Циклова комісія гуманітарних дисциплін і діловодства


Додано: 22 Березень 2016

Оновленно: 2 Вересень 2021
Творчість, наполегливість, вміння шукати і дивувати новизною – визначальні складники роботи циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства.

До складу циклової комісії належать 15 викладачів. Серед них один кандидат наук, доцент, відмінник освіти України (Котович В.В.), два викладачі вищої категорії, викладачі-методисти (Лемак О.С, Куц А.О), п’ять викладачів вищої категорії (Грицик Г.О, Ключник О.В, Ястремська О.Л, Кафлик О.І, Черватюк Л.Я). Бандрівська Н.М, Сея З.І, Яцків Р.Б, Андрійчик О.Б, Шалигіна М.М, Мороз Г.Й, Михаць Г.М – викладачі 1 категорії. Очолює циклову комісію викладач української літератури Лемак О.С.

Основними напрямками роботи комісії є:

–         впровадження інноваційних технологій навчання;

–         активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів шляхом використання різноманітних форм і методів навчання;

–         робота з обдарованими студентами, розвиток їх творчих здібностей;

–         підвищення рівня кваліфікації викладачів.

Викладачі циклової комісії друкують методичні та наукові статті у фахових збірниках. Автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць є Котович В.В. Викладачі беруть активну участь у науково-практичних конференціях, які проходять у Переяславі-Хмельницькому:

Р. Яцків «До питання про основні ознаки та правопис українських власних назв» (29-31 жовтня, 2011 р.)

О. Лемак, А. Куц «Історичний топонім в сучасній літературі» (29-31 жовтня, 2011р.)

О. Ключник, Г. Грицик «Труднощі науково-технічного перекладу» (17-19 листопада, 2012 р.)

О. Кафлик, А. Куц «Методика вивчення життєпису письменників» (17-19 листопада, 2012 р.)

З. Сея, О. Ястремська «Синтаксис: структура, семантика, функція» (29-30 вересня,2013 р.)

О.Андрійчик «Тест як метод контролю рівня володіння іноземною мовою» (29-30 вересня, 2013 р.)

Н. Бандрівська «Дистанційна освіта у вищій школі» (29-30 вересня, 2013 р.)

О. Ястремська, З. Сея «Мова, мовлення, мовна комунікація» (29-30 вересня 2014 р.)

Р. Яцків співпрацює з міжвузівським збірником «Рідне слово в етнокультурному вимірі» Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка,є автором кількох наукових статей і досліджень. А. Куц подає методичні розробки відкритих занять у науково-методичний журнал «Зарубіжна література». У збірнику «Актуальні проблеми державної служби та адміністративного менеджменту» (збірник тез і доповідей. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014) надрукована стаття Л. Черватюк «Формування стратегії розвитку вищого навчального закладу І- ІІ рівнів акредитації».

Кожного навчального року проводиться Тиждень циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства. Викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні вечори, конкурси, свята рідної мови, творчі зустрічі тощо.

Студенти нашого коледжу часто є переможцями обласних та міських олімпіад та конкурсів:

Рендович А. – переможець обласного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, 2014 р. (викладач Лемак О.С.)

Юнак Т. – переможець міського конкурсу на краще читання поезії Т. Шевченка, 2014р. (викладач Лемак О.С.)

Херович М. – переможець обласного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, 2013 р. (викладач Яцків Р.Б.)

Здендяк О, Петришин В. – переможці обласного творчого конкурсу з іноземної мови в номінації «Вимова», 2012 р. (викладачі Грицик Г.О, Бандрівська Н.М.)

Кастран Х. Юнак Т. Демків О. – переможці обласного творчого конкурсу з іноземної мови в номінації «Вимова», 2013 р. (викладачі Грицик Г.О, Андрійчик О.Б.)

Середа А. Заверач О. – переможці обласного творчого конкурсу з іноземної мови в номінації «Вимова», 2014 р. (викладач Бандрівська Н. М.)

Кожанович Г. – переможець обласної олімпіади зі світової літератури, 2012 р. (викладач Куц А. О.)

