Циклова комісія спецдисциплін спеціальності “Галузеве машинобудування”


Додано: 22 Березень 2016

Оновленно: 30 Травень 2022
Циклова комісія спецдисциплін спеціальності 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» Дрогобицького механіко – технологічного коледжу запрошує на навчання випускників  9-х класів шкіл України на денну форму навчання.

Навчання на денній формі  здійснюється за рахунок державного замовлення (безкоштовне).

Умови вступу в наш навчальний заклад висвітлені на сайті коледжу.

Термін навчання – 3-ри роки і 9-ть місяців. Випускники коледжу даної спеціальності, після закінчення навчання, отримають диплом молодшого спеціаліста та атестат про загальну середню освіту. Крім цього, студенти ІІІ курсу, після проходження навчальної практики, отримають посвідчення однієї із  професій – токар, фрезерувальник, оператор на верстатах із числовим програмним керуванням (ЧПК). Випускників нашого коледжу запрошують на роботу машинобудівні підприємства України з гарантуванням хороших умов праці та зарплати. Багато наших випускників працюють за кордоном. Це технічно і технологічно грамотні спеціалісти машинобудівної галузі. Для випускника коледжу немає проблеми у вирішенні задач конструювання, виготовлення різного виду деталей машин і механізмів, проведення їх ремонту і відновлення роботоспосібності. Програма навчання передбачає навчання молодого спеціаліста конструюванню різного виду пристроїв і оснастки, виконанню їх креслення в зборі і подетально, вибору відповідного матеріалу для виготовлення деталей машин та механізмів, необхідного технологічного обладнання для механічної обробки, а також – вибору для нього необхідної оснастки, складанню технологічного процесу послідовності виготовлення різного виду деталей.

Машинобудівна галузь – це ведуча галузь народного господарства.

У кожній галузі машини і механізми визначають її рівень розвитку і продуктивності. Конструюванням і виготовленням цих машин і механізмів займаються випускники нашого коледжу. Для них створені пріоритетні умови для вступу у вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації (інститути, університети), за скороченою програмою. Знання, вміння і практичні навички випускників коледжу дозволяють їм швидко адаптуватися до будь-якого виробництва, вивчити будову і принцип його роботи і обслуговувати технологічне обладнання і оснастку.  Випускники коледжу вивчають різні системи керування технологічним обладнанням – механічні, механогідравлічні, електричні та сучасні системи числового програмного керування. Технічна грамотність і професійні навички здобуті в коледжі допоможуть Вам в майбутньому  і в особистому житті. Ви з легкістю вирішите побутові проблеми електрики, сантехніки, дверних, гаражних, сеймових замків. Уміючи конструювати пристрої, деталі і різні вироби з металу, Ви з легкістю сконструюєте необхідні речі з іншого матеріалу, наприклад, з дерева.

До складу циклової комісії належать викладачі з виробничим інженерним досвідом роботи.

У кінці 2015 року спеціальність 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях» пройшла планову акредитацію і підтвердила право на підготовку і випуск молодших спеціалістів денного і заочного відділень. Варто зауважити, що викладачі циклової комісії спец дисциплін представили на вимогу експертів якісні методичні напрацювання для виконання практичних і лабораторних робіт, а також самостійного опрацювання тем студентами. Особливо відмічено якість виконання і оформлення курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення» та його методичне забезпечення.

Під час навчання студенти  групи ОР-31 проходять навчальну практику в навчальних майстернях коледжу, яка продовжується на четвертому курсі і отримують одну з виробничих професій 2-3-го розряду за власним бажанням – токар, фрезерувальник, оператор на верстатах з ЧПК.

Вкінці навчального процесу, перед здачею державних іспитів, студенти групи ОР-41 проходять  виробничу технологічну практику на базових регіональних машинобудівних підприємствах.

