Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 9 Листопад 2022




Лабораторія «Електричних машин та автоматизованого приводу» і «Теорії автоматичного управління та регуляторів».


Лабораторія  діє з 1999 року, а саме з початку викладання вищевказаних предметів вперше набраній групі студентів спеціальності «Обслуговування систем управління  і  автоматики».

Завідувачем лабораторії з того часу є викладач вищої категорії  Каріоті А.І.

Сучасне високоавтоматизоване виробництво в цілому, як і його окремі технологічні процеси не можна собі уявити без використання електродвигунів, які замість людини і виконують основну механічну роботу та ще й з необхідною якістю і продуктивністю.

Саме знайомству з основними типами електроприводів, задіяними на виробництві та їх невід’ємною частиною – електродвигунами, їх будовою, принципом дії, властивостями, характеристиками, присвячений предмет «Електричні машини та автоматизований  привід», а виконання лабораторних робіт дозволяє перевірити і закріпити  теоретичні положення та отримати практичні навички по збиранню і налаштуванню електричних схем електроприводів, як релейно-контакторних, так і на базі безконтактних напівпровідникових мікроелектронних елементів, ще починаючі з ІІ курсу.

Окремі стенди лабораторних робіт були виконані студентами під час дипломного проектування.

123Знайомство студентів з діючими технічними підтвердженнями дипломних проектів з предметів «Електричні машини та автоматизований привід»

         Вивченню фундаментальних законів автоматичного управління для відповідного налаштування і забезпечення узгодженого функціонування окремих елементів систем автоматики та надійної їх роботи, способів розрахунку і аналізу основних параметрів найпростіших електричних схем, приділяється увага на предметі «Теорія автоматичного управління та регулятори».

Отримати знання та навички розрахунків допомагає виконання практичних та лабораторних робіт.

На завершальній стадії вивчення предмету кожен студент ІІІ курсу під час курсового проектування розраховує і досліджує основні характеристики заданої електричної схеми, та захищає їх перед комісією.

124Студенти 3 курсу при виконанні експериментальної частини свого першого курсового проекту з предмету «Теорія автоматичного управління та регулятори».