Луданенков В. – переможець обласної олімпіади зі світової літератури, 2014 р. (викладач Куц А. О.)

Виховна робота, проведена викладачами циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства, часто висвітлюється у місцевій пресі («Галицька зоря», «Вільне слово»).

2015-2016 навчальний рік був особливо плідним для циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства.

Котович Віра Василівна видала ономастичний словник “Походження назв населених пунктів Самбірщини ( наукові версії) “, 5 наукових праць, була учасником 4 науково-практичних конференцій ( Дрогобич – Луцьк – Вітебськ (Білорусь), Хмельницький).

Яцків Роксолана Богданівна стала аспіранткою кафедри української мови ДДПУ ім. І.Франка. Успішно склала кандидатський мінімум, видрукувала 2 наукові статті.

Викладачі циклової комісії взяли участь в XVI Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р):

 • Андрійчик О.Б. – “Монологічне мовлення на заняттях англійської мови”;
 • Лемак О.С., Котович В.В. – “Предметний гурток “Українська ономастика” у Дрогобицькому механіко-технологічному коледжі”;
 • Сея З.І., Ястремська О.Л. – “Українська мова та література”;
 • Мороз Г.Й. – “Актуальність підготовки і перепідготовки державних службовців”.

У XXIII Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції м. Переяслав-Хмельницький взяла участь Сея З.І. – “Конфлікти та шляхи їх вирішення”.

У Всеукраїнській науково-технічній конференції “Нафта і газ. Наука – освіта – виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку” (2016 р.) взяла участь Грицик Г.О. – “Професійно спрямоване навчання іноземної мови студентів технічних коледжів” .

У Всеукраїнській науково-практичній конференці інтернет-конференції м.Полтава, 2015 р. взяла участь Мороз Г.Й. – “Компетентнісний підхід у підготовці фахівця з документознавства”.

На обласній міжвузівській конференції (м.Львів, 2016 р.) з доповіддю “Специфіка викладання сучасної української літератури” виступила Лемак О.С.

У науково-педагогічному журналі  ДДПУ ім. І.Франка “Молодь і ринок” (2015 р) видрукувана стаття Шалигіної М.М. “Відображення образу жінки-козачки в українській літературі і фольклорі”.

Викладачі цикової комісії проводили літературні вечори, творчі конкурси:

 • Вечір до дня св.Валентина (англійською мовою) – підготували Бандрівська Н.М., Андрійчик О.Б., Ключник О.В..
 • Конкурс читців поезії Т.Шевченка (англійською та німецькою мовами) – підготували Бандрівська Н.М., Андрійчик О.Б., Ключник О.В..
 • Екологічний проект англійською мовою “Замля – наш дім, бережімо його” – підготували Грицик Г.О., Кафлик О.І.
 • Конкурс читців поезії Р.Бернса – підготувала Грицик Г.О.
 • Літературний вечір, присвячений І.Франкові “Живи, Іване, сину Якова!” – підготувала Лемак О.С.

Студенти коледжу досягнули значних успіхів у вивченні предметів гуманітарного циклу. Це засвідчили перемоги кращих студентів на обласних та міських олімпіадах, конкурсах.

 • Настьошин Н. ( БО-11 )  – ІІІ місце на обласній олімпіаді зі світової літератури  (підготувала Куц А.О.).
 • Петрайко Н. (ПК-32), Ключак О. (ДЗ-11) – І місце в обласному творчому конкурсі з іноземних мов. (підготували Андрійчик О.Б., Бандрівська Н.М., Ключник О.В.).
 • Карпин Д. (БО-21) – І місце на обласному конкурсі наукових і творчих студентських робіт (підготувала Лемак О.С.)
 • Перев’язко Христина (ДВ-31) – ІІІ місце у міському конкурсі читців поезії Т.Шевченка та І.Франка.  (підготувала Лемак О.С.)

Цікавим для перегляду є флеш-моб, підготовлений та виконаний викладачами циклу:

2016-2017 навчальний рік був особливо плідним для циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства.