У 2019 році складено угоду і започатковано відрядження студентів четвертого курсу для проходження виробничої практики на машинобудівному підприємстві в Польщі «Autocam Poland Sp.Zoo».  Для проходження практики були відрядженні шестеро студентів, які позитивно вражені культурою і виробничою дисципліною підприємства. Під час практики студенти отримували зарплату з розрахунку 10,5 польських злотих за годину при 8-ми годинному робочому дні, безплатне проживання в гуртожитку (одна кімната на трьох), безплатний спецодяг. По закінченню  проходження практики адміністрація підприємства запросила студентів на роботу, пообіцявши владнати відповідні візові питання працевлаштування. Угода про проходження практики на підприємстві в Польщі «Autocam Poland Sp.Zoo» діє і двосторонньо вдосконалюється в сторону на взаємно вигідних умовах.

 

Викладачі циклової комісії спецдисциплін постійно поновлюють свій методичний доробок.

Уже традиційно студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий за професією», де представляють наш коледж. Змагання проходять в два етапи (згідно жеребкування, яке відбувається після офіційного відкриття):

Циклова комісія спец дисциплін «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях»спеціальності 5.05050302

(Короткий інформаційний звіт роботи циклової комісії за перший семестр 2018-2019 н.р.)

Планом роботи предметної (циклової) комісії на  1 семестр 2018 –                   2019 навчального року було передбачено провести 4-ри засідання, на яких обговорили питання скеровані на:

Навчально – виховну роботу;

Контроль за навчальним процесом і успішністю;

Методичну роботу, обмін педагогічним досвідом, підвищення кваліфікації викладачів;

Позааудиторну роботу;

Роботу кабінетів і лабораторій.

Перше засідання циклової комісії проведено  від 03.09.18 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Баглай Є.В.,

Михаць О.Й., Гамків В.М., Зубко М.О., Винницька О.Й.

Порядок дня:

 

 1. Обговорення стану успішності студентів по предметах за 2017-2018 н.р.
 2. Обговорення стану педагогічного навантаження викладачів циклу і основні напрямки покращення якісних показників навчання .
 3. Затвердження:

3.1. Плану роботи циклової комісії 1-й семестр.

3.2. Календарно-тематичних планів.

3.3. Планів роботи кабінетів та лабораторій.

3.4. Програм по предметах.

3.5. Тем методичних розробок.

3.6. Індивідуальних планів.

3.7. Графіку взаємовідвідування.

3.8. Впровадження в навчальний процес вивчення предметів інноваційних методів викладання. Програмне забезпечення мультимедійних систем та комп’ютеризованих робочих місць.

 1. Різне.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Затвердити план роботи циклової комісії з внесеними корективами і доповненнями.
 2. Викладачам циклу, використовуючи передові методи викладацької діяльності, приділяючи значну увагу між предметним зв’язкам, добиватись підвищення якості успішності.
 3. Затвердити календарно-тематичні плани викладачів циклу на 1-й семестр 2018-2019 н.р.
 4. Затвердити теми методичних розробок викладачів на 2018-2019 н.р.
 5. Затвердити індивідуальні плани викладачів на 2018-2019 н.р.
 6. Затвердити плани роботи кабінетів і лабораторій на 1-й семестр 2018-2019н.р.
 7. Затвердити графіки взаємовідвідування уроків, позакласної роботи викладачів циклу.
 8. Затвердити теми по виконанню курсових проектів предметів «ТМ» та «ЕОПВ»
 9. Наступне засідання циклової комісії провести 21.10.2018р. по затвердженому плану.
 10. Викладачам предметів «Технологічне оснащення» , «Технологія констр. матеріалів» , « Техн.маш.буд.», « Різання матеріалів», « Технологія констр. матеріалів» , «Охорона праці», внести в плани викладання своїх предметів використання інноваційних методів .

Друге засідання циклової комісії проведено 17.10.2018р.

На засідання були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Зубко М.О.,

Винницька О.Й., Баглай Є.В., Михаць О.Й., Гамків В.М.

Порядок дня:

1.Аналіз стану успішності в групах.

2.Затвердження екзаменаційної документації.

3.Аналіз роботи викладачів циклу з відстаючими студентами.

4.Аналіз контролю знань студентів по темах віднесених на самостійне опрацювання.

5.Аналіз наявності та стану підготовки викладачами методичного забезпечення предметів ( якісне і кількісне ).

