Циклова комісія спецдисциплін спеціальності “Галузеве машинобудування”


Додано: 22 Березень 2016

Оновленно: 16 Лютий 2024
Склад циклової комісії:

Буряк М.В. – викладач технологічного оснащення;

Гнатів М.М. – викладач спецдисциплін, голова циклової комісії;

Винницька О.Й. – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Ренжин П.М. – заступник директора з навчальної роботи, викладач охорони праці, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Кравець П.С. – викладач металорізальних верстатів, майстер виробничого навчання;

Федина М.І. – майстер виробничого навчання;

Ільницька Н.Д. – інженер охорони праці;

Мисак А.І. – завідувач навчально-виробничими майстернями;

Юричко Я.В. – викладач технології конструкційних матеріалів.

Про спеціальність  133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування – спеціальність широкого профілю, мета якої опанувати розбір складових частин великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем, технологічного оснащення та різального інструменту. Спеціальність надає класичну технічну освіту та передбачає підготовку сучасних фахівців для найбільш важливих секторів економіки.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування  є однією з найуніверсальніших і найпоширеніших у своєму напрямку, а попит на фахівців із поглибленими знаннями технологій обробки на верстатах та автоматичних лініях та інструментального виробництва продовжує постійно зростати, як в Україні так і за кордоном.

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує ґрунтовні знання щодо об’єктів машинобудування, інструментального виробництва, поглиблені вміння здійснювати аналіз і проектувати машини, механізми та обладнання різного призначення, різальний інструмент, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію.

Перспективність навчання і отримання технічної освіти очевидна. Сьогодні на ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіту саме за даним напрямом.

Дисципліни, що вивчають:

 • Основи обробки матеріалів
 • Основи теорії різання матеріалів
 • Проектування різального інструменту
 • Технологічне оснащення
 • Основи технічного нормування
 • Основи гідро-пневмо автоматики
 • Матеріалознавство та конструкційні матеріали
 • Загальна електротехніка з основами електроніки
 • Економіка, організація та планування виробництва
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Технічна механіка
 • Інженерна графіка
 • Взаємозамінність та стандартизація і технічне вимірювання
 • Технологія машинобудування (Технологія інструментального виробництва)
 • Основи управління виробництвом та менеджмент
 • Металорізальне устаткування
 • Технологічні основи програмування для ЧПК
 • Основи автоматизованого проектування

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма: «Інструментальне виробництво», «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-технолог

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класів – строк навчання 3 роки і 10 місяців, на базі середньої освіти – 2 роки і 10 місяців (навчання за рахунок держ. замовлення).

 На заочному відділенні: на базі середньої освіти – строк навчання 2 роки і 10 місяців, на базі кваліфікованого робітника (навчання за рахунок держ. замовлення) – строк навчання 1 рік і 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Фахові здібності

Фаховий молодший бакалавр за кваліфікацією «технік-технолог» працює на підприємствах машинобудівної галузі всіх форм власності, у проектних, пошукових і науково-дослідних організаціях на посадах майстра, помічника та заступника начальника цеху, начальника дільниці, технолога, оператором на верстатах ЧПК.

Може займати первинні посади:

 • Технік з інструменту
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік-конструктор
 • Технік
 • Технік з налагодження та випробувань
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з підготовки технічної документації
 • Технік із стандартизації
 • Технолог

Практична підготовка

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Галузеве машинобудування» включає:

 • Навчальну практику (ознайомчу, слюсарно-механічну) (на ІІ курсі)
 • Навчальну практику на отримання робітничої професії (на ІІІ курсі) (токар, токар на верстаті ЧПК, фрезерувальник, свердлильник)
 • Виробничу технологічну практику (на ІV курсі)
 • Виробничу переддипломну практику (на ІV курсі)

Для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» проводяться екскурсії на підприємства та заводи з метою збагачення знань про виробництво, технологічні процеси, сучасні технології та обладнання виробництв.

Екскурсія на ДЗАК

Екскурсія на гідравліку:

Екскурсія на Універсальну бурову техніку:

Дрогобицький завод автомобільних кранів запрошує спеціалістів на роботу

https://www.facebook.com/100017518353427/videos/1567244980284615/

Студенти спеціальності «Галузеве машинобудування» проходять навчальну практику у майстернях коледжу:

Проведено конкурс кращий по професії

https://www.facebook.com/100017518353427/videos/2150530735111529/

На парах студенти не  скучають:

Студенти групи ОР-11 взяли участь у конкурсі від Всеосвіти «Я – громадянин. Я маю право!» , отримали дипломи за призові місця. Наші студенти знають не тільки свої обов’язки, а й свої права!!!

Викладачі циклу постійно проходять різні тренінги, курси підвищення кваліфікації, за що отримують сертифікати та грамоти.

Ми у соцмережах:

Галузеве машинобудування. ДМТФК https://www.facebook.com/groups/215302103636690/announcement

ВИПУСКНИКИ ДМТФК. Групи ОР, ІВ.  

https://www.facebook.com/groups/681485232834933

Комплексний державний кваліфікаційний іспит випускників спеціальності 133 Галузеве машинобудування

У Дрогобицькому механіко-технологічному фаховому коледжі відбувся  Комплексний державний кваліфікаційний іспит випускників спеціальності 133 Галузеве машинобудування ( спеціалізації Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях та Інструментальне виробництво).

Метою кваліфікаційного екзамену була перевірка професійного рівня знань методології та нормативних документів щодо проєктування технологічних процесів виготовлення різальних інструментів, виробів і деталей, здобуття практичних навичок з проєктування технологічних процесів механічної обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях.

Відповіді студентів на питання були повними і вичерпними.

При виконанні практичних завдань студенти показали вміння на практиці застосовувати набуті знання.