Уся робота циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства протягом 2016-2017 навчального року проводилася згідно плану, який був складений у вересні на весь навчальний рік. На засідання викладачі збиралися щомісяця. Там обмінювалися досвідом, обговорювали наукові і методичні новинки, інноваційні методи роботи, готувалися до виховних заходів. Взаємовідвідування занять дало змогу ознайомитися з педагогічним надбанням колег, удосконалити власну методику, критично оцінити свої переваги й недоліки в роботі.

Викладачі циклової комісії опублікували такі наукові праці:

Котович В. В.

 • Ойконіми як експлікатори антропонімного коду / Записки з ономастики, Одеса;
 • Мала батьківщина Івана Франка: ономастичний та лінгвокульторологічний аспект / Проблеми гуманітарних наук, Дрогобич;
 • Відображення професійної (службової) сфери життя галичан в ойконімах / Рідне слово в етнокультурному вимірі, Дрогобич.

Лемак О.С.

 • Лев Лепкий – оберіг стрілецької слави / Рідне слово в етнокультурному вимірі, Дрогобич.

Сея З. І., Ястремська О. Л.

 • Службові частини мови ( ХХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»).

Бандрівська Н. М.

 • Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою ( ХХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»).

Ключник О. В.

 • Актуальні проблеми перекладу ( ХХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»).

Грицик Г. О.

 • Виконання курсових проектів (робіт) у технічних коледжах та використання іноземної мови при їх захисті (Всеукраїнська науково-технічна конференція «Нафта і газ. Наука – освіта – виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку».

Викладачі циклової комісії розробили методичні посібники,вказівки для виконання курсових робіт,програми з навчальних предметів та навчальної практики, оновили зміст модульних контрольних робіт.

Викладач Котович взяла участь у наукових конференціях, семінарах, нагороджена дипломом І ступеня ХХ конкурсу імені Мирона Утриска (за книгу «Походження назв населених пунктів Самбірщини»).

Викладач Куц А. О. виступила з доповіддю «Україна і письменники світу» на обласному методичному об’єднанні викладачів зарубіжної літератури.

Результати роботи викладачів – це досягнення їх студентів. Студентка групи БО-21 Романів А. зайняла 2 місце у другому (обласному) етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.Підготувала студентку до участі в конкурсі викладач Ястремська О. Л.

Викладачі Грицик Г. О. та Кафлик О. І. підготували студентів до участі в обласному творчому конкурсі з іноземної мови серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Студенти Сєрікова В., Лужецький Є., Баб’як В. зайняли І місце у номінації «Художній задум». Протягом навчального року було проведено два відкриті заняття (з української літератури, зарубіжної та англійської мови)

 • Марія Матіос «Солодка Даруся» (викладач Лемак О. С.)
 • Ернест Хемінгуей «Старий і море (викладачі Куц А.О. та Грицик Г.О.)

Цікаво і творчо пройшов у ІІ семестрі Тиждень циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства.

Важливе місце у роботі викладачів циклової комісії займає виховна робота. Створені всі умови для творчої і пошукової діяльності студентів. Викладачі гуманітарного циклу докладають багато зусиль і праці у проведення виховних заходів в коледжі та за його межами. Були проведені такі виховні заходи:

 • Шевченківський вечір «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття» (викладач Лемак О.С.)
 • Конкурс на краще читання творів Кобзаря (викладач Ястремська О.Л.)
 • Конкурс читців поезій Т. Шевченка іноземними мовами (викладачі Грицик Г.О., Ключник О.В., Бандрівська Н.М., Кафлик О.І.)
 • Виховний захід до Дня вчителя (Викладач Грицик Г.О.)
 • Навчально-виховний захід «Різдв’яна казка» англійською мовою (викладачі Грицик Г.О., Кафлик О.І.)
 • Вечір, присвячений Всесвітньому Дню поезії за участю поетів Дрогобиччини
 • Літературно-музична композиція до Дня матері (викладачі Лемак О.С., Грицик Г.О., Кафлик О. І.)
 • Виховний захід, приурочений річниці проведення Євромайдану «Україна – країна нескорених» (викладач Грицик Г.О.)
 • Виховний захід,присвячений Дню Європи в Україні (викладачі Бандрівська Н.М., Ключник О.В., Валявська О.Р.)
 • Конкурс «Кращий за професією» (викладач Черватюк Л.Я.)
 • Блеф-клуб з документознавства (викладач Черватюк Л.Я.)
 • Літературний вечір «Світ, зігрітий жінкою» (викладач Куц А.О.)

