Додано: 30 Листопад 2019

Оновленно: 9 Березень 2020
Студентське самоврядування


Студентське самоврядування створює умови для самореалізації  особистості студентів, захищають права та інтереси студентів, беруть участь у міських заходах .надає пропозиції при складанні плану навчально-виховної роботи. Значну допомогу надає при формуванні бази даних соціально- незахищених  студентів, що дає можливість  оперативно  втручатися (при наявності коштів) та надання студентам матеріальної допомоги  та консультацій.

Слід сказати, що питання соціального захисту студентів пріоритетне у роботі Ради студентського самовряду вання.

Рада студентського самоврядування коледжу співпрацює з іншими навчальними закладами і з відділом сім’ї, молоді та туризму Дрогобицького міськвиконкому з питань навчання активу у школі «Молодого лідера», і також з центром соціальної служби молоді, спільно з яким проведено бесіди, зустрічі кінолекторії з наступним обговоренням здорового способу життя.

Рада студентського самоврядування гуртожитків допомагає дирекції у вирішенні питань студентського життя.

Кожен студент може сміливо підійти до кожного цих людей і спитатись поради на рахунок якогось питання, кожен постарається допомогти і вирішити вашу проблему. Студентська рада перш за все створена для захисту студентів щоб вона своїми діями могла відстояти інтереси кожного хто навчається в коледжі .

У коледжі структура самоврядування діє на рівні групи, курсу, коледжу(структура ради студентською самоврядування додається), яке тісно співпрацює і заступником директора з виховної роботи га головою студентського профкому.

До складу ради студентського самоврядування входять:

Тершак Христина

Голова ради студентського самоврядування

група ПК-42

Ортинська Анна

Перший заступник голови ради студентського самоврядування

група ДЗ-21

Терлецька Марія

Другий заступник голови ради студентського самоврядування

група ПК-42

Єфанов Дмитро

Староста ІVкурсів.

група ПК-42

Темченко Христина

Староста ІII курсів.

група ДВ-31

Гавриляк Оксана

Староста ІI курсів.

група ІВ-21

Марк Попов

Староста I курсів.

група ПК-12