Додано: 31 Жовтень 2023Начальний план спеціальності 174. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 2023р

Переглянути