та автоматики, напівпровідникові прилади, цифрові та аналогові інтегральні мікросхеми, АЦП та ЦАП, мікропроцесори та мікроконтролери, інтерфейси, програмне забезпечення, сукупність прийомів і способів діяльності молодших спеціалістів з обслуговування систем управління і автоматики. Цілями навчання є підготовка фахівців для технічного обслуговування автоматизованих систем управління і автоматики, використання універсальних та спеціальних вимірювальних і контрольних приладів, вимірювання різних електричних параметрів, забезпечення безпечних умов праці.

На 3 курсі в 6-му семестрі студенти проходять кваліфікаційні випробування на одержання однієї з робітничих професій: слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (електроніка), електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування.

Під час навчання студенти відвідують екскурсії на підприємстві ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА, м. Стрий, Фуджікура аутомотів Україна-Львів (Fujikura Automotive Ukraine Lviv), м. Львів,  “Кристал”, м. Дрогобич, де мають змогу ознайомитись з роботою сучасних підприємств та обладнанням.

У 2019 році декілька студентів спеціальності  проходили виробничу технологічну та виробничу переддипломну практику в Польщі в м. Свебодзіце на підприємстві  Masterform. Підприємство займається випуском продукції для автомобільної і  насосно-компресорної промисловості, промисловості автоматики та робототехніки.

Кожного року в коледжі проводиться виставка технічної творчості, де студенти та викладачі представляють свої розробки.

Доброю традицією спеціальності стало проведення конкурсу “Кращий за професією”, під час якого студенти показують свої теоретичні знання та практичні навички.

Викладачі навчальної практики Андибур М.П. і Щуцька М.І. з студентами – переможцями конкурсу “Кращий по професії”: Олексин Д., Кіхтан А., Харко М., Линь І., Кальницький А.

На останньому етапі навчання студенти спеціальності виконують дипломний проект. При виконанні дипломних проектів вони мають можливість реалізувати свої конструкторські ідеї, що виявляється в їх  технічному підтвердженні.

Спроектовані та реально втілені дипломні проекти.

Один з кращих дипломних проектів отримав патент. Автори: викладач Щупляк Нестор Михайлович, студенти Васьків Іван та Дутка Микола.

Після захисту дипломних проектів  в коледжі відбувається урочисте вручення дипломів студентам.

Після закінчення коледжу студент отримує освітню кваліфікацію “Технік з автоматизації виробничих процесів”.

Він підготовлений до  виконання професійних функцій  за одним або за декількома з видів економічної діяльності за “Державним класифікатором видів економічної діяльності  ДК009:2010”.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи і може займати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК003:2010» :

 Випускник  спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” може працювати в державних та приватних підприємствах машинобудування, енергетики,  літакобудування, хімічної і нафтогазової промисловості, на посадах:

 • технік-технолог з обслуговування засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;
 • технік-технолог з обслуговування систем автоматики і телемеханіки;
 • електродиспетчер;
 • електромеханік;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік-електрик;
 • технік-конструктор (електроніка);
 • технік-технолог (електроніка).

Також після закінчення коледжу випускник має можливість навчатися за бакалаврською програмою спеціальності  151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за скороченим терміному Національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному економічному університеті, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

З 2001 року по 2019 рік диплом отримали 1003 студенти,  із них: 713 студентів денного відділення;  289 студентів заочного відділення.

Диплом з відзнакою отримали 74  студенти.

Диплом цієї спеціальності отримали 56 дівчат.

Перший випуск 2001 року. Куратор групи – Котович Віра Василівна. Диплом отримали 31 чоловік, з них двоє  дівчат. Четверо студентів отримали диплом з відзнакою

Викладачі першого випуску спеціальності

Випускники спеціальності досягають неабияких успіхів у своїй професійній діяльності. Багато продовжують навчання в університетах, працюють інженерами на підприємствах, викладачами коледжів, вищих навчальних закладів.

Гордістю спеціальності є випускник 2001 року Ришковець Юрій Володимирович, який є кандидатом технічних наук і працює  в Національному університеті “Львівська політехніка”. Протягом 2016-2017 років працював у компанії EPAM Systems, а з вересня 2017 р. працює в компанії SoftServe.

Ришковець Юрій Володимирович

Випускники спеціальності працюють провідними спеціалістами в радіоелектронній галузі над розробкою інтегральних мікросхем. Одним із них є Іван Васьків.

Іван Васьків

Навчався в ДМТК протягом 2009-2013 за спеціальністю “Обслуговування систем управління і автоматики”. Після закінчення ДМТК поступив на 2 курс НУЛП за спеціальністю «Радіотехніка» (2013-2016р.) і отримав ступінь бакалавра. Згодом отримав ступінь магістра за спеціальністю «Апаратура радіомовлення і телебачення» (2016-2017р.).

Паралельно з навчанням на магістратурі з жовтня 2016р почав працювати у компанії «Silego Technology Inc.» на посаді «Application engineer». Компанія займається розробкою інтегральних мікросхем. Український офіс компанії займається розробкою програмованих логічних матриць (Configurable mixed-signal ICs), контролерів живлення (PMIC)  і польових транзисторів (Integrated power switches). Неодноразово проходив стажування на провідних європейських та американських підприємствах, які є лідерами в створенні сучасних мікросхем.

У 2019 році серед випускників спеціальності 1000-й випускник.

З 2001 року по 2019 рік диплом отримали 1003 студенти, із них: 713 студентів денного відділення, 289 студентів заочного відділення.

Диплом з відзнакою отримали 74 студенти.

Диплом даної спеціальності отримали 56 дівчат.

213 (Copy)


Новини додані цикловою комісією у 2022 році

Новини додані цикловою комісією у 2021 році

 • Ювілейний захист дипломних проєктів спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  Додано: 25 Червня 2021

  Вітаємо з ювілейним, 20-им, успішним захистом дипломних проєктів студентів Дрогобицького механіко-технологічного коледжу, які навчалися за спеціальністю 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології . НАДЗВИЧАЙНО ПОЧЕСНО,  що Головою Державної екзаменаційної комісії був РИШКОВЕЦЬ Юрій Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач  Національного університету «Львівська політехніка», наш студент першого випуску.


Новини додані цикловою комісією у 2020 році

Новини додані цикловою комісією у 2019 році

 • Віче-реквієм пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років
  Додано: 29 Листопада 2019

  28 листопада 2019 року в коледжі відбулося віче-реквієм, присвячене пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років та політичних репресій в Україні .


 • Урочисте вручення дипломів випускникам 2019
  Додано: 28 Червня 2019

  27 червня в актовій залі коледжу відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 2019 року спеціальностей "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (Обслуговування систем управління і автоматики),  "Облік і оподаткування" (Бухгалтерський облік), "Інформаційна, бібліотечна і архівна справа" (Діловодство) і "Дизайн" (Дизайн).