6.РІЗНЕ.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Викладачам циклу не допускати порушення 2-х термінів здачі і захисту практичних, лабораторних і МК робіт. До студентів порушників 2-х тижневих термінів приймати адміністративні міри.
 2. Затвердити екзаменаційну документацію, яка відповідає програмі вивчення предмету, включаючи матеріали для самостійного опрацювання, які повинні бути відображені в екзаменаційних білетах.
 3. Викладачам циклу посилити роботу з відстаючими студентами, організувати студентів на консультації і перездачі в позаурочний час. Постійно дотримуватись розкладу додаткових позаурочних консультацій.
 4. Викладачі циклу повинні вимагати від студентів ведення ними

конспекту по підготовці матеріалу, який віднесений на самостійне опрацювання.

 1. Борису Л.Я., Стебельському Ю.М. підвищити вимоги і не допускати зриву студентами гр..ОР-41 термінів виконання пунктів «Лабораторного практикуму». Посилити індивідуальну роботу з студентами під час проходження ними виробничої практики.
 2. Адміністрації коледжу сприяти викладачам циклу у питаннях набору і розмноженню методичних матеріалів і фондових лекцій.
 3. Стан проходження навчальної практики в майстернях ДМТК вважати «задовільним».
 4. Стебельському Ю.М. прийняти всі необхідні організаційно-консультативні міри по покращенню стану виконання пунктів курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування» під час проходження ними виробничої практики.

9.Наступне засідання циклової комісії провести 20.11.2017р. по затвердженому плану.

Третє засідання циклової комісії проведено 21.11. 18 р.

На засідання були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Баглай Є.В., Михаць О.Й., Зубко М.О., Винницька О.Й.,  Гамків В.М.

Порядок дня:

1.Стан виконання програмного матеріалу. Успішність студентів.

2.Обговорення результатів МК та успішності.

3.Стан курсового проектування по технології машинобудування в гр..ОР41 .

 1. Стан виконання курсової роботи з предмету «Економіка, організація і планування виробництва» в гр..ОР41.

5.Заслухати невстигаючих студентів про причини невстигання

6.РІЗНЕ.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

1.Стан виконання програмного матеріалу вважати задовільним.

2.Викладачам циклу посилити індивідуальну роботу з студентами і направити її для покращання якісних показників навчання.

3.Завідуючому денного відділення Яцинич О.Б. прийняти адміністративні міри впливу до студентів, які постійно і демонстративно не готуються до занять.

4.Керівнику курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування», ЗубкуМ.О. в групі ОР41 посилити індивідуальну роботу з студентами, призначити додаткові позаурочні консультації і забезпечити сто відсоткову успішність виконання та захисту курсових проектів з предмету.

5.Керівнику курсової роботи з предмету «Економіка, організація і планування виробництва», ВинницькійО.Й. в групі ОР41 посилити індивідуальну роботу з студентами, призначити додаткові позаурочні консультації і забезпечити сто відсоткову успішність виконання та захисту курсової роботи з предмету.

 1. Викладачу БурякуМ.В. посилити індивідуальну роботу з студентами, призначити додаткові позаурочні консультації і не допускати порушення двох тижневих графіків.
 2. Викладачам циклової комісії постійно інформувати кураторів груп, зав відділенням Яцинич О.Б. про назрівання проблемних ситуацій в групах.
 3. Наступне засідання ЦК провести 28.12.2018р.

 

Четверте засідання циклова комісія провела 28.12.18 р.

На засідання були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., Баглай Є.В.,

Зубко М.О., Винницька О.Й.,   Михаць О.Й., Гамків В.М., Сея З.І.

Порядок дня:

1.Стан успішності і допуск студентів 1 – 3 курсів до екзаменаційної сесії.

2.Аналіз взаємовідвідування уроків викладачами циклу.

3.Аналіз методичної роботи викладачів.

4.Аналіз позакласної роботи викладачів циклу.

5.РІЗНЕ.

В результаті обговорення циклова комісія постановила:

 1. Стан успішності навчання студентів 1-го і ІІІ-го курсів на початок заліково – екзаменаційної сесії задовільний.

2.Викладачам циклової комісії прийняти участь в педагогічних читаннях, які заплановані на 10.01.2019р. і 11.01.2019р.

