Додано: 29 Грудень 2016

Оновленно: 9 Листопад 2022
Лабораторія “Цифрова схемотехніка”.


Лабораторія використовується для проведення лабораторних занять 3 та 4 курсів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології і 3 курсів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.

Предмет “Цифрова схемотехніка” передбачає вивчення основ двійкової арифметики, логіки, схемотехніки ЕОМ, а також основних принципів організації сучасних ЕОМ.

Предмет базується на знаннях, отриманих при вивченні предмету “Основи електроніки і мікроелектроніки” і є базою для вивчення профілюючих предметів.

Під час лабораторних занять в лабораторії використовуються спеціальні стенди, які  дозволяють досліджувати роботу цифрових мікросхем. Студенти досліджують роботу логічних елементів, тригерів, регістрів, лічильників, шифраторів, дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, суматорів, арифметично-логічних пристроїв, роботу запам’ятовуючих пристроїв.

В наявності в лабораторії є 7 універсальних стендів, що дозволяє одночасно працювати одній підгрупі, кількістю 14 чоловік (два студенти на один стенд), а також багато спеціалізованих стендів. Це забезпечує якісне самостійне виконання роботи студентами. Підчас виконання лабораторних робіт студенти використовують сучасні прилади та обладнання, а саме –цифровий осцилограф, генератор, цифровий авометр. Студенти мають можливість практично вивчити застосування та роботу різного типу мікросхем, що використовуються в сучасній електроніці. Під час заняття вони монтують мікросхему у стенд, подають сигнали і вивчають її роботу. Після завершення заняття кожен студент робить висновки про виконану роботу, оформляє звіт, в який  входять різні осцилограми, зняті з допомогою осцилографа.

Багато обладнання виготовлено руками викладачів та студентів під час гурткової роботи, навчальних практик та дипломного проєктування.

Лабораторну роботу проводить викладач цифрової схемотехніки Баглай Р.Є. на стенді TRIGGER.

Студенти відпрацьовують лабораторну роботу з цифрової схемотехніки.

Відпрацювання лабораторної роботи з цифрової схемотехніки з використанням цифрового осцилографа.

В лабораторії також проводяться заняття  з предмету “Обчислювальна і мікропроцесорна техніка”.

Предмет “Обчислювальна і мікропроцесорна техніка” передбачає вивчення структури мікропроцесорної системи і мікропроцесора зокрема,  основ програмування мовою Assembler мікропроцесорів серії MCS-51. Вивчення предмету дозволяє сформувати навички практичного застосування набутих знань та умінь для розв’язування технічних задач при використанні різних сучасних моделей мікропроцесорів для автоматизації виробничих процесів.

Предмет базується на знаннях, отриманих при вивченні предметів “Основи електроніки і мікроелектроніки”, “Цифрова схемотехніка”.

Під час лабораторних занять з даного предмету використовуються спеціальні стенди, а саме EV8031/AVR  LCD, які  дозволяють досліджувати роботу мікропроцесорних систем.

Студенти відпрацьовують лабораторну роботу з “Обчислювальної і мікропроцесорної техніки” на стенді EV8031/AVR  LCD.

Студент виконує  монтаж пристрою з цифрової схемотехніки.