Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 29 Грудень 2016
Лабораторія “Цифрова схемотехніка”.


В нашому коледжі діє лабораторія “Цифрова схемотехніка”. Завідуючий лабораторією – викладач Баглай Р.Є. Заняття проводять викладачі Баглай Р.Є. та Базилевич Л.О.

В лабораторії проходять лабораторні заняття третіх курсів спеціальностей “Обслуговування систем управління і автоматики” і “Розробка програмного забезпечення”.

Предмет “Цифрова схемотехніка” передбачає вивчення основ двійкової арифметики, логіки, схемотехніки ЕОМ, а також основних принципів організації сучасних ЕОМ.

Предмет базується на знаннях, отриманих при вивченні предмету “Основи електроніки і мікроелектроніки” і є базою для вивчення профілюючих предметів.

Під час лабораторних занять в лабораторії використовуються спеціальні стенди, які  дозволяють досліджувати роботу цифрових мікросхем. Студенти досліджують роботу логічних елементів, тригерів, регістрів, лічильників, шифраторів, дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, суматорів, арифметично-логічних пристроїв, роботу запам’ятовуючих пристроїв.

В наявності в лабораторії є 7 універсальних стендів, що дозволяє одночасно працювати одній підгрупі, кількістю 14 чоловік (два студенти на один стенд), а також багато спеціалізованих стендів. Це забезпечує якісне самостійне виконання роботи студентами. Підчас виконання лабораторних робіт студенти використовують сучасні прилади та обладнання, а саме –цифровий осцилограф, генератор, цифровий авометр.Студенти мають можливість практично вивчити застосування та роботу різного типу мікросхем, що використовуються в сучасній електроніці. Під час заняття вони монтують мікросхему у стенд, подають сигнали і вивчають її роботу. Після завершення заняття кожен студент робить висновки про виконану роботу, оформляє звіт, в який  входять різні осцилограми, зняті з допомогою осцилографа.

Багато обладнання виготовлено руками викладачів та студентів під час практик та дипломного проектування.

DSC_6914_newЗаняття проводить викладач цифрової схемотехніки Базилевич Л.О.

46_1Лабораторну роботу проводить викладач цифрової схемотехніки Баглай Р.Є.

46_2Відпрацювання лабораторної роботи з цифрової схемотехніки по темі “Дослідження роботи ОЗП”.