Студенти нашого коледжу стали переможцями літературно-мистецьких конкурсів,які проходили в місті Дрогобичі:

 • До вшанування героїв Крут – ІІ місце (студ. Лецик С., Дмитришин М)
 • Конкурс читців поезії Т. Шевченка – ІІІ місце ( студ. Дмитришин М.)
 • Конкурс читців поезії І. Франка і про І. Франка «Франків огонь в одежі слова» – ІІІ місце (студ. Погоріла Є.)

Підготувала студентів до участі в конкурсах викладач Лемак О. С.

Світлини та інформація про проведений захід подавалися вчасно для оприлюднення на сайті коледжу.

Звіт про роботу циклової комісії за навчальний рік (2017-2018)

Уся робота циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства протягом навчального року (2017-

2018) була спрямована на підвищення якості знань студентів, впровадження в навчальний процес інноваційних технологій. Засідання циклової комісії проводилися за графіком. Викладачі ділилися досвідом, обговорювали методичні та наукові матеріали. На засідання постійно запрошували студентів, які не встигали з предметів гуманітарного циклу. 15.11.2017 року в коледжі відбулося засідання обласного методоб’єднання викладачів-словесників, які були приємно вражені нашим закладом, збагатилися методично і духовно.

Викладачі Ястремська О.Л., Сея З.І., Кафлик О.І. взяли участь у XLIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» ( 31.10.2017 року, м. Переяслав-Хмельницький):

– Ястремська О.Л., Сея З.І. – ст. «Риторика і стилістика»

– Кафлик О.І. – ст. «Огляд української літератури 20 століття».

Викладач Грицик Г.О. взяла участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції «Нафта і газ. Наука-освіта-виробництво: шляхи інтеграції на інноваційного розвитку» (ст. «Бінарне заняття як один із ефективних засобів інтегральних технологій навчання у вищих навчальних закладах»).

Викладачі Лемак О.С. і Котович В.В. виступили з доповідями на міжрегіональній нараді «Інтеграція вищої освіти в Україні та Європі» (м. Львів, квітень, 2018 рік).

– Лемак О.С. – доп. «Специфіка вивчення сучасної української літератури»

– Котович В.В. – доп. «Вивчення життєпису та індивідуального стилю письменника»

Викладачі Куц А.О. та Грицик Г.О. опублікували статтю в журналі «Зарубіжна література» «Бінарний урок із зарубіжної літератури та англійської мови» (січень, 2018 рік).

Протягом навчального року викладачі циклової комісії розробили методичні матеріали, методичні вказівки для виконання курсових робіт, уклали посібники, оновили ККР та модульні контрольні роботи.

Багато зусиль і праці доклали викладачі у проведення Тижня циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства ( березень, 2018 рік). Протягом Тижня були проведені такі виховні заходи:

– Конкурс на краще читання творів Кобзаря (викл. Лемак О.С.).

– Виховний захід «Слово велетнів української нації мандрує світом» (викл. Грицик Г.О.,

Ключник О.В., Кафлик О.І., Бандрівська Н.М.).

– Шевченківський вечір (викл. Ястремська О.Л.).

– Виховний захід «Бал літературних героїв» (викл. Куц А.О.).

– Блеф-клуб з документознавства (викл. Черватюк Л.Я.).

Викладачі Ключник О.В. та Кафлик О. І. провели відкриті заняття:

– «Працевлаштування»(викл. Ключник О.В.)

– «Лісова пісня» – гімн красі рідного Полісся(викл. Кафлик О. І.).