Відсоток якості здачі Комплексного державного кваліфікаційного екзамену склав по спеціалізації Інструментальне виробництво 42,86%, по спеціалізації Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях 38,09%.

Екскурсія на Бориславський завод “РЕМА”

12 та 19 вересня проведено екскурсію на Бориславський завод “РЕМА” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Екскурсія була цікавою, пізнавальною та дала можливість ознайомитися студентам із сучасним виробництвом машинобудівної галузі.

Конкурс “Кращий за професією”

Цикловою комісією спецдисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування проведено конкурс “Кращий за професією”.
Фіналістами стали студенти гр. ОР-41 Земко Р. та Олексин А. На підсумковому етапі студенти самостійно склали програму та виконали фрезерну обробку на верстаті з ЧПК.
Звання “Кращий оператор верстатів з ЧПК” отримав Руслан Земко. Щиро вітаємо, бажаємо вдосконалювати свої знання та вміння.

Використання САПР SolidWorks у навчальному процесі закладів освіти

Викладачі циклової комісії спецдисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування Марія Михайлівна Гнатів та Андрій Іванович Мисак взяли участь у семінарі на тему ” Використання САПР SolidWorks у навчальному процесі закладів освіти”. Семінар відбувся 13 грудня 2023р на кафедрі машинобудування Львівський національний університет природокористування. Обговорино перспективи впровадження програми у навчальний процес в коледжі.

Вітаємо студента групи ОР-21 спеціальності Галузеве машинобудування Федусяка Арсена із впевненим захистом свого постера та проходженням до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт у відділенні Інженерії та матеріалознавства!
Керівник: Гнатів М.М.
Бажаємо не зупинятися на досягнутому і продовжувати досліжувати матеріали, їх мікроструктуру та властивості!


Новини додані цикловою комісією у 2023 році

 • День Героїв або Свято Героїв
  Додано: 25 Травня 2023

  День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків та воячок — борців за самостійну соборну Українську державу, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної московсько-української війни.
  Студенти групи ОР-11 - вшанували памʼять Героїв України, серед яких є випускники коледжу, а також привітали Героїв посеред нас!


 • Волонтерська діяльність студентів
  Додано: 9 Лютого 2023

  Коледж висловлює щиру подяку студенту групи ОР-11 СУЛЕЙМАНУ КЕРІМОВУ за ведення волонтерської діяльності сумісно з кримськотатарською громадою м. Дрогобича та надання допомоги постраждалим від 24 лютого 2022 року.


Новини додані цикловою комісією у 2022 році

 • Захист курсових проектів з навчальної дисципліни «Технічна механіка»
  Додано: 19 Грудня 2022

  З 14 по 16 грудня 2022р. у коледжі відбувся захист курсових проєктів з навчальної
  дисципліни "Технічна механіка" студентами груп ОР-31, які  навчаються за спеціальністю
  "Галузеве машинобудування".
  Призначення редуктора – пониження кутової швидкості і відповідно збільшення
  обертаючого моменту ведучого вала по порівнянню з веденим. Механізм для підняття
  кутової швидкості у вигляді агрегатів називають прискорюючим або мультиплікатором.
  Завданням курсового проєкту було спроектувати одноступінчастий редуктор загального
  призначення. Редуктор проектують для приводу визначеної машини по заданому
  навантаженню (моменту на вихідному валі) і передаточному числі без вказаного
  конкретного призначення.
  Під час виконання курсового проєкту студенти вдосконалили свої навички по
  проектуванню одноступінчастого редуктора.


 • Екскурсія на ТзОВ науково-виробниче підприємство “ІМВО” м. Львів
  Додано: 7 Жовтня 2022

  07.10.2022 р. студентами коледжу спеціальності "Галузеве машинобування" було організовано екскурсію на ТзОВ науково-виробниче підприємство "ІМВО" м. Львів • З 06 по 10 червня 2022 року відбувся захист курсових проєктів студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування.
  Додано: 14 Червня 2022

  З 06 по 10 червня 2022 року відбувся захист курсових проєктів студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування.


 • Комплексний державний кваліфікаційний екзамен випускників спеціальності 133 Галузеве машинобудування ( спеціалізації Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях та Інструментальне виробництво).
  Додано: 30 Травня 2022

  25 і 26 травня 2022 року в коледжі відбувся  Комплексний державний кваліфікаційний екзамен випускників спеціальності 133 Галузеве машинобудування ( спеціалізації Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях та Інструментальне виробництво).

  Метою кваліфікаційного екзамену була перевірка професійного рівня знань методології та нормативних документів щодо проєктування технологічних процесів виготовлення різальних інструментів, виробів і деталей, здобуття практичних навичок з проєктування технологічних процесів механічної обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях.

  Відповіді студентів на питання були повними і вичерпними.

  При виконанні практичних завдань студенти показали вміння на практиці застосовувати одержані знання.

  Слід відмітити досить високий рівень підготовки більшості студентів.

  Відсоток якості здачі Комплексного державного кваліфікаційного екзамену склав по спеціалізації Інструментальне виробництво 85,7%, по спеціалізації Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях 52,4%.


Новини додані цикловою комісією у 2021 році

Новини додані цикловою комісією у 2020 році

 • Екскурсія на Дрогобицький завод автомобільних кранів
  Додано: 28 Жовтня 2020

  Запорукою успішної підготовки висококваліфікованих фахівців машинобудівної галузі є тісна співпраця з виробництвом. Саме тому для студентів групи ОР-31 та ІВ-31 була організована екскурсія на Дрогобицький завод автомобільних кранів ( Під керівництвом викладачів: Кравця П.С., Гнатів М.М. та кураторів груп Зубка М.О. та Бойчука І.Ю.)