 1. Викладачам циклу підготувати необхідні матеріали методичних розробок і подати заявку на їх друк та тиражування  директору коледжу Звіру Б.І.
 2. Викладачу Зубку М. завершити опрацювання фондових лекцій з предмету «САПР технологічних процесів» до 01.07.2019р.
 3. Всім викладачам циклової комісії підготовити комплекти методичного забезпечення предметів, які читають на курсах, в наочному і електронному варіантах для демонстрації їх під час «Тижня циклової комісії» в травні 2019 р.

6.Викладачам ЦК завершити підготовку навчально методичних матеріалів на 2-й семестр 2018-2019 н.р. до 21.01.2019р.

 

Викладачі спец дисциплін прозвітували про виконання запланованих ними індивідуальних планів, зокрема     написання методичних розробок і укомплектування методичного забезпечення предметів, участі у форумах, олімпіадах, конференціях та методичних об’єднаннях.

Обговорюючи питання «Аналіз методичної роботи викладачів», методист

Сея З.І. інформувала циклову комісію про стан виконання методичних розробок викладачами циклу, зокрема:

Баглай Є.В. розробив навчальну програму вивчення предмету «Основи гідро – пневмоавтоматики» відповідно до навчального плану спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Програма розроблена в повному об’ємі, розглянута і схвалена засіданні циклової комісії, затверджена директором коледжу.

Буряк М.В. розробив навчальні програми вивчення предметів «Технологічне оснащення»  і «Технологічні основи програмування обробки на верстатах з ЧПК» відповідно до змін в навчальному плані спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Програми схвалені на засіданні циклової комісії і затвердженні директором.

Винницька О.Й. розробила методичні вказівки до виконання практичних робіт з економічного аналізу. Методична розробка виконана в повному об’ємі і готова до друкування і тиражування.

Зубко М.О. опрацьовує фондові лекції з предмету «САПР технологічних процесів».Стан виконання – викінчуючий етап (70% – 80%).

Михаць О.Й. розробив методичні вказівки до виконання розрахунку режимів різання на верстатах з ЧПК.

В основному план виконання  методичних розробок викладачами виконано.  Окремі  знаходяться на  завершальному етапі і готується до друку та тиражування.

 

 

 

(Короткий інформаційний звіт роботи циклової комісії за другий семестр 2018-2019 н.р.)

П’яте засідання циклова комісія провела 21.01.2019р

 

засідання циклової комісії спец предметів спеціальності «ОР»

 

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., ГамківВ.М.,

Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.,Сея З.І.

Порядок дня:

 1. Аналіз семестрової успішності (1-й семестр 2018- 2019 н.р.)
 2. Обговорення та затвердження:

2.1 Плану роботи циклової комісій на ІІ семестр.

2.2.Планів роботи кабінетів.

2.3. Екзаменаційної документації.

2.4. Тематики методичних розробок.

2.5. Інструкції по виконанню практичних та лабораторних робіт.

2.6. Тематики КП з предмету «Технологічне оснащення».

2.7. Календарно – тематичних планів.

 1. Аналіз методичної роботи за І семестр.
 2. Аналіз взаємовідвідування уроків.
 3. Різне

Циклова комісія постановила:

 1. Затвердити план роботи циклової комісії
 2. Затвердити плани роботи кабінетів, лабораторій, екзаменаційної документації, тематику методичних розробок, інструкцій по виконанню практичних і лабораторних робіт, графік взаємо відвідувань уроків на ІІ семестр.
 3. Викладачам циклу Буряку М.В., Михацю О.Й., Зубку М.О., Гамківу В.М, Винницькій О.Й. посилити вимоги і не допускати порушення графіків здачі практичних, лабораторних та модульних контрольних робіт. Строго дотримуватись 2-х тижневих термінів здачі.

4.Викладачам циклу завершити роботу пов’язану з написанням та друкуванням запланованих методичних розробок до наступного , 6-го засідання циклової комісії.

