Додано: 12 Травень 2016

Оновленно: 6 Грудень 2019
Бібліотека


Бібліотека нашого коледжу спрямовує свою роботу на допомогу навчально-виховному процесу, і основними завданнями якої є :

  • Бібліотечно – бібліографічне обслуговування читачів;
  • Розширене бібліотечної бібліографічних послуг на основі вдосконалення і овровадження нових форм бібліотечної роботи роботи;
  • Введення в роботу новітніх технологій;
  • Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості;
  • Сприяння підвищенню фахової майстерності викладачів шляхом наданих інформаційно-довідкових послуг через книгу.

Штат бібліотеки складаються з двох працівників: зав. бібліотекою Андрушкевич Г.І. та бібліотекар Сабат І.М., освіта вища.

До послуг користувачів пропонується:

  • Навчальна, художня, науково-популярна, довідкова література (понад 37 тис. прим.);
  • Природничі видання (понад 30 найменувань);
  • Методичні матеріали(посібники, фондові лекції та самостійні опрацювання) наших викладачів, як на паперових носіях, так і в електронному варіанті з усіх предметів, які вивчаються в коледжі (понад 150 прим.);
  • Інтернет.(Все метод. Забезпечення занесено в базу даних всіх ПК, що є в чит. Залі, пошук яких здійснюється за алфавітному прізвище авторів (викладачів), що значно полегшує роботу не тільки користувачів – студентів, але й бібліотекарів чи викладачів.