Викладачі-словесники брали активну участь в організації та проведенні заходів до Дня української писемності, проведення I туру Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка. Багато праці вкладено викладачами циклової комісії у проведення виховного заходу «Японія – країна вранішнього сонця».

Студенти нашого коледжу стали переможцями обласних олімпіад:

– Стасик В.(гр. БО-11)- III місце в обласній олімпіаді із зарубіжної літератури (викл. Куц А.О.)

– Кіселичник С.(гр. БО-21).

– Козар В.(гр.ЕК-21) – III місце в обласному творчому конкурсі з іноземної мови (викл. Бандрівська Н.М.,

Ключник О.В.)

– Михайлюк С.(гр.ДЗ-21)

– Романюк А.(гр.ДВ-21)

Світлини та інформація про проведені заходи подавалися вчасно для оприлюднення на сайті коледжу.

Звіт про роботу циклової комісії гуманітарних дисциплін та діловодства за 2018-2019 н.р.

Вся робота циклової комісії гуманітарних дисциплін та діловодства проводилася згідно плану, який скаладався щосеместрово. На засідання викладачі збиралися щомісяця. Там обмінювалися досвідом роботи, обговорювали наукові та методичні новинки, знайомилися з індивідуальним стилем роботи кожного викладача, особливостями професійної майстерності. На засідання циклової комісії постійно запрошували студентів, які не встигали з предметів гуманітарного циклу, проводили з ними  бесіди.

Викладач Яцків Р.Б. взяла участь у Всеукраїнській edCamp конференції (на конкурсній основі) та науковій конференції “Слово в етнокультурному вимірі”.

Викладачі Сея З.І. та Ястремька О.Л. – у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (січень, 2019 рік) та І регіональній науково-практичній конференції “Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді” (березень, 2019 рік).

Протягом навчального року викладачі циклової комісії працювали над укладанням посібників, методичних матеріалів, навчальних програм, модульних контрольних робіт, вказівок для виконання курсових робіт.

Викладач Черватюк Л.Я. провела відкрите заняття з “Діловодства” в групі ДВ-31 (І семестр).

Викладачі-словесники Яцків Р.Б., Ястремська О.Л., Сея З.І. готували студентів до І туру Міжнародного конкурсу знавців української мова ім. П. Яцика. Переможці І туру Антосин О. (ДВ-21) та Кондратюк Б. (БО-11) взяли участь в обласному Конкурсі.

Викладачі Лемак О. С. і Кафлик О.І. готували студентів до І туру Міжнародного мовно-літеатурного конкурсу ім. Т.Шевченка. Переможець І туру Стасик В. (БО-21) брала участь в обласному конкурсі і здобула І місце.

Викладач Грицик Г.О. підготувала студентів Герія С. (ПК-22) та Гаврилик М. (ДВ-31) до участі у міжвузівській науково-практичній конференції з англійської мови. Викладач Бандрівська Н. М.  підготувала студента Мисіва А. (ОР-21) до участі у міжвузівській науково-практичній-конференції  з англійської мови ( листопад, 2018 року, м. Ірпінь). Студенти отримали сертифікати учасників конференції.

Цікаво і творчо проходив тиждень циклової комісії гуманітарних дисциплін та діловодства (березень, 2019 року). Протягом тижня були проведені такі виховні заходи:

 • конкурс на краще читання поезії Кобзаря (Лемак О.С., Ястремська О.Л.,).
 • брейн-ринг “Країнознавство Англії” (Грицик Г.О., Грицьків І.М., Бандрівська Н.М., Терес О.С.)
 • вікторини “Подорожі Німеччиною” (Ключник О.В.) та поезія “срібного віку” (Куц А.О.).
 • Шевченківський вечір (Кафлик О.І.).
 • блеф-клуб з документознавства та флешмоб “Мрії збуваються” (Черватюк Л. Я.).
 • флешмоб до 205-річниці від дня народження Т. Шевченка (Яцків Р.Б.)

Студенти колдежу під керівництвом викладачів циклової комісії підготували стінгазети до 205-річниці від дня народження Кобзаря.