 1. Зубку М.О. взяти під особливий індивідуальний контроль роботу невстигаючих студентів групи ОР41 з метою забезпечення дотримання графіків виконання пунктів курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування».
 2. Викладачам циклової комісії постійно інформувати кураторів гр.ОР21,ОР31 і ОР41та зав. денним відділенням ЯциничО.Б. про стан успішності студентів, недотримання 2-х тижневих термінів, про причини і пропонувати шляхи для покращання результатів навчання і успішності в цілому.
 3. Наступне засідання циклової комісії провести 25.02.19 р. по орієнтовному плану: 7.1. Аналіз якості виконання курсових проектів з предмету «Технологія машинобудування».

7.2.Аналіз якості виконання курсової роботи з предмету «ЕО та планування виробництва».

7.3. Стан підготовки студентів групи ОР41 до проходження виробничої технологічної практики групи ОР41.

7.4. Підготовка матеріалів до виставки методичної роботи викладачів циклу.

7.5.Різне.

 

 

Шосте засідання циклова комісія провела  25.02.2019 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., ГамківВ.М.,

Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

Порядок дня :

 1. 1. Стан викладання програмного матеріалу.
 2. Аналіз якості виконання курсових проектів з предмету «Технологія машинобудування».

3.Аналіз якості виконання курсової роботи з предмету «ЕО та планування виробництва».

 1. Стан успішності в групі ОР41 по результатах екзаменаційної сесії.
 2. Стан підготовки студентів групи ОР41 до проходження виробничої технологічної практики.

6.Різне.

Циклова комісія постановила.

 

 1. Завідуючій денним відділення О.Б.Яцинич забезпечити, шляхом замін, виконання програмного матеріалу по всіх предметах відповідно до календарних планів.
 2. Викладачам циклу запрошувати невстигаючих студентів груп ОР21 і ОР31 на засідання циклової комісії для з’ясування причин невстигання і прийняття відповідних мір.
 3. Викладачам Буряку М.В., Зубку М.О, Михацю О.Й.,

Гамківу В.М., Баглаю Є.В. Винницькій О.Й. постійно проводити необхідні професійно виховні, консультаційні, інформаційні заходи з метою покращання якісних показників навчання.

 1. Викладачам циклу постійно вимагати від студентів дотримання вимог 2х тижневих термінів здачі практичних, лабораторних та модульних контрольних робіт. До порушників ініціювати вплив виховних заходів куратора, батьків, адміністрації коледжу.
 2. Керівникам виробничої практики Гамківу В.М., БаглаюЄ.В., Квасу М.І., провести консультативну роботу з студентами в напрямку дотримання виробничої дисципліни на базових підприємствах, дотримання правил безпеки в механічних цехах і зокрема на робочих місцях. Ознайомити і проводити постійно в періоди перевірки практики консультації по заповненню звітної документації по практиці.
 3. Наступне засідання циклової комісії 25.03.19 р.

 

Сьоме засідання циклова комісія провела 25.03.19 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

Порядок дня: 1. Заслухати стан викладання програмного матеріалу на денному та заочному відділенні.

2.Обговорення результатів МК та успішності.

 1. Стан курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення».
 2. Аналіз методичного забезпечення проведення державних екзаменів в групі ОР41і ЗОР21.
 3. Аналіз проходження виробничої практики в групі ОР41.

6.Запрошення на засідання невстигаючих студентів.

7.Різне

Циклова комісія постановила:

1.Завідуючій денним відділення О.Б.Яцинич забезпечити, шляхом коректування розкладу занять, виконання програмного матеріалу по всіх предметах.

 1. Викладачам Буряку М.В., Зубку М.О, Михацю О.Й., Гамківу В.М. посилити вимоги, застосувати педагогічно роз’яснювальні методи до невстигаючих студентів, навести контакти з батьками студентів і не допускати порушення двох тижневих термінів здачі та захисту практичних, лабораторних та модульних контрольних робіт.
 2. Викладачам предметникам прийняти необхідні міри, використати передові педагогічні навички, запланувати додаткові консультації в позаурочний час з метою покращання якісних показників навчання.
 3. Викладачам циклу, організувати додаткові заняття після уроків, забезпечити відробку і захист практичних і лабораторних робіт з відстаючими студентами.

