Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 9 Листопад 2022
Лабораторія “Технічних засобів автоматизованих систем”.


Згідно програми з предмету “Експлуатація технічних засобів автоматизованих систем” функціонує лабораторія “Технічні засоби АС”. Завідуючий лабораторією – Андибур Петро Дмитрович. Заняття проводять викладачі Андибур П.Д. та Андибур М.П.

Програма та лабораторний практикум передбачають вивчення основ експлуатації технічних засобів, які необхідні при проведенні планово-попереджувального технічного ремонту, а також за допомогою апаратурних і програмних засобів виявляти відмови і усувати їх.

В лабораторії проводять лабораторні заняття для студентів третіх і четвертих курсів з спеціальності “Обслуговування автоматизованих систем управління і автоматики”.

Зміст предмету базується на попередньому вивченні дисципліни:Цифрова схемотехніка” та “Технічні засоби АС”.

Під час лабораторних занять в лабораторії використовуються спеціальні стенди, які дозволяють досліджувати достовірність передачі і обробки інформації по контролю зв’язку, а також аналізувати роботу вузлів технічних засобів. При проведенні лабораторних робіт велика увага звертається на засоби виявлення і виправлення помилок які виникають при роботі автоматизованих систем, а також детальний аналіз процесів кодування і декодування інформації. Під час виконання лабораторних робіт студенти використовують сучасні прилади та обладнання, а саме: осцилографи, генератори, цифрові вольтметри.

Лабораторія забезпечує одночасно проводити заняття по підгрупах (14 студентів), що дає можливість самостійно і якісно виконувати лабораторні роботи. Після завершення заняття кожен студент робить висновки про виконану роботу оформляє звіт, в який входять аналіз кодових комбінацій при проходженні сигналів по вузлах пристрою, осцилограми і виміри приладами.

В даний час лабораторія поповнюється новими лабораторними стендами, які виготовляються студентами під керівництвом викладачів та керівників дипломних проектів.

11

Лабораторія використовується для проведення лабораторних занять 3 та 4 курсів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

 

Згідно програм з предметів  “Основи автоматики та телемеханіки”,  “Телекомунікаційні системи і мережі” – у лабораторії проводяться відповідні лабораторні роботи. Заняття проводить викладач Ворончак М.Р.

Під час лабораторних занять в лабораторії використовуються спеціальні стенди, які дозволяють досліджувати достовірність передачі і обробки інформації по контролю зв’язку, а також аналізувати роботу вузлів технічних засобів. При проведенні лабораторних робіт велика увага звертається на засоби виявлення і виправлення помилок, які виникають при роботі автоматизованих систем, а також детальний аналіз процесів кодування і декодування інформації при її передачі. Під час виконання лабораторних робіт студенти використовують сучасні прилади та обладнання, а саме: осцилографи, генератори, цифрові вольтметри і т.д.

Лабораторія дозволяє одночасно проводити заняття по підгрупах (14 студентів), що дає можливість самостійно і якісно виконувати лабораторні роботи. Після завершення заняття кожен студент робить висновки про виконану роботу, оформляє звіт, в який входить аналіз виконаної роботи.

В даний час лабораторія поповнюється новими лабораторними стендами, які виготовляються студентами під керівництвом викладачів та керівників дипломних проєктів.