Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 26 Листопад 2019
Лабораторія “Електромонтажної практики”.


В нашому коледжі діє лабораторія “Електромонтажної практики”. Практику проводять викладачі Щуцька М.І. та Андибур М.П.

В лабораторії проходять навчальну практику студенти спеціальності 5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматики”.

Згідно навчальних програм в лабораторії проводяться наступні практики:

на 2-му курсі – “Електромонтажна практика” – 2 тижні,

на 3-му курсі – “Монтаж та налагодка засобів автоматизації” і “Практика на одержання робочої професії”– 2 і 3 тижні відповідно.

Під час проходження   “Електромонтажної практики” студенти вивчають умовні позначення радіоелементів на схемах; маркування радіоелементів на корпусах; правила  виконання електромонтажних робіт при проведенні провідного монтажу  і монтажу друкованих плат; способи формовки і пайки радіоелементів; типи і призначення електроізоляційних матеріалів; види припоїв і флюсів, які використовуються  в монтажі радіоапаратури; вимоги до організації робочих місць монтажника радіоапаратури; правила ТБ при проведенні електромонтажних робіт.

Під час проходження практики “Монтаж та налагодка засобів автоматизації” студенти отримують практичні навички по розробці нескладних електронних пристроїв, а саме – вчаться розробляти схему електричну принципову пристрою, друковану плату, на якій монтують елементи пристрою, налагоджувати його, усувати різного виду несправності. Вчаться виконувати роботи по монтажу та налагодженні окремих вузлів автоматики, блоків засобів автоматизації.

Під час проходження останньої практики, “Практика на одержання робочої професії”, студенти систематизують, поглиблюють і закріплюють отримані теоретичні знання, шляхом виконання практичних робіт з експлуатації, монтажу та налагодження окремих вузлів автоматики, блоків засобів автоматизації, а також замкнутих автоматизованих систем.

Завданням усіх трьох видів практик є формування у студентів професійних навичок виконання електромонтажних та налагоджувальних робіт засобів автоматизації.

Під час кожної практики студент практично виготовляє не складний електронний пристрій, оформляє звіт з практики. У звіт входить схема електрична принципова, креслення друкованої плати, специфікація на використані радіоелементи.

Після закінчення “Практики на одержання робочої професії” студенти здають кваліфікаційний іспит і їм присвоюється 2-й або 3-й розряд наладчика засобів автоматизації.

Для проведення занять лабораторія обладнана різними видами сучасного обладнання, а саме – сучасними осцилографами, генераторами, авометрами. Також лабораторія забезпечена різного роду інструментами — викрутками,  бокорізами, загострювальним, свердлильним та мінісвердлильним верстатами і т.д. Тобто створено всі умови для практичного навчання студентів.

Багато обладнання виготовлено руками викладачів та студентів під час практик та дипломного проектування.

 Приміщення лабораторії "Електромонтажної практики".
Приміщення лабораторії “Електромонтажної практики”.
Заняття з навчальної практики.
Заняття з навчальної практики.
3

Студенти проводять монтаж електронних пристроїв з допомогою паяння.

4

Студенти Покурбанич Дмитро та Федько Роман проводять вимірювання з допомогою цифрового осцилографа.

5

Студент Федак Владислав розробляє креслення друкованої плати з допомогою програми Sprint-Layout.

6

Травлення друкованої плати в розчині хлорного заліза. Виконує студент Галевич Андрій.

7

Свердління отворів в друкованій платі  для монтажу радіоелементів з допомогою мінісвердлильного верстату, який виготовлений в навчально-виробничих майстернях коледжу. Виконує студент Мєрчук Богдан.

8

Свердління отворів в передній панелі лабораторного стенду, який виготовляється для обладнання лабораторії з цифрової схемотехніки. Виконують студенти Фідик Юрій і Федько Роман.

9

Студент Михайляк Андрій та Сидорак Микола перевіряютьмонтаж свого пристрою на дипломний проект.

10

Друкована плата пристрою, виготовлена студентом-дипломантом  Михайляком Андрієм.

Дипломанти виготовляють передню панель розробленого лабораторного стенду на дипломний проект.