5.Запрошених на засідання ЦК невстигаючих студентів Бандерича, Броновського, Горуцького, Вальо, Кирпина попередити про недопустимість безвідповідального відношення до навчання і довести до їх відома, що до них в дальнійшому при такому відношенні до навчання  будуть застосовані більш радикальні адміністративні міри впливу.

 1. Викладачам циклу і надалі запрошувати невстигаючих студентів на засідання циклової комісії для з’ясування причин невстигання і прийняття відповідних мір.

6.Стан проходження виробничої практики вважати задовільним.

 1. Керівникам практики Гамківу В.М., Баглаю Є.В., Квасу М.І. забезпечити підготовку практикантів до успішного складання заліку по практиці до 09.04. 2019р.
 2. Наступне засідання циклової комісії провести 22.04.19р

 

Восьме засідання циклова комісія провела 04.2019 р.

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

ПОРЯДОК ДНЯ

 1. Заслухати стан викладання програмного матеріалу на денному та заочному відділенні.
 2. Стан курсового проектування з предмету «Технологічне оснащення».

3.Стан самостійного опрацювання студентами програмного матеріалу.

4.Обговорення результатів МК та успішності.

5.Стан проходження навчальної практики в майстернях ДМТК.

6.Розгляд розкладу консультацій та державних екзаменів у випускних групах ОР41, ЗОР21 2018-2019 н.р.

6.Різне

Циклова комісія постановила:

 1. Стан викладання програмного матеріалу на денному та заочному відділенні вважати задовільним.
 2. Буряку М.В. посилити контроль над дотриманням графіку виконання пунктів курсового проекту з предмету “технологічне оснащення” і систематично проводити відмітку в класному журналі.

3.Викладачам предметникам попередити невстигаючих студентів і студентів, які не дотримуються 2-х тижневих термінів здачі програмного матеріалу про недопустимість порушувати і недотримувати 2-х тижневих термінів. До студентів, які повторно і систематично не встигають і недотримуються термінів здачі програмного матеріалу приймати адміністративні міри впливу.

4.Викладачам циклу посилити позакласну роботу згідно з розкладом позакласної роботи а також назначити індивідуальні консультації і відробки практичних і лабораторних робіт.

 1. Стан організації і проведення навчальної практики в майстернях ДМТК вважати задовільним. Зав.майстернями Гамківу В.М. підвищити вимоги до дотримання техніки безпеки під час проходження практики, забезпечення робочих місць індивідуальними засобами захисту і попередження травматизму.
 2. Куратору групи ОР31 РоманюкМ.М. і групи ОР21 Місоченко М.М. взяти під особистий контроль індивідуально кожного невстигаючого студента, посилити виховну роботу з невстигаючими студентами та їхніми батьками.
 3. Затвердити розклад консультацій та державних екзаменів у випускних групах ОР41, ЗОР21 2018-2019 н.р. відповідно в групах:

ОР41 – «Різання матеріалів» – 3травня, «Технологічне оснащення» – 8 травня, «Комплексний» – 16 травня.

ЗОР21 – «Різання матеріалів» – 4 червня, «Технологічне оснащення» – 7 червня, «Комплексний» – 11 червня;

 1. Наступне засідання циклової комісії провести 20.05. 2019р

 

Дев’яте засідання циклова комісія провела 20.05.19р

 

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

ПОРЯДОК ДНЯ:.

 1. Аналіз успішності стану виконання програмного матеріалу результатів МК в групах.

2.Стан курсового проектування з предмету “Технологічне оснащення”.

Затвердження графіку захисту курсового проекту

 1. Аналіз успішності та якості здачі державних іспитів в групі ОР41.
 2. Стан і аналіз взаємо відвідувань уроків викладачами циклу.

5.Стан матеріальної бази майстерень ДМТК. Підготовка матеріальної бази майстерень для проведення практики в групі ОР31.

 1. Обговорення питання роботи викладачів в позаурочний час з метою ліквідування заборгованості по виконанню практичних , лабораторних робіт і МК.
 2. Організаційні заходи для проведення «тижня циклової комісії».
 3. Різне.

