Бухгалтерський облік


Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст, за кваліфікацією «бухгалтер», підготовлений для облікової, економічної, контрольно-ревізійної та аналітичної, аудиторської діяльності в бюджетних установах, банках, організаціях, підприємствах різних галузей діяльності всіх форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, економіста.
Навчання проводиться на денному відділенні: на базі 9 класів – строк навчання 2 роки 10 місяців. На базі середньої освіти – строк навчання 2 роки. На заочному відділенні: на базі середньої освіти.

Циклова комісія спецдисциплін спеціальності «Бухгалтерсікий облік»


Про нас