Викладачі циклової комісії брали активну участь в організації дня писемності та дня рідної мови. Проведено флешмоби, конкурси рефератів, читців поезії про рідну мову. На виховних годинах студенти зачитували інформацію про українську мову.

Викладач Яцків Р. Б. створила театральну студію “Дивослово”. Учасники театральної студії виступали на Шевченківському святі в с. Раневичі Дрогобицького району.

У травні викладач Черватюк Л. Я. провела зі студентами групи ДВ-31 конкурс “Кращий за професією”.

Студенти Валь Т., Захарчук В. (БО-21), Заверач Р. (ЕК-21) були відзначені на обласному творчому конкурсі у номінації “Вимова” (Бандріська Н. М.).

Студентка Погоріла Є. (ДВ-31) стала переможцем міського літературного конкурсу “Франків огонь в одежі слова” – ІІ місце (Лемак О.С.).

Звіт про роботу циклової комісії гуманітарних дисциплін та діловодства за 2019-2020 н.р.

Упродовж 2019-2020 навчального року викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства працювали над покращенням якості гуманітарної підготовки студентів, підвищенням професійного рівня та педагогічної майстерності.
Ястремська О.Л., Сея З.І. взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції(м. Переяслав- Хмельницький)-стаття “Багатозначність слів.Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми”. Грицик Г.О.-стаття “Іноземна мова за професійним спрямуванням як засіб якісної професійної підготовки студентів технічних закладів вищої освіти”(науковий журнал ”Інноваційна педагогіка”. Яцків Р.Б.-стаття “Біблійні оніми в поетичному дискурсі 20 століття”(Проблеми гуманітарних наук.Філологія.-Дрогобич).
Викладачі циклової комісії склали тести для перевірки знань і вмінь студентів, екзаменаційні білети, електронні посібники. Викладачі іноземної мови Грицик Г.О.,Андрійчик О.Б.,Бандрівська Н.М. працюють над перевиданням навчальних посібників для студентів. Плідною була робота над написанням викладачами методичних розробок. На засіданнях циклової комісії систематично аналізувалася успішність студентів, розроблялися заходи щодо її покращення. Цікаво та творчо пройшло відкрите заняття за творчістю Л.Костенко(Ястремська О.Л.).
Викладачі циклової комісії брали активну участь у виховній роботі, яка проводилася в коледжі. 9 листопада(День писемності і мови)викладачі-словесники провели 1тур конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, залучили студентів до написання рефератів, виготовлення плакатів, таблиць, лепбуків про українську мову. Викладач Яцків Р.Б.створила відеопрезентації до Дня матері, Дня сміху, Дня народження Л.Костенко. До Дня рідної мови проведено патріотичну годину “Мова-душа народу”(Лемак О.С), конкурс рефератів та творів про українську мову (Кафлик О.І., Ястремська О.Л., Сея З.І.), флешмоб(добери епітет)”Рідна мова-це…”(Яцків Р.Б.). Студенти коледжу взяли участь у написанні диктанту національної єдності. Шевченківські дні розпочалися годиною поезії “І лине над землею Шевченкове слово”(Лемак О.С.).
Під час карантину та дистанційного навчання викладачі циклової комісії забезпечили виконання освітніх програм, домовилися зі студентами про режим та форми роботи. Співпраця відбувалася через мережу Вайбер. Викладачі подавали завдання для дистанційного навчання, пропонували електронні ресурси для їх опрацювання, проводили індивідуальні консультації, обмінювалися досвідом з колегами щодо дистанційного навчання в онлайн-чаті.

Звіт про роботу циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства  за 2020-2021н.р.

                Пріоритетним завданням циклової комісії гуманітарних дисциплін і діловодства й надалі є забезпечення належного рівня якості знань студентів з предметів гуманітарного напрямку.  Протягом навчального року робота викладачів циклової комісії була спрямована на ширше використання інноваційних технологій, оновлення матеріалів для аудиторних занять та самостійної роботи,вивчення індивідуальних особливостей студентів,котрі не встигають засвоїти матеріал,пошук та усунення причин неуспішності,організація роботи з обдарованими студентами,надання їм допомоги у поглибленні знань,пошук ефективних методів роботи під час дистанційного навчання,підготовка матеріалів для оновлення електронних посібників. 

