ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ м. Дрогобич, вул. Раневицька 12 (03244) 3-52-06 monudmt@ukr.net

Спеціальності

029. Інформаційна, бібліотечна і архівна справа (Діловодство)

Коледж готує молодих спеціалістів для роботи із забезпечення документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності на посадах: діловода, завідуючого(заступника) одного з структурних підрозділів служби документаційного та інформаційного забезпечення управління (архіву, канцелярії, відділу кадрів), інспектора відділу кадрів, секретаря-референта.

Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 2 роки і 10 місяців. На заочному відділенні: на базі середньої освіти .

Циклова комісія гуманітарних дисциплін і діловодства

133. Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, Інструментальне виробництво)

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «технік-технолог» працює на підприємствах машинобудівної промисловості всіх форм власності, проектних, пошукових і науково-дослідних організаціях на посадах майстра, помічника та заступника начальника цеху, начальника дільниці, оператором на верстатах ЧПК, молодшого спеціаліста-технолога.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 9 місяців (навчання за рахунок держ. замовлення). На заочному відділенні: на базі середньої освіти навчання за рахунок держ. замовлення.

Циклова комісія спецдисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях»

071. Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

Молодший спеціаліст, за кваліфікацією «бухгалтер», підготовлений для облікової, економічної, контрольно-ревізійної та аналітичної, аудиторської діяльності в бюджетних установах, банках, організаціях, підприємствах різних галузей діяльності всіх форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, економіста.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 2 роки 10 місяців. На базі середньої освіти – строк навчання 2 роки. На заочному відділенні: на базі середньої освіти.

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Бухгалтерсікий облік»

151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Обслуговування систем управління і автоматики)

Готується для роботи в галузі машино- та приладобудування нафтової та газової промисловості, харчової, хімічної промисловості тощо. Працює на посадах технік з автоматизації виробницих процесів, техніка-електрика, техніка-електромеханіка, техніка-оператора.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки 10 місяців. На заочному відділенні: на базі середньої освіти.

Циклова комісія спецдисциплін спеціальсті «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

121. Інженерія програмного забезпечення (Розробка програмного забезпечення)

ЇЇ випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в установах, науково-дослідних організаціях, де використовуються засоби обчислювальної  техніки. Працюють на посадах техніка-програміста, техніка відділу програмування.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки 9 місяців. На заочному відділенні: на базі середньої освіти .

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

022. Дизайн (Дизайн середовища)

Студенти будуть оволодівати технікою рисунку, живопису, композиції і графіки. Вивчатимуть технологію макетування, художнє та комп”ютерне проектування, основи конструювання та  художнього кування.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 10 місяців . На заочному відділенні: на базі середньої освіти .

Циклова комісія мистецьких дисциплін