Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 29 Грудень 2016
Лабораторія “Основ метрології”.


Завідуючий лабораторією – викладач Щуцька М.І. Заняття проводять викладачі Андибур М.П., Щуцька М.І. та Лазарів М.М.

В лабораторії проходять лекційні та лабораторні заняття з предмету «Основи метрології та засоби технічного контролю» студентів спеціальності “Обслуговування систем управління і автоматики”, а також з інших спецпредметів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

 • вивчення основних положень метрологічного законодавства;
 • засвоєння методів обробки результатів вимірів і оцінки похибок;
 • вивчення шляхів підвищення точності вимірів;
 • практична оцінка отриманих результатів;
 • вивчення структурних схем засобів вимірювання;
 • вивчення методів вимірювання електротехнічних параметрів;
 • вибір методів і вимірювальних засобів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модлів:

 1. Вимірювання. Точність вимірювання Засоби вимірювання.
 2. Вимірювання струмів, напруг та потужності
 3. Вимірювальні засоби
 4. Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин
 5. Методи вимірювань неелектричних величин

Метою викладання навчальної дисципліни “ Основи метрології та засоби технічного контролю ” є вивчення поняття фізичної величини, засобів вимірювання, похибки вимірювання, структури та будови засобів вимірювання, принципу роботи вимірювальних приладів.

Основними завданнями вивчення дисципліни Основи метрології та засоби технічного контролю ” є навчитися вибирати засоби вимірювання фізичних величин, визначати точність вимірювання, вміти обробляти результати вимірювання, проводити повірку вимірювальних приладів.

В наявності в лабораторії є лабораторні стенди, а також різноманітні вимірювальні перетворювачі та вимірювальні прилади, що дозволяє наглядно проводити заняття з предмету.

Велика частина лабораторних стендів та засобів вимірювання виготовлені під час дипломного проектування та навчальних практик.