                 Протягом навчального року викладачі циклової комісії взяли участь у науково-практичних інтернет-конференціях(м.Переяслав-Хмельницький):Андрійчик О.Б.,Бандрівська Н.М.,Ястремська О.Л.,Лемак О.С.,Кафлик О.І.,Сея З.І.. Викладачі Яцків Р.Б.,Грицик Г.О.,Андрійчик О.Б.,Бандрівська Н.М.опублікували статті у наукових збірниках.   Викладачі Лемак О.С.,Яцків Р.Б.взяли участь у 7 Міжнародній науково-практичній конференції “Рідне слово в етнокультурному вимірі”(2020р.),викладач Грицик Г.О.- у 6 Всеукраїнській науково-технічній конференції” Нафта і газ.Наука-освіта-виробництво:шляхи інтеграції та інноваційного розвитку”.  

                Викладачі циклової комісії протягом навчального року працювали над укладанням посібників,методичних матеріалів, вказівок, модульних контрольних робіт,портфоліо,відеоуроків,тестових завдань,мультимедійних матеріалів.   Викладачі Яцків Р.Б.,Андрійчик О.Б.,Бандрівська Н.М. на належному фаховому рівні провели відкриті заняття.  Викладачі-словесники підготували студентів до участі у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка. Викладач Грицик Г.О. підготувала студентів до 8 Всеукраїнської інтернет-олімпіади”На урок”та виступила однією із наукових керівників переможниці обласного конкурсу на премію ім. В.Чорновола для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.  Викладачі Лемак О.С..Яцків Р.Б,Кафлик О,І.взяли участь у Всеукраїнському літературному онлайн-марафоні”Єднаймо душі словом Кобзаря”. Викладач Лемак О.С. провела літературно-мистецький вечір”Я в серці маю те,що не вмирає”(до вшанування пам’яті Лесі Українки). Викладач Куц А.О. створила буктрейлер за мотивами повісті Б.Брехта “Матінка Кураж та її діти”.   Під керівництвом викладача Яцків Р.Б. успішно працює театральна студія “Дивослово”.       Усі викладачі циклової комісії підвищували рівень своєї кваліфікації шляхом проходження курсів,участі у семінарах,тренінгах,вебінарах.


Новини додані цикловою комісією у 2020 році

Новини додані цикловою комісією у 2019 році

 • Віче-реквієм пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років
  Додано: 29 Листопада 2019

  28 листопада 2019 року в коледжі відбулося віче-реквієм, присвячене пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років та політичних репресій в Україні .


 • І етап щорічного Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка
  Додано: 18 Жовтня 2019

  17 жовтня 2019 року у коледжі відбувся І етап щорічного Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, який організували і провели викладачі української літератури Ястремська О.Л., Кафлик О.І., Лемак О.С.


 • День Бібліотек
  Додано: 30 Вересня 2019

  Напередодні Всеукраїнського Дня Бібліотек працівниками бібліотеки ДМТК Андрущакевич Г. І. та  Сабат У.М. було підготовлено, організовано та проведено цикл заходів :


 • Ніколи знову!
  Додано: 8 Травня 2019

  З нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення, а також вшанування жертв Другої світової війни, у коледжі відбулося віче "Ніколи знову". Виховний тематичний захід провели студенти групи ПК-11 та ДВ-21, готувала студентів куратор Бандрівська Н.М.


 • Віче – реквієм “Гіркий полин Чорнобиля”
  Додано: 2 Травня 2019

  В пам'ять про 33-ю  річницю Чорнобильської катастрофи в коледжі відбулося віче - реквієм "Гіркий полин Чорнобиля". Колектив коледжу вшанував пам'ять героїв - ліквідаторів цієї страшної техногеної катастрофи.


 • «Я без тебе, мово, – без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва … »
  Додано: 22 Лютого 2019

  Рідна мова – скарбниця народної мудрості, джерело добра та любові, криниця живої води, частинка душі кожного українця.