Додано: 12 Травень 2016

Оновленно: 6 Грудень 2019
Бібліотека


Бібліотека нашого коледжу спрямовує свою роботу на допомогунавчально-виховному процесу, і основними завданнями якої є :

  • Бібліотечно – бібліографічне обслуговуваннячитачів;
  • Розширене бібліотечної бібліографічних послуг наоснові вдосконалення і овровадження нових форм бібліотечної роботи роботи;
  • Введення в роботу новітніх технологій;
  • Сприяння вихованню гармонійної, моральнодосконалої особистості;
  • Сприяння підвищенню фахової майстерностівикладачів шляхом наданих інформаційно-довідкових послуг через книгу.

Штат бібліотеки складаються з двох працівників: зав.бібліотекою Андрушкевич Г.І. та бібліотекар Сабат І.М., освіта вища.

До послуг користувачів пропонується:

  • Навчальна, художня, науково-популярна, довідковалітература (понад 37 тис. прим.);
  • Природничі видання (понад 30 найменувань);
  • Методичні матеріали(посібники, фондові лекції тасамостійні опрацювання) наших викладачів, як на паперових носіях, так і велектронному варіанті з усіх предметів, які вивчаються в коледжі (понад 150прим.);
  • Інтернет.(Все метод. Забезпечення занесено вбазу даних всіх ПК, що є в чит. Залі, пошук яких здійснюється за алфавітномупрізвище авторів (викладачів), що значно полегшує роботу не тільки користувачів– студентів, але й бібліотекарів чи викладачів.