 

 

 

Циклова комісія постановила:

 1. Попередити невстигаючих студентів і студентів, які не дотримуються 2-х тижневих графіків здачі програмного матеріалу про недопустимість порушувати і недотримувати 2-х тижневих графіків. До студентів, які повторно і систематично не встигають і недотримуються термінів здачі програмного матеріалу приймати адміністративні міри впливу.
 2. Затвердити графік захисту курсових проектів з предмету «Технологічне оснащення».
 3. Буряку М.В. посилити контроль над дотриманням графіку виконання пунктів курсового проекту з предмету “технологічне оснащення” і систематично проводити відмітку в класному журналі. Захист КП провести відповідно з затвердженим графіком захисту.
 4. Викладачам циклу посилити позакласну роботу згідно з розкладом позакласної роботи а також назначити індивідуальні консультації і відробки практичних і лабораторних робіт.
 5. Куратору групи ОР31 Романюк М.М. взяти під особистий контроль індивідуально кожного невстигаючого студента, посилити виховну роботу з невстигаючими студентами та інформувати їхніх батьків.
 6. Виконання та оформлення методичних розробок викладачів циклу завершити, роздрукувати в кількості не менше 3х екземплярів і відповідно передати по одному в методичний кабінет, бібліотеку та кабінет предмету.

7.Успішність і якість здачі державних іспитів в групі ОР41 вважати задовільною.

 1. Затвердити план проведення тижня циклової комісії спец дисциплін спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях». Викладачам циклової комісії забезпечити виконання плану у вказані терміни.
 2. Стан підготовки матеріальної бази майстерень для проведення навчальної практики в майстернях коледжу вважати задовільним.
 3. Викладачам циклу завершити і здати звіти про результати взаємовідвідування уроків голові циклової комісії.
 4. Наступне засідання ЦК провести 17.06.2019р.

Десяте засідання циклова комісія провела 17.06.19р..

засідання циклової комісії спецдисциплін спеціальності ОР

На засіданні були присутні: Буряк М.В., Федина М.І., ГамківВ.М., Михаць О.Й., Баглай Є.В., Винницька О.Й., Зубко М.О.

 

ПОРЯДОК ДНЯ:

 1. Стан успішності на початок екзаменаційної сесії в групах ОР21 і ОР31.
 2. Стан проходження навчальної практики в майстернях ДМТК.
 3. Стан проведення заліково екзаменаційної сесії на заочному відділені.

4.Аналіз успішності та якісних показників здачі державних іспитів на заочному відділенні в групі ЗОР21.

 1. Підготовка і здача звітної документації викладачами циклу.
 2. Підготовка методично-навчальної документації до нового навчального року.

7.Підготовка кабінетів і лабораторій до нового навчального року.

8.Аналіз проведення  «тижня циклової комісії»

Циклова комісія постановила

 1. Допуск до екзаменаційної сесії дає зав.денним відділенням О.Б.Яцинич про , що робить відмітку відповідним штампом в заліковій студента.
 2. До екзаменаційної сесії допускаються студенти, які не мають заборгованості з жодного предмету.
 3. Студенти, які мають заборгованість по предметах не допускаються до екзаменаційної сесії, їм дозволяється здати заборгованість під час екзаменаційної сесії.
 4. Зав.денним відділенням О.Б.Яцинич скласти графік перездачі заборгованостей по предметах.
 5. З метою якісної підготовки до нового навчального року зав.кабінетами повинні провести організаційну роботу і забезпечити проведення ремонтних робіт в закріплених за ними кабінетами і лабораторіях.
 6. Стан здачі і рецензування контрольних робіт на заочному відділені “задовільний”.
 7. Студентам, які не з’явились на сесію відправити повідомлення, вказавши терміни здачі заборгованостей. Відповідальність про відправу повідомлень положити на методиста заочного відділення Літвінову Т.В.
 8. Організацію проведення тижня циклової комісії вважати задовільною. Викладачам циклової комісії постійно напрацьовувати інноваційні матеріали для вивчення окремих тем спец предметів з можливістю демонстрації їх з допомогою мультимедійних систем.
 9. Курсовий проект, виконаний з предмету «технологічне оснащення», студентом Фаримою В.І. передати в кабінет «технологічне оснащення» для демонстрації студентам як взірець виконання і оформлення.
 10. Відео матеріал послідовності конструювання пристрою помістити на сайді коледжу спеціальності 5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верста­тах та автоматичних  лініях»
 11. Адміністрації коледжу посприяти в придбанні і облаштуванні мультимедійної системи в кабінеті «Технологія машинобудування».

