Друкувати ДрукуватиОхорона праці у коледжіУ Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» функціонує служба охорони праці в особі інженера з охорони праці Ільницькї Надії Дмитрівни.

Службою охорони праці опрацьована ефективна система управління охороною праці в коледжі. Інженер з охорони праці сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника, забезпечує фахову підтримку рішень адміністрації коледжу з цих питань.

У коледжі здійснюється контроль за додержанням у підрозділах чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища,

Служба охорони праці готує проекти наказів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки і вносить їх на розгляд директора; проводить разом з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки перевірки дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

На кожен вид робіт, на кожну професію в коледжі розроблені і затверджені інструкції з охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», згідно яких із працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці – вступний при прийомі на роботу – і первинний, повторний, позаплановий та цільовий – на робочому місці. Служба охорони праці постійно забезпечує підрозділи коледжу нормативно-правовими актами, навчальними матеріалами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

В коледжі проводиться ІІІ-ступеневий адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці. Результати контролю розглядаються на засіданнях адміністративної ради коледжу, за потреби видається наказ по коледжу.

Відомо, що компетентність людей у світі небезпек і способах захисту від них — необхідна умова безпеки життєдіяльності. Це можливо досягнути тільки в результаті навчання і отримання досвіду на всіх етапах освіти і практичної діяльності людини. Тому все більшого значення набуває підготовка фахівців з вищою освітою, здатних не тільки забезпечити особисту безпеку, а й напрацювати заходи по захисту персоналу об’єктів економіки, а також організувати їх виконання в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру як керівники об’єктів або члени одного із органів управління надзвичайних ситуацій. Досягнути цієї мети студентам коледжу допоможе вивчення предметів «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності». Крім того, перед кожною практичною і лабораторною роботою в коледжі викладачі проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності згідно розроблених і затверджених інструкцій для кожної навчальної лабораторії коледжу. Ці інструкції, а також інструкції з пожежної безпеки і таблички, на яких вказано прізвище відповідального за охорону праці, безпеку життєдіяльності і пожежну безпеку, та номер телефону найближчої пожежної частини, вивішені в кожному навчальному кабінеті і лабораторії. Із студентами проводяться інструктажі також перед виїздами на предметні олімпіади, екскурсії, спортивні змагання, перед культурно-масовими заходами і скеруванням студентів на виробничу і переддипломну практику. Проводяться практичні заняття з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки і санітарії, а також при імітації пожежі – практичні заняття-тренування дій студентських ланок пожежогасіння по гасінню осередків вогню та санітарних ланок по наданню домедичної допомоги постраждалим при пожежі, навчальні евакуації з приміщень коледжу всіх учасників навчально-виховного процесу.

Важливою формою навчально-виховної роботи з молоддю є робота з безпеки життєдіяльності кураторів навчальних груп і вихователя гуртожитку. Ця робота здійснюється шляхом проведення інструктажів про безпеку поведінки із вибухонебезпечними і піротехнічними предметами, при грозі, у лісі, на водоймах, пляжах, при укусах отруйних тварин, правил дорожнього руху, правил поведінки на залізничних коліях і залізничних переїздах тощо; щомісячним проведенням тематичних виховних годин з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

8 травня 2015 року згідно Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, на виконання прану-графіку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 2015 рік службою охорони праці організовано і проведено перевірку знань з питань охорони праці;, безпеки життєдіяльності. пожежної безпеки посадових осіб, викладачів, кураторів навчальних груп, зав. лабораторіями і кабінетами коледжу з допомогою комп’ютерної техніки.

До відзначення 28 травня 2015 року Дня охорони праці в Україні в рамках Всесвітнього Дня охорони праці в коледжі проведено конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей». За результатами конкурсу наказом директора коледжу оголошено подяку таким студентам:

Ярчук Тетяні, Гасиндич Мар’яні (група ДЗ-21);

Сюмі Христині, Юзв”як Юлії, Чудійович Ірині, Васьків Вероніці (група БО-1І);

Лужецькому Василю, Василенку Олегові, Кінашу Роману, Куцику Назару

(група ПК-22);

Стрижньову Ігорю (група ПК-11)