Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 26 Листопад 2019
Лабораторія “Електроніки і мікроелектроніки”


Лабораторія оснащена сучасними контрольно-вимірними приладами , зокрема цифровим осцилографом DS7102, цифровим універсальним генератором електричних сигналів  SDG1010, лабораторним стендом, а також АРМ ( автоматизоване робоче місце) .

На базі АРМ студенти досліджують фізичні властивості напівпровідникових матеріалів (ширину забороненої зони ∆W, TKO), використовуючи ПК , що працює в режимі реального часу.При проведенні лабораторних експериментальних  робіт студенти вивчають фізичні основи, будову та параметри електричних напівпровідникових приладів, набувають навичок побудови і аналізу схем електричних пристроїв та їх застосування при вирішенні виробничих проблем.

В лабораторії проводяться проектно-конструкторські та науково-дослідні роботи. Так отримано патент на винахід №82072 від 28.07.2013 “Багатоканальний пристрій для вимірювання рівня води та її температури”.

48_1

При лабораторії працює гурток технічної творчості, при якому студенти проектують і виготовляють різні лабораторні стенди для розширення матеріальної бази лабораторій по різних предметах.

48_2

Універсальне робоче місце для проведення лабораторних робіт.

48_3

Лабораторні стенди дослідження:інтегральних таймерів, операційних підсилювачів, та компараторів напруги.