Примітка: В аналізі проведення тижня циклової комісії Буряк М.В. відмітив про достатньо високу організованість проведення планових заходів. Також відмітив якісну організацію і підготовку студентів  ( Фарима, Пагутяк, Михалків) до захисту  курсового проекту з предмету «Технологічне оснащення». Зразково виконав КП з предмету студент Фарима і провів захист з використанням мультимедійного класу. Проявив індивідуальну ініціативу, графічну частину виконав в «Компас графік 3D». Крім цього змонтував відео послідовності конструювання пристрою, продемонстрував пристрій в розібраному виді і загальний вид пристрою у всесторонньому його вигляді. Комісія оцінила захист на 5 (відмінно). Студенти Пагутяк і Михалків захистили курсові проекти на 4 (добре). Решта студентів підготовили захист на 3 (задовільно). Особливо комісія відмітила слабу підготовку студентів Вальо і Становича.

 

 

Статистичний звіт

про роботу циклової комісії за 2018 – 2019навчальний рік.

п/п

Зміст проведеної роботи Кількість
1 Проведено засідань 10
2 Розглянуто питань 61
3 Розроблено програм 5
4 Написання методичних розробок. 8
5 Написання рецензій 22
6 Надруковано навчально – методичних матеріалів 3
7 Участь в роботі методоб’єднань (кількість засідань)* 5
8 Зроблено методичних повідомлень
9 Перевірено відкритих уроків
10 Взаємна присутність уроків викладачів 22
11 Працювало предметних гуртків* 5
12 Виготовлено навчально – Виготовлено навчально – наглядних посібників, моделей, макетів, приладів. 2
13 Представлено експонатів на виставку 1
14 Виготовлено кінофільмів 1
15 Виготовлено діафільмів
16 Виготовлено діапозитивів, слайдів
17 Випущено бюлетенів
18 Проведено технічних конференцій , олімпіад*
19 Проведено предметних вечорів для студентів*
20 Проведено екскурсій на підприємства, в музеї* 1
21 Проведено уроків на підприємстві 1
22 Виконано реальних дипломних ( курсових ) проектів 3
23 Проведено уроків з застосуванням ТЗН 4
24 Розроблено карт програмного контролю знань 30

 

 

 


Новини додані цикловою комісією у 2022 році

Новини додані цикловою комісією у 2021 році

Новини додані цикловою комісією у 2020 році

 • Екскурсія на Дрогобицький завод автомобільних кранів
  Додано: 28 Жовтня 2020

  Запорукою успішної підготовки висококваліфікованих фахівців машинобудівної галузі є тісна співпраця з виробництвом. Саме тому для студентів групи ОР-31 та ІВ-31 була організована екскурсія на Дрогобицький завод автомобільних кранів ( Під керівництвом викладачів: Кравця П.С., Гнатів М.М. та кураторів груп Зубка М.О. та Бойчука І.Ю.)


 • День Героїв Небесної Сотні
  Додано: 20 Лютого 2020

  20 лютого 2020 року у коледжі було проведено відкритий виховний захід: «День Героїв Небесної Сотні».


 • Вона наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!!!
  Додано: 24 Січня 2020

  23 січня 2020 у коледжі відбулося свято, присвячене Дню Соборності України. Тематичний захід підготували студенти групи ОР - 11 (куратор Зазуля Л. М.)


Новини додані цикловою комісією у 2019 році

 • Хай щастить, дорогі випускники!
  Додано: 3 Червня 2019

  31 травня 2019 відбулося урочисте вручення дипломів молодшого спеціаліста випускникам коледжу спеціальностей” Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” та ” Розробка програмного забезпечення”. • Додано: 29 Березня 2019

  27.12.2019р. групи ОР-21 та ОР-31 спеціальності «Галузеве машинобудування « відвідали ТзОВ «Діскавері - бурове обладнання (України)», яке знаходиться у м. Стрий. Метою екскурсії було ознайомлення студентів з специфікою виробництва.